Home About Browse Search
Svenska


Birgersson, Matilda, 2013. Fertility before and after installation of Herd Navigator™. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
362kB

Abstract

The fertility of dairy cows is of great importance in order to maintain high production. The decline in fertility of dairy cows the latest decades can have several explanations. The large emphasis on high yielding cows and the negative genetic correlation between milk production and fertility traits could be one of the main factors for impaired fertility. To find heats and inseminate the cow at the right time is crucial to receive high conception rate. Delaval has, in corporation with FOSS, developed Herd Navigator which is a management program that measure four biological parameters in the milk; progesterone, betahydroxybutyrate, lactate dehydrogenase and urea. In this study the focus will be on progesterone which is a hormone produced by the corpus luteum. The concentration of this hormone indicates where the cow is in her estrus cycle.
The study was performed on three Swedish and three Dutch farms where the parameters for fertility were compared one year before and one year after the installation of Herd Navigator. Calving interval, number of inseminations per pregnancy, conception rate, open days and days from calving to first insemination were analyzed. Unfortunately several inseminations were found to be missing in the data set before the installation of Herd Navigator. The fertility measures based on number of inseminations were therefore not reliable; however calving dates seemed to be complete reported. No significant differences in open days and calving interval before and after the installation of Herd Navigator could be found in this study. However, a significant reduction in number of days from calving to first insemination could be seen. There was also a tendency of a shorter calving interval on the Swedish farms after the installation. To get additional information of the practical experiences of Herd Navigator an interview with the farmers was made. They found that the measurements of progesterone were very helpful and time saving in order to find heats. It would be interesting to implement further and more comprehensive studies on a larger data set that include all inseminations. Moreover, it would be interesting to see what impact continuous measurements of progesterone will have on the reproduction performance.

,

Fruktsamheten hos mjölkkor är av stor betydelse för att upprätthålla hög mjölkproduktion. De senaste årtiondena har fruktsamheten inom mjölkproduktion försämrats vilket kan ha flera förklaringar. Alltför stor vikt på avkastning i avelsmålet och den negativa genetiska korrelationen med fruktsamhet kan nämnas som en bidragande orsak. Att hitta brunster och seminera vid rätt tidpunkt är avgörande för att få korna dräktiga. Delaval har i samarbete med FOSS utvecklat Herd Navigator som är ett managementprogram vars uppgift är att underlätta skötseln av korna för lantbrukaren. Fyra biologiska parametrar mäts i mjölken; progesteron, betahydroxybuturat, laktatdehydrogenas och urea. I denna studie ligger fokuset på hormonet progesteron som produceras av gulkroppen och vars nivåer kan ge en indikation om var kon befinner sig i brunstcykeln. Studien genomfördes på basis av data på tre svenska och tre holländska gårdar där fruktsamhetsparametrar jämfördes ett år innan installationen och ett år efter installationen av Herd Navigator. Kalvningsintervall, antal insemineringar per dräktighet, dräktighetsprocent, tomdagar och antal dagar från kalvning till första inseminering var de parametrar som analyserades. Då information om en stor andel insemineringar saknades i datamaterialet innan installationen av Herd Navigator, kan analyserna av de fruktsamhetsmått som baseras på antalet inseminationer inte bedömas som tillförlitliga. Inga signifikanta skillnader i tomdagar eller kalvningsintervall kunde påvisas före och efter installation av Herd Navigator. Däremot kunde en signifikant reduktion i antalet dagar från kalvning till första inseminering ses. Dessutom kunde en tendens till kortare kalvningsinterval noteras hos de Svenska gårdarna efter att Herd Navigator installerades. I samband med studien gjordes också en intervju med de lantbrukarna som har programmet installerat. De uppgav att mätningarna av progesteron var till stor hjälp för att hitta brunster och att det sparade dem mycket tid. Det vore intressant att genomföra vidare studier på ett större datamaterial där alla insemineringar fanns rapporterade för att se hur fruktsamhetsmåtten påverkas av kontinuerliga progesteronmätningar.

Main title:Fertility before and after installation of Herd Navigator™
Authors:Birgersson, Matilda
Supervisor:Berglund, Britt and Petersson, Karl-Johan and Cosin, Roberto
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:403
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Herd Navigator, progesterone, reproductive performance, dairy cows, heat detection
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:02 Oct 2013 12:22
Metadata Last Modified:02 Oct 2013 12:22

Repository Staff Only: item control page