Home About Browse Search
Svenska


Lawrence, Chameli, 2014. Genetiska analyser av kroppsmått hos häst . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
274kB

Abstract

Det finns en stor variation av raser med olika form och storlek hos hästar. De olika hästraserna har förändrats genom åren delvis på grund av hästens olika användningsområden. Idag används hästen som fritidsaktivitet, inom sport med mera jämfört med förr då den användes mest inom jordbruket eller för militära syften. Hästens exteriör är av stor betydelse både för hästens välfärd och inom aveln för att bedöma förutsättningen att kunna prestera och långsiktigt vara hållbara. Hos vissa raser har förändringen av kroppsformen skett oerhört snabbt orsakat av bland annat intensiv selektion. Det är viktigt att få fram mer kunskap om genetiken bakom hästens exteriör för att undvika att använda hästar i avel med exteriöra egenskaper som har stark genetisk koppling till bland annat defekter och sjukdomar. Flera studier har skattat arvbarheter för olika kroppsmått. Arvbarheten för exempelvis mankhöjd kan skilja markant mellan olika raser. Flera forskare har undersökt vilka kandidatgener som kan styra vissa kroppsmått. Några av de gener som identifierats, exempelvis HMGA2 och LCORL, som tros påverka exteriören hos häst har även tidigare associerats med längden hos människor och storleken på hundar.

,

The horse is comprised of many breeds of different size and shape. The different breeds have been modified over the years partially because of the extensive use of the horse. Today the horse is mostly used for recreational use and in sports, compared to earlier when the main use for horses were for agriculture and military use. The conformation of the horse is of great importance for the welfare of the horse and in breeding to estimate the horse’s ability to perform for sustainable periods of time. In some breeds the type of the conformation has changed extremely rapidly because of intense selection. It is of importance to obtain more knowledge about the genetics of the horse conformation in order to avoid using horses in breeding with conformation traits that are strongly linked genetically for instance to defects and diseases. Many studies have estimate heritabilities for different body measurements. The heritability for e.g. height of withers can differ significantly between breeds. Many researchers have examined which candidate genes affect certain body measurements. Some of the identified loci, e.g. HMGA2 and LCORL, which are believed to be influenced by conformation traits have previously been associated to height in humans and size in dogs.

Main title:Genetiska analyser av kroppsmått hos häst
Authors:Lawrence, Chameli
Supervisor:Eriksson, Susanne
Examiner:Lindgren, Gabriella
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:438
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Kroppsmått, exteriör, arvbarhet, kandidatgener
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3320
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3320
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 13:42
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics