Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Filip, 2017. Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur : hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
128kB

Abstract

Fullfoderblandningar är det vanligaste utfodringssystemet utöver bete som används till mjölkkor i världen idag. Systemet bygger på att man blandar allt foder i en mixer tills det blir en homogen blandning, vilket gör att man i teorin kan erbjuda korna en balanserad foderstat i varje tugga. I praktiken sker oftast en sortering av fodret vilket gör att korna inte får i sig den foderstat man har beräknat. Syftet med denna littera-turstudie var att undersöka hur torrsubstanshalt (ts) och partikelstorlek påverkar fo-derintag och sorteringsbeteende hos nötkreatur. Sortering sker nästan alltid av korna i någon utsträckning, men detta beteende kan minskas genom att justera ts-halten och partikelstorleken. En ts-halt på över 60% har visat sig öka sorteringen vilket kan bero på att det är lättare för korna att trycka bort de långa partiklarna med tungan för att äta de små partiklarna. Om ts-halten är lägre än 50% så minskar ts-intaget, detta beror förmodligen på den större mängden foder som måste konsumeras med den ökade vattenmängden. För att få så liten sortering som möjligt behövs en jämn blandning av olika partikelstorlekar. Torrsubstansintaget minskar om det är för mycket långa partiklar, förmodligen på grund av att de stannar kvar i våmmen längre än korta partiklar. Torrsubstansintaget minskar också om korna får för mycket kort-hackat foder, vilket kan bero på att de behöver en del långstråigt foder som stimu-lerar idissling och är positivt för våmmiljön.

,

Total mixed rations are the main feeding system besides grazing that is being used to dairy cows worldwide. The principle is that you mix all feed compartments in a mixer to get a homogenous mix. By doing this the cows can, in theory, get a well balanced feed ration in each mouthful of feed. In practice the cows almost always sort to some extent, which means that they do not consume the feed ration that is calculated for them. The aim of this literature study was to investigate how dry mat-ter (DM) content and particle size affect feed intake and sorting behaviour in cattle. Sorting occurs almost all of the time by the cows to some extent, but this behaviour can be reduced by adjusting the DM content and the particle size. At a DM content of 60% or above the sorting increases, probably because it is easier for the cows to push the long feed away to eat the short particles. With a feed of 50% DM-content or less the DM-intake decreases and the sorting increases, probably due to the in-creased amount of fresh weight that the cows need to consume to obtain the same amount of feed DM. To get as little sorting as possible you need an even distribution of all particle sizes. The DM-intake decreases if the feed contains too much long particles, probably because those particles stay in the rumen longer. Dry matter in-take decreases also if the feed contains too much short particles. This might be be-cause the cows need some long particles to stimulate rumination and maintain a good rumen function.

Main title:Partikelstorlek och torrsubstanshalt i fullfoderblandningar för nötkreatur
Subtitle:hur påverkar det foderintag och sorteringsbeteende?
Authors:Nilsson, Filip
Supervisor:Patel, Mikaela
Examiner:Rustas, Bengt-Ove
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:620
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:foder, nötkreatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2018 08:52
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics