Home About Browse Search
Svenska


Kristensson, Thea, 2015. Råmjölksinnehållets förändring över tid och dess inverkan på smågrisens immunförsvar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
298kB

Abstract

Råmjölk karakteriseras av högt proteininnehåll i form av immunoglobuliner samt låg fett- och kolhydrathalt jämfört med vanlig mjölk. Vid 24 timmar efter påbörjad grisning har prolaktin- och kortikoidnivåerna hos suggorna ökat och då sjunker proteinhalten i råmjölken, immunoglobulin-halten minskar och kaseinhalten ökar. Samtidigt ökar mjölkutsöndringen och även fett- och kolhydratshalten ökar jämfört med halten som uppmättes direkt efter påbörjad grisning. Näringsämnena syntetiseras från suggans blod via epitelceller i alveolerna till mjölkkomponenter och kan därmed överföra näringsämnen och antikroppar till smågrisen via råmjölken. Ju fler antigener suggan har utsatts för ju mer antikroppar förvärvar smågrisen via råmjölken och får därmed ett bredare immunförsvar. Det finns två typer av maternellt överförbart immunförsvar, cellmedierad- och antikroppsmedierad-immunitet. Vaccinering av suggor ger smågrisen ett större passivt immunförsvar. Konklusionen av denna litteraturstudie är att innehållet av immunoglobuliner är som högst när grisningen påbörjats och sjunker sedan över tiden. Innehållet av laktos, kasein och fett är som lägst vid grisningens början och ökar sedan efter tiden. Ju tidigare smågrisens intag av råmjölk sker, desto större passiv immunitet förvärvar den. Därför rekommenderar jag handmjölkning vid påbörjad grisning som sparas till de sist födda smågrisarna och kullutjämning under första dygnet.

,

Colostrum is characterized by high protein content in the shape of immunoglobulins and low fat and carbohydrate content compared to regular milk. 24 hours after the start of farrowing the prolactin- and corticoid levels in the blood of the sow have increased, then decreases protein content in the colostrum, the immunoglobulin content decreases and the content of casein increases. At the same time the milk secretion increases and fat and carbohydrate content compared to levels measured immediately after the start of farrowing. The nutrients are synthesized from the sow’s blood through the epithelial cells in the alveoli to milk components and thus nutrients are transported to the piglet through the colostrum. The more antigens the sow has been exposed to, the more antibodies the piglet will get via the colostrum which gives it a broader immune system. There are two types of maternal transmittable immune system, cell- and antibody-mediated immunity. Vaccination of sows gives the piglet a larger passive immunity to protect until they have developed immunity by themselves. The conclusion of this literature study is that when farrowing starts the content of immunoglobulins in colostrum is highest and then it decreases over time. The content of lactose, casein and fat is low directly after farrowing and increases over time. The earlier the piglet intake of colostrum takes place the more passive immunity it receives. Therefore, I recommend hand-milking at the onset of farrowing saved to the last-born piglets and litter equalization during the first day.

Main title:Råmjölksinnehållets förändring över tid och dess inverkan på smågrisens immunförsvar
Authors:Kristensson, Thea
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:481
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:råmjölk, passiv immunitet, smågris, sugga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2015 14:18
Metadata Last Modified:11 Jun 2015 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics