Home About Browse Search
Svenska


Wilhelmsson, Sofia, 2014. How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat : a literature review. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
142kB

Abstract

There are several reasons why organic chicken production is scarce in Sweden. Lack of slow growing (SG) strains combined with higher production costs, lower meat-yield and uncertainty of consumers’ willingness to pay seems to be the main reasons. EU-legislations imply use of indigenous slow- or medium growing strains in organic production, nevertheless, fast growing (FG) broilers are often used due to their effectiveness. Increased consumption of processed food creates a market for conventionally rearing of very heavy broilers. Through selection programs FG broilers gain weight fast leading to inactivity, imbalanced bodies, disease and high mortality rates. This combined with legislations by KRAV regarding daily growth and slaughter age make FG broilers used in organic production questionable. SG strains adapt well and benefit from extensive conditions and increased motion whilst FG broilers cannot fully use outdoor areas. In organic production, FG broilers have significantly higher mortality rates than medium and SG chickens. Quality of chicken meat is mainly afflicted by genotype, maturity, sex and production system. Related to age, meat from SG strains contains more protein and half as much intramuscular fat than meat from FG broilers. For several years, FG broiler meat qualities have been based on offering consumers’ cheap meat. Consumers’ today are more concerned about animal-welfare than in the past and the market for extensive produced poultry are growing.

,

Det finns flera orsaker till varför den ekologiska kycklingproduktionen i Sverige är liten. De viktigaste anledningarna är brist på långsamväxande raser, höga produktionskostnader och ekonomisk osäkerhet. Trots att lagar på EU-nivå hänvisar långsamväxande raser till extensiv produktion används snabbväxande hybrider på grund av deras effektivitet. Konsumtionen av halvfabrikat ökar och i takt med det växer marknaden för stora slaktkroppar. Selektion för snabb tillväxt har orsakat inaktivitet, obalanserade kroppar, sjukdom och hög dödlighet hos broilers, detta i kombination med KRAV:s regler angående daglig tillväxt och slaktålder gör att användning av broilers i ekologisk produktion kan ifrågasättas. Långsamväxande raser är väl anpassade till och drar nytta av extensiva förhållanden, snabbväxande hybrider kan inte utnyttja utomhusvistelse lika väl som de långsamväxande raser. Snabbväxande kycklingar har signifikant högre dödlighet i ekologisk produktion än långsamväxande. Köttkvaliteten påverkas framförallt av genotyp, köttmognad, kön och produktionssystem. Kött från långsamväxande raser innehåller mer protein och hälften så mycket intramuskulärt fett än kött från snabbväxande hybrider. Kycklingkött har tidigare värderats som en billig proteinkälla men konsumenter värdesätter mer och mer en förbättrad djurvälfärd och köttkvalitet vilket ökar marknaden för ekologiskt producerad kyckling.

Main title:How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat
Subtitle:a literature review
Authors:Wilhelmsson, Sofia
Supervisor:Johansson, Anna Maria
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:440
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Chicken, broiler, organic, meat quality, animal welfare, genotype
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:24 Jun 2014 12:00
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics