Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Towe, 2014. Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

Fertilitetsegenskaper har ofta låga arvbarheter och selektion baserat på fenotyp är ofta ineffektiv och långsam. För att förbättra fertilitetsegenskaper som ovulationsmängd och kullstorlek hos får är det effektivast att selektera avelsdjur utefter deras genotyp. Olika mutationer i gener tillhörande transforming growth factor-β (TGFβ) superfamiljen har visat sig påverka ovulationsmängd och kullstorlek hos får. Dessa gener är BMPR-1B, BMP15 och GDF9. Även mu-tationer i den så kallade Lacaune genen (B4GALNT2) och Woodland genen (FecX2) har visat sig påverka ovulationsmängd och kullstorlek hos får. Mutationerna ger olika effekt och har olika nedärvningsmönster. Samtliga mutationer ökar ovulationsmängden hos heterozygota individer, men vissa mutationer orsakar infertilitet hos homozygota individer och hos dessa tackor utvecklas inte äggstockarna och folliklarna normalt. En ökad kullstorlek kan vara av-görande för lammproduktionens lönsamhet men att endast inrikta aveln på att öka antalet födda lamm är inte optimalt. Vilken kullstorlek som är optimal skiljer sig mellan produktions-system, ras, klimat och tillgång på näringsrikt foder. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka gener som påverkar ovulationsfrekvens och kullstorlek hos får. Sammanfattningsvis är det viktigt att studera fertilitetsgener för att öka effektiviteten i produktionen, kunna stabilisera optimala kullstorlekar samt att få kunskap om infertilitet och genetiska sjuk-domar associerade till reproduktion.

,

ABSTRACT.
Fertility traits typically have low heritability and selection based on phenotype is often ineffi-cient and slow. It is more effective to select breeding animals according to their genotype to improve fertility traits like ovulation rate and litter size in sheep. Different mutations in genes of the transforming growth factor-β (TGFβ) superfamily have been shown to affect ovulation rate and litter size in sheep. These genes include BMPR-1B, BMP15, and GDF9. Mutations in the Lacaune gene (B4GALNT2) and Woodland gene (FecX2) have been shown to affect ovu-lation rate and litter size in sheep as well. The mutations have different effects and inheritance patterns. All mutations increase ovulation rate in heterozygous individuals, but some muta-tions cause infertility in homozygous individuals where ewes fail to develop ovaries and folli-cles properly. An increase in litter size may be critical for profitability in lamb production, but only focusing on increasing the number of lambs born is not optimal. The optimal litter size differs between production systems, breeds, climate and the availability of nutritious forage. The aim of this review is to study genes involved in ovulation rate and litter size in sheep. In conclusion, it is important to study fecundity genes to increase production efficiency, stabiliz-ing optimal litter sizes and obtaining knowledge about infertility and genetic disorders associ-ated to reproduction.

Main title:Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep
Authors:Jansson, Towe
Supervisor:Johansson, Anna Maria and Rochus, Christina
Examiner:Jonas, Elisabeth
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:433
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Genes, sheep, fecundity, ovulation rate, litter size
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:18 Jun 2014 13:04
Metadata Last Modified:18 Jun 2014 13:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics