Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Alma, 2017. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
823kB

Abstract

I denna litteratursammanställning är syftet att redogöra för vilka bioaktiva substanser i brunalger som blivit mest utforskade och deras effekter när det ges som fodertillskott till smågrisar vid avvänjning. Samt att utreda om brunalger kan vara ett alternativ till antibiotika för att minska eventuella problem vid avvänjning.
Under avvänjningens första dagar sker flera omställning för smågrisarna i form av foder och miljö, vilket i kombination med stress ger flertalet ogynnsamma effekter. Förändrad tarmflora, minskat foderintag och tillväxt är vanliga effekter vilket även kan generera i avvänjningsdiarré. Avvänjningsdiarré är en smittsam sjukdom och kan i värsta fall ge en dödlig utgång för en drabbad smågris, vilket i sin tur är negativt för lantbrukaren i form av ekonomiska förluster.
Förebyggande åtgärder i dagens läge är en god stallmiljö och ett avvänjningsfoder som ger en mjuk övergång från mjölk till fast föda, vilket vanligtvis innefattar ett foder med inblandning av laktos. Detta för att laktos stimulerar hälsofrämjande bakterier i mag- och tarmkanalen hos smågrisarna, då det är lätt att bryta ner. Samt att laktos är en komponent som grisarna är vana vid då det finns ett högt innehåll av det i suggans mjölk. På grund av den ökande efterfrågan på laktos från andra marknader vilket kommer leda till stigande priser, skulle det vara positivt att hitta ett lämpligt hållbart alternativ. Därmed har brunalger studerats, då de har visats ge liknande positiva effekter som laktos när det ges som fodertillskott till smågrisar under avvänjning. Detta antas vara på grund av dess innehåll av de bioaktiva substanserna laminarin och fucoidan som tros ge minskade hälsoproblem vid avvänjning.
Slutsatsen av den litterära sammanställningen visar att en inblandning av extrakt från brunalger kan ge ökad tillväxt, foderomvandlingsförmåga samt fastare träck för smågrisar under avvänjning. Detta innebär att inblandningen av laktos i avvänjningsfodret skulle kunna reduceras. Brunalger kan vara ett potentiellt framtida alternativ för att minska antibiotikaanvändningen och fungera som ett hälsofrämjande tillskott till avvänjningsgrisar.

,

In this review the aim is to illustrate which bioactive substances in brown algae that are the most studied and their effects when given as a feed supplement to piglets post weaning. Also to investigate if brown algae can work as an alternative to antibiotics to reduce problems associated with weaning.
During the first days after weaning several changes is happening to the piglets in form of diet and environment, which in combination with stress gives several unfavorable effects. Changes of intestinal microbiota, reduced feed intake and growth is common signs which can also lead to weaning diarrhoea. Weaning diarrhoea is a contagious disease and can in worst case cause death of a piglet, which in turn is negative for the farmer in form of economic losses.
Measures that can be done nowadays are good hygiene in the stables and a feed that gives a smooth transition from milk to solid feed. That usually means a feed with an inclusion of lactose. This is because it favours health promoting bacteria in the gut and intestines of piglets since it is easy degradable and is a component piglets are used to as it is a high content of lactose in sow milk. Due to an increasing demand of lactose from other markets which will generate rising prices, it would be positive to find sustainable alternative for the farmers. Therefore, brown algae have been studied as a feed additive because it has been shown to have similar positive effects as lactose at weaning. This is assumed to be due to its content of certain bioactive substances, like the polysaccharides laminarin and fucoidan, which are considered to reduce the health problems that can occur at weaning.
The conclusion of this review shows that an inclusion of extract from brown algae can give increased growth, feed efficiency and feaces with higher dry matter content for piglets at weaning. This means that an inclusion of lactose in the feed at weaning could be reduced. Moreover, brown algae could be a potential alternative in the future to reduce the use of antibiotics but also function as a health promoting additive to weaning piglets worldwide.

Main title:Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter
Authors:Eriksson, Alma
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:603
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:avvänjning, laminarin, fucoidan, avvänjningsdiarré, bioaktiva substanser, fodertillskott
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6545
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2017 11:14
Metadata Last Modified:06 Jul 2017 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics