Home About Browse Search
Svenska


Hylén, Gro, 2016. Genetically engineered animals in future breeding programs. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
755kB

Abstract

The purpose of this literature review is to investigate what genetically engineered animals are being used for and if genome editing is going to be a useful tool in future animal breeding. Genetically engineered animals have been used within the biomedical research field since the seventies. The techniques of how to manipulate the genome of an organism has been developed from incorporations of transgenes via direct cytoplasmic microinjection into one-cell-stage embryos, to techniques that can change specific bases in the genome without adding transgenes. The most recent technology are referred to as genome editing and it uses engineered nucleases to target and change the bases of interest. This new method for the introduction of mutations is thought to revolutionize the field of livestock production. A few examples of genetically engineered animals are brought up in this review. Improvements made in the animals have been better food utilization, disease resistant traits or more environmentally friendly farm animals. However, the biggest advantage of using genetically engineered animals in livestock production lies within the biomedical research field, and it is believed to do so in the future as well.

,

Syftet med denna litteraturstudie var att studera vad genetiskt modifierade djur används till, hur de produceras och om den nya tekniken som kallas genome editing kan komma att vara ett användbart verktyg i framtida avelsprogram för att öka eller gynna animalieproduktionen. Genetiskt manipulerade djur har använts inom medicinsk forskning sedan sjuttiotalet. Genmodifieringsteknikerna har utvecklats från att inkorporera transgener via mikroinjektion direkt i embryos, som befinner sig i en-cell-stadiet, till tekniker som effektivt kan ändra specifika baser på genomet utan att addera transgener. De senaste teknikerna kallas för genome editing och de bygger på att specifika nukleaser lokaliserar och ändrar baser på genomet. Denna nya metod som används för att introducera förbättrande mutationer tros revolutionera animalieproduktionen. I den här review artikeln finns några exempel på genetiskt förändrade djur. Egenskaperna som förbättrats är bättre foderomvandlingsförmåga, bättre resistens mot sjukdomar eller miljöförbättrande egenskaper hos lantbruksdjur. Den största fördelen med att kunna använda genetiskt förändrade djur är inom medicinsk forskning, och det tros också vara så de närmast kommande åren.

Main title:Genetically engineered animals in future breeding programs
Authors:Hylén, Gro
Supervisor:Jonas, Elisabeth and Johansson, Anna Maria
Examiner:De Koning, Dirk-Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:502
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Genetically engineered animal, genome editing, transgenic animal, CRISPR/Cas, ZFN, TALEN, breeding, foodproduction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5496
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5496
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:23 Jun 2016 08:23
Metadata Last Modified:23 Jun 2016 08:23

Repository Staff Only: item control page