Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Matilda, 2018. Växtnäringsläckage från hästhagar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
629kB

Abstract

I hästens urin och träck finns kväve och fosfor som är två växtnäringsämnen som till stor del bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det finns risk att dessa växtnäringsämnen läcker från hästhagarna om inte hagarna sköts om på rätt sätt. I denna litteraturstudie undersöks hur mycket växtnäring som läcker från hästhagar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska detta. Olika faktorer har påvisats inverka på hur mycket kväve och fosfor som finns tillgängligt i marken i hästhagarna. Sådana faktorer är till exempel hur och var hästen utfodras, hur ofta hagen mockas och om det finns kala fläckar utan växtlighet i hagen. Även djurtätheten kan påverka hur mycket kväve och fosfor som ackumuleras i marken. Hög djurtäthet i samband med att hagen inte mockas har påvisats ge ett positivt samband mellan hagens ålder och halterna av kväve och fosfor i marken. De över tid förhöjda halterna av fosfor och kväve i jorden kan bidra till övergödningen i sjöar och vattendrag genom att växtnäringen läcker från markerna via dräneringsvatten.

,

Nitrogen and phosphorus are plant nutrients in urine and faeces of horses. These plant nutrients can contribute to the eutrophication of lakes and streams. They are most likely to leak from horse paddocks that are not properly taken care of. This literature study will examine how much plant nutrient that may leak from horse paddocks, and which measures that can be taken to reduce it. Various factors have been shown to influence the amount of nitrogen and phosphorus available in the soil in horse paddocks, for example how and where the horses are fed, how often the paddock is cleaned and if there are bare spots without vegetation in the paddock. The density of horses in the paddock may also affect the amount of nitrogen and phosphorus available in the soil. High animal density together with uncleaned paddocks has been reported to result in a positive correlation between paddock age and concentrations of nitrogen and phosphorus in the soil. The elevated levels of phosphorus and nitrogen in the soil can over time contribute to the eutrophication of lakes and streams by leaching from the fields via drainage water.

Main title:Växtnäringsläckage från hästhagar
Authors:Larsson, Matilda
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:638
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:fosfor, häst, kväve, mockning, utfodring, växtnäringsläckage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9483
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 10:14
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page