Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Sofia, 2016. Inverkan av β-agonister (ractopamine) på grisars tillväxt och köttansättning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
451kB

Abstract

Both authorities and consumer demands require a high standard for today’s food production. A product has to be of good quality, have an affordable price and be nutritious. A solution for pig production in the US is a feed additive that provides the opportunity to market heavier pigs with a high percentage of muscle and a low proportion of adipose tissue. The feed additive is marketed under the name Paylean® with the active substance called Ractopamine Hydrochloride (RAC), with similar characteristics as of β-adrenergic agonists. β-adrenergic agonists are banned as feed additive for animals within the EU and a hundred other countries around the world. This report will summarize whether the addition of RAC in the diet has effects on fattening pig’s physiological effects, affecting their meat quality and if it does lead to unwanted side effects. In the chemical group in which RAC is included, there are several known substances; for example epinephrine and amphetamine. There is very little research of possible health risks that RAC residues could have on humans. Some research has explained that pigs that are feed RAC receive a behavioral change as a side effect. The pigs are more active and alert and in some cases more aggressive towards other individuals. An increased heart rate and elevated levels of the hormones norepinephrine and epinephrine have also been revealed. Several scientists highlight the positive effects of RAC on daily growth, increased feed efficiency and a better carcass grading. The EU and the US have been negotiating for a trade agreement since 2013. A trade agreement between the EU and the US could lead to that EU will import pork that is produced under conditions that are not approved within the EU.

,

Kraven från konsumenter och myndigheter är i dagens samhälle höga för produktion av livsmedel. Produkten ska vara av god kvalitet, prisvärd och näringsriktig. I USA har man tagit fram ett fodertillskott som ger möjlighet att producera mer snabbvuxna grisar med hög andel muskler och låg andel fett. Fodertillskottet säljs under namnet Paylean® där den aktiva substansen är Ractopamine hydroklorid (RAC) som har egenskaper liknande β-adrenerga agonister. β-adrenerga agonister är förbjudna som fodermedel till djur inom EU och ett hundratal fler länder världen över. Rapporten kommer undersöka om ett tillskott av RAC i fodret har någon effekt på slaktsvins fysiologiska effekter och köttkvalitet samt om det kan ge några biverkningar. Inom den kemiska grupp där RAC ingår finns flera kända substanser exempelvis adrenalin och amfetamin och det saknas forskning på eventuella hälsorisker som restsubstanser av RAC kan ha på människor. Det har upptäckts förändringar i beteende hos grisar som fått tillskott av RAC i fodret. Grisarna är framförallt mer aktiva och oroliga samt i vissa fall aggressiva mot andra grisar. En ökad hjärtfrekvens och förhöjda värden av hormonerna noradrenalin och adrenalin har också påträffats. Flera forskare framhäver de positiva effekterna av ett tillskott av RAC på daglig tillväxt, ökat foderutnyttjande samt en bättre klassificering av slaktkroppen. Sedan 2013 har det pågått förhandlingar mellan EU och USA för bildandet av ett frihandelsavtal som skulle underlätta handeln mellan de två världsekonomierna. Det kan innebära att EU i framtiden importerar griskött som är producerat under förhållanden som inte är godkända inom EU.

Main title:Inverkan av β-agonister (ractopamine) på grisars tillväxt och köttansättning
Authors:Lindkvist, Sofia
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:499
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:ractopamine, tillväxt, köttansättning, köttkvalitet, beteendepåverkan, TTIP, growth performance, carcass composition, meat quality, behavior
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5490
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5490
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2016 13:41
Metadata Last Modified:22 Jun 2016 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics