Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Hedvig, 2014. Inhysningssystem för växande ungtjurar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
190kB

Abstract

The purpose of this study was, if possible, to find a housing system for growing bulls that was as optimal as possible for the animal welfare. In order to select housing systems you must take into account the size of the group, body weight and the type of floor. Seven of the international most common housing systems were compared, straw bedding, deep straw bedding, sliding straw bedding, concrete slatted floor, rubber coated slatted floor, cubicles and feeding cubicles. Studies that have examined the proportion of tail, claw and leg injuries and the presence of unnatural behavior in the different systems. In summary, all studies showed that soft underlay were beneficial for the animals in terms of the proportion of bone lesions and swellings. Rubber coated slatted floor can improve animal welfare in comparison with concrete slatted floors. Deep litter bedding was considered better in almost every category. There were also more disrupted orientation movements in housing systems with concrete slatted floors which may indicate adverse conditions.

Space is an important prerequisite for the bulls to perform their natural behavior. Sufficient space for the animal also minimizes the aggression between animals when the ranking process is stabilizing. The various systems that have been studied have different advantages and disadvantages during growth and no single system stands out as superior to animal welfare in all different situations. In the case where there is no financial constraints could a combination of the different systems give the animal a better welfare.

,

Syftet med denna litteraturstudie är att om möjligt finna ett inhysningssystem för växande ungtjurar som är så optimalt som möjligt för djurens välfärd. För att kunna välja inhysningssystem måste man bland annat ta hänsyn till gruppens storlek, djurets vikt och golvtyp. Sju av det internationellt vanligaste inhysningssystemen har jämförts, ströbädd, djupströbädd, glidströbädd, betongspaltgolv, gummibeklätt spaltgolv samt liggbås och foderliggbås. Studier som har undersökt andelen has-, svans- och benskador samt förekomsten av onaturligt beteende i de olika systemen. Sammanfattningsvis visade alla studier att mjukare liggunderlag är gynnsamt för djuren i avseende på andelen benskador och svullnader. Gummibeklädd spalt kan förbättra djurens välfärd i jämförelse med spaltgolv av betong. Djupströbädden var dock övervägande bättre i nästan alla kategorier. Hos tjurar i inhysningssystem med spaltgolv av betong skedde fler avbrutna läggningsrörelser vilket kan tyda på ogynnsamma förhållanden.

Utrymme är en viktig förutsättning för att ungtjurarna ska kunna utföra sitt naturliga beteende, det gör även att rangordningsprocessen kan ske med minimala aggressioner mellan djuren. De olika inhysningssystemen som studerats har olika för- och nackdelar under djurets uppväxt och inget enskilt system står ut som överlägset för djurets välfärd i varje situation. I ett fall utan ekonomiska begränsningar borde en kombination av de olika systemen ge djuret en bättre välfärd.

Main title:Inhysningssystem för växande ungtjurar
Authors:Gustavsson, Hedvig
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Nielsen, Per Peetz
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:594
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:tjurar, inhysningssystem, socialt beteende, naturligt beteende, djurvälfärd, hälsa, bulls, housing systems, social behaviour, natural behaviour, animal welfare, health
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4086
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4086
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2015 14:44
Metadata Last Modified:05 Feb 2015 14:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics