Home About Browse Search
Svenska


Skottheim, Britta, 2014. Hur stor betydelse har utfodrings- och avvänjningsstrategin för kalvens tillväxt och hälsa?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

För snabb tillväxt och minimerad sjukdomsrisk hos kalvar är det viktigt med en bra start i livet både när det gäller utfodring och skötsel. Syftet med litteraturstudien var att undersöka olika utfodrings- och avvänjningsstrategier och granska hur de påverkar tillväxt och hälsa hos kalvar. De utfodringsstrategier som förekommer är att utfodra kalvar med begränsad eller fri tillgång till mjölk, utfodring av helmjölk eller mjölkersättning och antalet utfodringar/dag. Utfodringsstrategierna kan kombineras på olika sätt tillsammans med varierande avvänjningsstrategier, där tvär eller gradvis avvänjning från mjölk alternativt kraftfoderbaserad avvänjning är vanligast. Resultat från olika studier visar att utfodring av stora mjölkmängder leder till en ökad tillväxt under mjölkperioden och att en nedtrappning av mjölkgivan innan avvänjning är nödvändig för att kalven ska lära sig att konsumera större mängder kraftfoder och samtidigt bibehålla tillväxthastigheten. Stress under avvänjningen kan leda till att kalven blir sjuk, men avvänjningsrelaterad stress kan lindras om kalven får tillgång till att dricka varmvatten. Beteendestörningar kan förekomma i samband med utfodring och avvänjning, lägst frekvens av beteendestörningar fås genom att kalvarna själva kan bestämma hur mycket kraftfoder och mjölk de konsumerar samt att avvänjning sker gradvis. Den bästa utfodrings- och avvänjningsstrategin tycks vara utfodring med fri tillgång till mjölk och att avvänjningen sker gradvis under ca 10 dagar.

,

To keep a good growth and health in calves it is important to give them a good start in life, including both feeding and management. The aim of the literature study was to review effects of different feeding and weaning strategies on growth and health in calves. Commonly used feeding strategies are restricted milk ration or ad libitum milk feeding, feeding whole milk or milk replacer and the number of feedings/day. Feeding and weaning strategies can be combined in several ways. The most common weaning strategies are abrupt or gradual removal of milk, or based on amount of consumed concentrate. Studies have shown that feeding calves with large amounts of milk results in a higher growth rate during the milk period. However, decreased milk ration before weaning is crucial for the calf, who needs to learn how to consume large amounts of concentrate to maintain growth rate. Stress at weaning can lead to sickness in calves. Although, the symptoms can be mitigate if the calf has access to hot water. Calves can develop behavioral disorders during feeding and weaning, and to avoid the problem calves should have free access to concentrate and milk during the milk period, and weaning should be gradual. Feeding calves milk ad libitum and use of gradual weaning, about 10 days, appears to be the best calf management strategy.

Main title:Hur stor betydelse har utfodrings- och avvänjningsstrategin för kalvens tillväxt och hälsa?
Authors:Skottheim, Britta
Supervisor:Omazic, Anna
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:495
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:avvänjning, utfodring, kalv, mjölkras, utfodringsstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3434
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3434
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2014 12:50
Metadata Last Modified:07 Aug 2014 10:19

Repository Staff Only: item control page