Home About Browse Search
Svenska


Westergren, Isabelle, 2016. Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
526kB

Abstract

The aim of this literature review was to analyze if the number of fetuses in the uterus will have an effect on the development of the fetuses until birth. Breeding for larger litter size creates a possibility to increase the number of weaned piglets. The uterus physical and physiological characteristics affect the chance of survival for the embryo where the available amount of space for the embryos, and later fetuses, in the uterus is an important factor. Embryos developing from eggs released from both ovaries will spread over both uterine horns. In the uterus the placenta is responsible for all nutrient transfer from the mother to the fetus. An insufficient placenta may lead to an increased proportion of stillborn and intrauterine growth restricted piglets. The nutrient transfer is important for a normal development of the piglets and for the fetus to be able to store glycogen. Fetuses that are intrauterine growth restricted will weigh less at birth compared to those that have been able to develop normally. At birth the piglets have to adapt quickly to the new environment and until they have an intake of colostrum the piglets depend on the stored glycogen and a fully developed thermoregulation. Piglets that are intrauterine growth restricted show less viability at birth and have difficulties competing for colostrum with their littermates. Larger litter size can have a negative effect on the development of the fetuses.

,

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om antalet foster har en inverkan på fostrets utveckling i livmodern. Genom att avla för större kullar vill man öka chansen att avvänja fler smågrisar. Livmoderns fysiska och fysiologiska egenskaper påverkar de befruktade äggens chans till överlevnad och även det utrymme som embryon, senare foster, har att tillgå i livmodern utgör en stor inverkan. Embryon bildade från ägg ovulerade från båda äggstockarna kommer att fördela sig över de båda livmoderhornen. I livmodern är placentan viktig för näringsöverföring från modern till fostret och en otillräcklig placenta kan leda till ett ökat antal dödfödda och underutvecklade foster. Näringsöverföringen påverkar fostrets chanser att utvecklas normalt samt lagra glykogen. Tillväxthämmade smågrisar kommer väga mindre vid födsel jämfört med de som utvecklats normalt. Vid födsel måste smågrisarna snabbt anpassa sig till den yttre miljön och fram till att de får i sig råmjölk är de beroende av det inlagrade glykogenet samt en fullt utvecklad termoreglering. Tillväxthämmade smågrisar uppvisar ofta mindre livskraft vid födsel och har svårare att konkurrera om råmjölk med sina kullsyskon. Större kullar kan ha en negativ inverkan på fostrets utveckling.

Main title:Påverkar kullstorleken smågrisens utveckling fram till födseln?
Authors:Westergren, Isabelle
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Wistedt, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:497
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:livmoder, ägglossning, placenta, foster, kullstorlek, tillväxthämning, uterus, ovulation rate, placenta, fetus, litter size, intrauterine growth restriction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal structure
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2016 13:20
Metadata Last Modified:22 Jun 2016 13:20

Repository Staff Only: item control page