Home About Browse Search
Svenska


Lindgren, Fredrika, 2013. Från vilda till domesticerade djur - kan man gå ett steg längre?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
309kB

Abstract

Domestication has resulted in the ability for animals to adapt to environments created by the human over time. The behavior differs very little between wild and domesticated animals, but the difference seen is how often and to what degree a behavior is performed. The need for efficiency in modern animal production has led to welfare problems in the productionsystems where the animals have difficulties coping with their environment. Attempts to environmentally adapt individuals by selection for reduced frequency of natural behaviours have been made. These have shown that natural behaviours are complex and are controlled by several different mechanisms, making selection for reduced natural behavior difficult, and it may also lead to unwanted and abnormal behaviours. To fulfill the moral and ethical demand on breeding, selection for robust animals is suggested, meaning that individual characteristics that are important for the welfare, health and integrity are included in the breeding goals. Breeding for social animals could lead to less stress and greater wellbeing in the production, without affecting the animals’ integrity. More research is needed to see how selection for different behavioral characteristics affects the behavior and production levels. In the future, a combination of individually adapted environments and environmentally adapted individuals are needed to ensure a good animal welfare.

,

SAMMANFATTNING.
Domesticeringen har lett till att djur anpassat sig till miljöer skapad av människan över tid. Flera beteenden skiljer sig ytterst lite åt mellan vilda och domesticerade djur men skillnaden som har observerats är hur ofta och i vilken grad ett beteende utförs. Behovet av effektiviseringen har lett till välfärdsproblem i produktionssystemen där djuren har svårt att hantera sin miljö. Försök att miljöanpassa individer genom selektion för minskad frekvens av naturligt beteende har gjorts. Dessa har visat att naturligt beteende är komplext och styrs av flera olika mekanismer, vilket gör att selektion för minskat naturligt beteende är svårt. Det kan även leda till förekomst av andra oönskade och onormala beteenden. För att uppfylla moraliska och etiska krav på aveln föreslås selektion för robusta djur, vilket betyder att individuella egenskaper som är viktiga för välfärd, hälsa och integritet finns med i avelsmålen. Avel för socialare djur skulle kunna leda till mindre stress och ökad välfärd i produktionen, utan att påverka djurets integritet. Mer forskning behövs för att se hur selektion för olika beteendeegenskaper påverkar djurets beteende och produktionsnivå. I framtiden kommer en kombination av individanpassade miljöer och miljöanpassande individer behövas för att säkerställa djurvälfärden.

Main title:Från vilda till domesticerade djur - kan man gå ett steg längre?
Authors:Lindgren, Fredrika
Supervisor:Rydhmer, Lotta
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:409
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Domesticering, Naturligt Beteende, Etik, Gris, Tamhöna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2328
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2328
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2013 13:41
Metadata Last Modified:24 May 2013 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics