Home About Browse Search
Svenska


Östlund, Therese, 2011. Hur oberoende är de enskilda juverdelarna hos en mjölkko?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
294kB

Abstract

Mastit är en sjukdom som leder till stora problem i svenska mjölkkobesättningar. De flesta mastiter är subkliniska inflammationer som ofta inte upptäcks på grund av avsaknaden av synliga sjukdomssymtom, men där SCC är förhöjt och mjölkkvaliteten försämrad precis som vid klinisk mastit. Detta leder till att mjölk med förändrad sammansättning och kvalitet levereras till mejerierna som därmed har sämre förutsättningar att framställa mejeriprodukter av hög kvalitet. Även lantbrukaren drabbas ekonomiskt, dels på grund av att ett förhöjt celltal inte ger maximalt betalt för mjölken och dels på grund av en minskad mjölkmängd då all mjölk från kor med konstaterad subklinisk mastit ofta kasseras. Vid mjölkning i automatiska mjölkningssystem finns möjlighet att separera mjölken på fjärdedelsnivå redan vid mjölkning, detta sker dock inte idag. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa information om juvrets anatomi, fysiologi och immunförsvar för att studera juverfjärdedelarnas oberoende och deras påverkan på varandra, vilket är viktigt att utreda för diskussionen om avskiljning av mjölk på fjärdedelsnivå. De studier inom området juverdelarnas oberoende som tas upp i denna litteraturstudie tyder på att juverfjärdedelarna är beroende. Det finns dock för lite information om hur stor påverkan fjärdedelarna har på varandra och hur mjölkens sammansättning och kvalitet i de friska fjärdedelarna påverkas för att dra någon slutsats om detta och det måste utföras fler försök om fjärdedelars påverkan på varandra.

In Swedish dairy herds mastitis causes severe problems and the most frequent is subclinical mastitis. Despite the increase in SCC subclinical mastitis is often hard to detect because of the absence of visible symptoms of disease. Milk from cows with subclinical mastitis is therefore often delivered to the dairy industry and as the milk has a deteriorated composition and quality the industry does not have the best possibilities to produce high quality milk products. Since milk with increased SCC generates a lower payment and milk yield is decreased when milk from cows with subclinical mastitis is discarded the disease has economic consequences also for the farmer. In automatic milking systems it is possible to separate the milk at quarter level already during milking, but this is not practiced today. The aim of this literature study was to summarise information about anatomy, physiology and immune defence of the udder in order to study interdependence between udder quarters and how they affect each other. This is important to investigate in the discussion concerning separation of milk at quarter level. In this literature study the included investigations on interdependence between udder quarters indicate interdependence between quarters. However, to be able to conclude the udder quarters interdependence and whether milk composition will be affected in healthy udder quarters more studies have to be performed.

,

In Swedish dairy herds mastitis causes severe problems and the most frequent is subclinical mastitis. Despite the increase in SCC subclinical mastitis is often hard to detect because of the absence of visible symptoms of disease. Milk from cows with subclinical mastitis is therefore often delivered to the dairy industry and as the milk has a deteriorated composition and quality the industry does not have the best possibilities to produce high quality milk products. Since milk with increased SCC generates a lower payment and milk yield is decreased when milk from cows with subclinical mastitis is discarded the disease has economic consequences also for the farmer. In automatic milking systems it is possible to separate the milk at quarter level already during milking, but this is not practiced today. The aim of this literature study was to summarise information about anatomy, physiology and immune defence of the udder in order to study interdependence between udder quarters and how they affect each other. This is important to investigate in the discussion concerning separation of milk at quarter level. In this literature study the included investigations on interdependence between udder quarters indicate interdependence between quarters. However, to be able to conclude the udder quarters interdependence and whether milk composition will be affected in healthy udder quarters more studies have to be performed.

Main title:Hur oberoende är de enskilda juverdelarna hos en mjölkko?
Authors:Östlund, Therese
Supervisor:Forsbäck, Linda
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:Examensarbete
Volume/Sequential designation:341
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölk, juverfjärdedel, oberoende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-260
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 14:47
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics