Home About Browse Search
Svenska


Korpinen, Caroline, 2014. Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
200kB

Abstract

Syftet med studien var att få förståelse för magomvridning hos hundar, dess riskfaktorer, symptom och möjliga behandlingar. Arbetet syftade även till att se om det fanns ett samband mellan utformningen av bröstkorgen och magomvridning hos hundar samt att se vilka raser som är predisponerade för sjukdomen. Magomvridning är ett akut tillstånd som är direkt livshotande för hunden. Vid magomvridning roterar magsäcken runt sin egen axel i varierande grad och förhindrar mat och vätska att passera till matstrupe och tarm. Blockeringen som följer fyller magen med gas som så småningom leder till svullnad. Dödligheten i magomvridning varierar mellan 15 % och 33 %, och det är en av de vanligaste dödsorsakerna hos hundar i dag. Sjukdomen drabbar främst storvuxna raser och så kallade jätteraser. Det mest effektiva sättet att förhindra magomvridning är att undvika att avla på hundar som har en smal och djup bröstkorg och även undvika att avla på en hund som har en nära släkting som drabbats av magomvridning. En djup och smal bröstkorg tros ändra förhållandet mellan matstrupen och magsäcken, vilket gör det svårare för hunden att kräkas och resulterar i att gas ansamlas i magen. Antalet utfodringar per dag, äthastighet, typ av foder, ålder och stress är andra faktorer som anses påverka magomvridning. För att förhindra återfall av magomvridning, rekommenderar veterinärer att utföra en gastropexi vilket görs genom att magsäcken fixeras i bukhålan. Det behövs dock mer forskning om de bakomliggande faktorerna bakom magomvridning och studier görs kontinuerligt för att få en bättre förståelse för magomvridning.

,

The purpose of the study was to gain understanding of gastric dilatation-volvulus (GDV) in dogs, risk factors, symptoms and possible treatments. The work also aimed to see if there was a connection between the conformation of the thorax and GDV in dogs and what breeds are predisposed to the disease. GDV is an acute condition that is life threatening for the dog. During GDV the stomach rotates around its own axis in varying degrees preventing food and liquid to pass into the esophagus or bowel. The blocking that follows fills the stomach with gas that eventually leads to swelling. The mortality rate for GDV varies between 15 % and 33 % and is one of the most common causes of death in dogs today. The disease mainly affects large breeds and giant breeds of dogs. The most effective way to prevent GDV is to avoid breeding dogs having a narrow and deep thorax and also avoid breeding a dog that has a first degree relative (parent, sibling and/or offspring) that has been affected. Having a deep and narrow thorax is considered to alter the relationship between the esophagus and stomach, making it more difficult for the dog to vomit and as a result gas builds up in the stomach. Feeding frequency, feeding rate, type of feed, age and stress are other factors that affect GDV. To prevent reoccurrence of GDV, it is recommended to perform a gastropexy which is done by fixating the stomach into the abdominal cavity. However, more research into the underlying factors behind the GDV is needed and studies are continually done to get a better understanding of GDV.

Main title:Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling
Authors:Korpinen, Caroline
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:445
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:magomvridning, hälsa, hund, sjukdom, riskfaktorer, åtgärder, gastric dilatation - volvulus, health, dog, canine, bloat, risk factors, treatment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3495
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3495
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 12:38
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 12:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics