Home About Browse Search
Svenska


Karlsson Lindgren, Fredrika, 2016. Evaluation of enclosure design, with focus on wild and domesticated herbivores in Swedish zoos. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

What is the meaning of zoos today? Some states that they are used for conservation and education, while other believes it’s a place for entertainment. When evaluating factors such as animal welfare and ability to perform natural behaviours, enclosure design is an important factor. Lack of natural settings and unsuitable diets may cause stereotypic behaviours and aggression towards other individuals. No recent study has been made regarding enclosure design in Swedish zoos. This study focused on wild and domesticated herbivores from the order Perissodactyla, Artiodactyla and Proboscidea. Questionnaires and direct observation were used to evaluate enclosure design and fulfilment of the regulation set by the Swedish Board of Agriculture concerning keeping animals at zoo (SJVFS 2009:92, Dnr L 108). Seven zoos located in the middle and south of Sweden were included in the study and a total of 76 enclosures were assessed. Major part of the enclosures had natural settings and species-specific diets. Almost all of the enclosures had great ability for species-specific foraging and social contact. All zoos suffered from health problems, but had management plans to reduce current health problems. Feed enrichments were used in the major part of the enclosures and stereotypic behaviours were not present in any of the enclosures. Overall, Swedish zoos have enclosures with great possibility for both wild and domesticated herbivores to perform social and species-specific foraging behaviours. However, there should be an increased focus on animals held in temporary enclosures in order to improve their welfare and reduce the risk of developing stereotypic behaviours.

,

Djurparkens betydelse är ett väl diskuterat ämne. Vissa menar på att djurparker är plats för underhållning, medan andra menar att djurparker används för att bevara utrotningshotade arter och utbilda besökare. Hägnets utformning är viktigt att ha i åtanke när man utvärderar djurvälfärd och möjligheten att utföra naturliga beteenden. Finns det brister i deras miljö (såsom reducerad möjlighet att utföra naturliga beteenden) eller felkonstruerade dieter kan detta påverka djurens välfärd och leda till stereotypiska beteenden och aggressivitet. Det finns ingen tidigare studie gjord med avseende på hägnutformning på zoon i Sverige. Denna studie fokuserar på vilda och domesticerade herbivorer från ordningen Perissodactyla, Artiodactyla och Proboscidea. Frågeformulär och direkt observation användes för att utvärdera utformningen av hägnen och om hägnen uppfyllde kraven som ställs i statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m; (SJVFS 2009:92 Dnr L 108). Sju djurparker i mellersta och södra Sverige ingick i studien och 76 hägn blev bedömda. De flesta hägn innehöll naturliga miljöer och hade tillgång till art-specifika dieter. Nästan alla hägn hade stor förmåga att utföra art-specifika födosöks beteenden och hade social kontakt med andra individer. Det fanns enstaka hälsoproblem i alla djurparker, men alla djurparker hade rutiner för att minska nuvarande hälsoproblem. Foderberikning användes i nästan alla hägn och stereotypa beteenden uppvisades inte i någon av hägnen. Sammanfattningsvis så har vilda och domesticerade herbivorer i Svenska djurparkshägn stor möjlighet att utföra sociala och artspecifika födosöks beteenden. Djur i temporära hägn skulle behöva läggas mer fokus på då dessa hägn hade reducerad möjlighet för sociala och artspecifika födosöksbeteenden.

Main title:Evaluation of enclosure design, with focus on wild and domesticated herbivores in Swedish zoos
Authors:Karlsson Lindgren, Fredrika
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Lundin, Lisa
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:639
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:enclosure design, animal behaviour, domesticated herbivores, wild herbivores, zoo, stereotypic behaviour, feed enrichments
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5319
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5319
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:English
Deposited On:28 Apr 2016 22:24
Metadata Last Modified:04 May 2016 09:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics