Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Brita, 2015. Jämförelse av heltidsbete och deltidsbete: effekter på mjölkkors produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
301kB

Abstract

The intensity of the Swedish milk production has increased during the past 50 years. In addition, Swedish farmers have to adjust to the law regarding grazing. This could contribute to the fact that these farmers has trouble competing on the market. Therefore there is an interest in studies regarding making the milk production more efficient when keeping within the law. Combining high nutritional value for animal, efficient management and minimized loss in health and welfare is desirable. This review will examine the differences in milk production, behaviour and welfare when full-time grazing is compared to part-time grazing. The relevance of the study for our Swedish cows will be discussed. Result from the review showed that milk production will not differ or even decrease if a transition from full-time to part-time grazing is made. These results can not be applied on Swedish dairy cows due to differences in production system. In a Swedish system where cows with high milk yield is in addition to grazing, fed with silage and concentrate, the milk yield is instead expected to increase when changing from full-time to part-time grazing. Grazing behaviour was also affected by a transition from full-time grazing to part-time grazing but applying these results on Swedish dairy cows can also be questioned. To make correct conclusions about health and welfare, more studies that compare full-time grazing to part-time grazing would be needed. In this review the results show that health and welfare tend to decrease together with less time at pasture.

,

Den svenska mjölkproduktionen har under de senaste 50 åren blivit mer intensiv. I samband med beteslagstiftning finns det risk för svenska mjölkbönder att utkonkurreras från marknaden. Därför är undersökningar och diskussioner angående effektiviseringar inom ramen av lagstiftningen av intresse. En kombination av högt näringsintag för djuren, ett effektivt skötselsystem samt minimerade hälso- och välfärdsförluster är önskvärt. I denna litteraturstudie undersöks skillnader mellan heltidsbete och deltidsbete med avseende på produktion, beteende och välfärd hos mjölkkor. Litteraturstudiens relevans för svenska mjölkkor diskuteras. Resultat visade likvärdig eller mindre mjölkavkastning då deltidsbete jämfördes med heltidsbete. Dessa resultat kan dock inte appliceras på svenska mjölkkor på grund av de stora skillnaderna i produktionssystemen. Hos svenska högavkastande mjölkkor som utöver bete erbjuds ensilage och kraftfoder inomhus, förväntas mjölkavkastningen istället vara större vid deltidsbete än vid heltidsbete. Utifrån denna litteraturstudie kan dock inga slutsatser om detta dras. Det finns skillnader i betesbeteende mellan kor på heltidsbete och kor på deltidsbete, men applicering av resultaten på svenska mjölkkor kan ifrågasättas. Hälsa och välfärd tenderar att bli sämre i samband med minskad tid på bete dock krävs fler studier som jämför heltidsbete med deltidsbete för att kunna dra konkreta slutsatser.

Main title:Jämförelse av heltidsbete och deltidsbete: effekter på mjölkkors produktion och välfärd
Authors:Nilsson, Brita
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Spörndly, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:524
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:deltidsbete, heltidsbete, tid på bete, mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4838
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4838
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2015 10:16
Metadata Last Modified:17 Sep 2015 10:20

Repository Staff Only: item control page