Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Amanda, 2017. Livscykelanalys av laxfiskar producerade i öppna och slutna system – en jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
583kB

Abstract

Laxfiskodling i Sverige sker vanligtvis i öppna system som kassodlingar. Debatt kring vilken miljöpåverkan som olika fiskodlingar kan ge är aktuell och nyligen kom en dom gällande öppna system som begränsar dess produktion på vissa platser i Sve-rige. Livscykelanalys är en metod att mäta kvantitativt hur mycket miljöpåverkan en produkt eller process genererar under hela livscykeln. Syftet med detta arbete är att kartlägga och beskriva skillnader i lokal och global miljöpåverkan mellan öppna och slutna laxfiskodlingar. De arter som omfattas är Atlantlax, regnbåge och röding. Slut-sats är de öppna systemen har högre lokal miljöpåverkan jämfört med de slutna sy-stemen men de slutna systemen riskerar att ha högre global miljöpåverkan än de öppna systemen på grund av den betydligt högre energianvändningen för att recirku-lera vattnet.

,

Production of salmonids in Sweden is usually performed in open systems like net pens. Debate concerning what environmental effects fish farming generates is of cur-rent interest and recently a judgement which will limit production from open farming system in some sites in Sweden. Life cycle assessment is a method for quantifying how much environmental effects that are generated from a product or a process dur-ing its whole life cycle. The aim of this work is to investigate what type of environ-mental effects open systems will generate in relation to closed systems and if there are differences in local or global effects from the productions. The species that will be covered in this report are Atlantic salmon, rainbow trout and char. To conclude open production systems have bigger potential of affecting the local environment in relation to the closed production systems. The conclusion is that the open systems generate more local environmental effects in relation to the closed systems but that the closed systems risks to generate more global environmental effects due to the high levels of energy use.

Main title:Livscykelanalys av laxfiskar producerade i öppna och slutna system – en jämförelse
Authors:Dahlberg, Amanda
Supervisor:Langeland, Markus
Examiner:Kiessling, Anders
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:608
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:akvakultur, laxfisk, kassodling, genomflödessystem, RAS, LCA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6561
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6561
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Aquaculture production
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2017 10:00
Metadata Last Modified:10 Jul 2017 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics