Home About Browse Search
Svenska


Vahlberg, Jessica, 2016. Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
456kB

Abstract

Valet av strömaterial har en betydande påverkan på hästens välfärd då det inverkar på luftkvalitén i stallet, hästens liggbeteende och möjlighet till sysselsättning för hästen. Strömaterialet påverkar också gödselhanteringen gällande lagring, gödselvolym samt komposterbarhet. Ur hästvälfärds synpunkt visar ett flertal studier att halm är att föredra då det ger sysselsättning och främjar hästens liggbeteende. Dock kan halm ha en negativ inverkan på stallets luftkvalité gällande bildning av luftburna partiklar och gaser. Halm kan även precis som torv innehålla mer mikroorganismer jämfört med strömaterial som spån. Ur gödselhanteringsperspektiv handlar valet om strömaterial mycket om lagringsutrymmet på gården samt om strömaterialets komposterbarhet. Jämfört med de flesta av strömaterialen tar halm mycket plats på gödselstacken. Torv har visat sig ha god komposterbarhet och är ett attraktivt gödningsmedel jämfört med om spån använts. Komposterbarheten är lägre hos halm jämfört med spån och torv. Nackdelen med torv är att den ger ett mörkt intryck i stallet till skillnad från spån och halm som ger ett ljust intryck i stallet.

,

The choice of bedding material has a significant impact on the welfare of the horse as it affects the air quality in the stable, the lying behaviour of the horse and possibilities to perform feeding behaviour. The bedding material also affects the manure management regarding storage, volume and compostability of horse manure. From the horse welfare point of view several studies have shown that straw is preferred as it provides possibilities to perform feeding behaviour and promote lying behaviour of the horse. However, straw may have a negative impact on the stable air quality regarding formation of airborne particles and gases. Like straw, peat can contain higher counts of microorganisms than other bedding materials such as wood shavings. From a manure management perspective, the choice of bedding material will be influenced by the farm's storage space as well as the compostability of the bedding material. Compared to most bedding materials, straw requires more space during storage. Peat has been found to have a high compostability and is an attractive fertilizer compared to if sawdust or wood shavings are used. The compostability of straw is poorer compared to sawdust and peat. The disadvantage with peat is that it gives a dark impression inside the stable, unlike sawdust and straw which provide a bright impression.

Main title:Fördelar och nackdelar med olika strömaterial ur hästvälfärds- och gödselhanteringsperspektiv
Authors:Vahlberg, Jessica
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Lindberg, Jan-Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:568
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:häst, hästhållning, kompostering, liggbeteende, luftburna partiklar, luftkvalité, airborne particles, air quality, composting, equine, horse, horse keeping, lying behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Processing of agricultural wastes
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2016 11:20
Metadata Last Modified:22 Jun 2016 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics