Home About Browse Search
Svenska


Lundahl, Louise, 2015. Luftvägssjukdomar bland konventionella och ekologiska slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
484kB

Abstract

Luftvägssjukdomar är ett av de största hälsoproblemen bland dagens slaktgrisar. Problemet har ökat i takt med att besättningsstorlekarna och därmed smittrycket har ökat. Spolmask i närvaro av en ett annat smittämne som till exempel Mycoplasma hypneumoniae kan orsaka luftvägssjukdomar. Spolmask är en av de vanligast förekommande parasiterna hos gris och orsakar bland annat skador på grisens lungor. Det är ett problem bland såväl konventionella som ekologiska slaktgrisar. Den orsakar störst problem bland utegrisarna, främst de som hålls i stationära system. Swine enzootic pneumonia (SEP) är ytterligare en problematisk sjukdom bland slaktgrisar. Tidigare har det framförallt varit de konventionella besättningarna som har varit drabbade men inrapporterade besiktningsfynd från KRAV visar att det har skett en ökning av SEP bland de ekologiska slaktgrisarna. Ökningen innebär att procentandelen drabbade slaktgrisar är nästintill lika stor bland de konventionella och ekologiska slaktgrisarna. Åtgärder som anses betydelsefulla för att minska smittspridning av luftvägssjukdomar är ålderssektionerad omgångsuppfödning, rotationsbete och en god hygien såväl som miljö. Luftvägssjukdomar medför ökade kostnader i form av en längre tillväxttid, ökad foderförbrukning, ökad medicinförbrukning och avdrag vid slaktregistreringar. Slaktgrisar som drabbats av lungsäcksinflammation till följd av SEP medför en ekonomisk förlust i form av prisavdrag och för slaktgrisar drabbade av spolmask blir förlusten en kasserad lever, även detta till ett prisavdrag. Det behövs mer forskning inom detta område för att förbättra djurhälsan och minimera de ekonomiska förluster som är kopplade till luftvägssjukdomar.

,

Respiratory diseases are one of the largest health issues among today’s fattener pigs. The problem has grown as the heard sizes have increased resulting in higher infection risks. Roundworm is one of the most common parasites in pig production, causing lung damage in presence of another infectious agent. It is a problem among both the conventional and the organic slaughter pigs. The roundworm causes the biggest problems among the pigs housed outdoors, mainly in stationary systems. Swine enzootic pneumonia (SEP) is another disease causing problems among fatteners. The conventional heards has been the most affected by SEP before but reported findings from KRAV has shown an increase of SEP among the organic fatteners. The increase implies that the percentage of affected slaughter pigs is nearly as high among the conventional heards as the organic. Measures that are considered important to decrease the proliferation of diseases are age sectioned breeding, rotation pasture and good hygiene as well as good environment. Respiratory diseases results in different costs due to longer growth period, increased feed consumption, more use of medication and deduction at slaughter. Slaughter pigs affected by pneumonia due to SEP entails an economic lost in terms of price reduction and slaughter pigs affected by roundworm cause a loss of a discarded liver and a price reduction. More research in needed in this area to improve the animal health and minimize the economical lost due to respiratory diseases.

Main title:Luftvägssjukdomar bland konventionella och ekologiska slaktgrisar
Authors:Lundahl, Louise
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:529
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:luftvägssjukdom, hälsa, slaktgris, spolmask, SEP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4625
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4625
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 11:26
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics