Home About Browse Search
Svenska


Rönnqvist, Elena, 2016. Mjölkproduktionssystem baserade på bete : förväntade effekter på avkastning och hälsa hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
236kB

Abstract

I Sverige bedrivs i huvudsak en intensiv mjölkproduktion med en så kallad ”high input, high output”. Det vill säga en produktionsform baserad på höga andelar kraftfoder som genererar en hög mjölkavkastning. I de flesta fall anses det inte vara ekonomiskt försvarbart för mjölkproducenten att utfodra med en omfattande andel bete, särskilt inte under första delen av laktationen när mjölkavkastningen är hög. Även svårigheter med att organisera betesdrift i samband med AMS, samt brist på betesareal på nära avstånd ifrån stallarna är faktorer som påverkar ett effektivt betesutnyttjande, varpå allt fler tenderar att tillämpa rastbete. En reducerad betesgång kan dock innebära att det görs avkall på mjölkkornas hälsa och djurvälfärd. I litteraturstudien har frågor som hur mjölkavkastningen påverkas vid produktionsbete jämfört med rastbete, vad betesgång har för effekter på hälsan hos mjölkkor och om produktionsbete kan vara lönsamt för den svenska mjölkproducenten behandlats.
Även vid ett näringsrikt och rikligt bete tenderar mjölkavkastningen att sjunka då näringsförsörjningen begränsas av ett otillräckligt ts-intag. Vissa ekonomiska beräkningar visar på produktionsförluster både för produktionsbete och rastbete jämfört med endast inomhusvistelse. I andra jämförelser finns det beräkningar som visar på en mer fördelaktig utdelning med en viss andel bete i utfodringen i förhållande till endast fullutfodring inomhus. Betets positiva effekter på hälsan hos korna tenderar påverkas negativt vid en reducerad betesgång.

,

In Sweden milkproduction systems are primary based on a” high input, high output” system, with a high proportion of concentrates combined with high quality silage and characterized by a high milk yield. In most cases it is not regarded as economically justifiable for the dairy farmer to include a large proportion of pasture in the cow’s diet, especially if the cows are in the first part of lactation when milk yield is high. Difficulties in organizing grazing in connection with automatic milking systems (AMS), and lack of grazing land at a convenient distance from the stables are other factors that may affect efficient pasture utilization. This are reasons why exercise pasture tends to be more common among milk producers. Reduced time on pasture, however, might affect cows' health and welfare adversely. In this literature study issues have been investigated about how milk yield is affected by production pasture in comparison with exercise pasture, what impact grazing has on the health of the dairy cows and if production pasture can be profitable for a Swedish milk producer.
Even with a high allowance of a nutrient rich pasture, the daily dry matter intake may be limited, resulting in a lower milk yield. Economic calculations show production losses both for production and exercise pasture compared to a system with confinement indoors and full indoor feeding. In comparison, there are calculations that show a more favorable outcome with a certain proportion of pasture in the diet compared to only full indoor feeding. The positive effect of pasture on the health of the cows tend to be adversely affected by a reduced time on pasture.

Main title:Mjölkproduktionssystem baserade på bete
Subtitle:förväntade effekter på avkastning och hälsa hos mjölkkor
Authors:Rönnqvist, Elena
Supervisor:Spörndly, Eva
Examiner:Emanuelson, Margareta
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:564
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:torrsubstansintag, ekonomi, deltidsbete, ben- och klövhälsa, dry matter intake, economy, part-time pasture, leg and claw health
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2016 11:36
Metadata Last Modified:18 Oct 2016 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics