Home About Browse Search
Svenska


Dufmats, Josefin, 2014. Kotrafik i mjölkproduktion med automatiserad mjölkning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kors förflyttningar mellan foderavdelning, liggavdelning och mjölkningsenhet (ME) i stall med automatiserad mjölkning (AMS) kallas kotrafik. Det finns i huvudsak fri, styrd och selektiv kotrafik. Mjölkproducenter med AMS eller med automatiserad mjölkningskarusell (AMR) är beroende av att kor frivilligt besöker ME tillräckligt ofta för att hålla upp mjölkningsfrekvensen och hålla ned antalet kor som, av stallpersonal, behöver hämtas till mjölkning. Detta kan åstadkommas genom att med olika metoder stimulera kotrafiken till ME. Då kotrafik planeras är det viktigt att ta hänsyn till att kor är flockdjur med rangordning, då det visat sig att kor av låg rang ofta spenderar längre tid med att vänta och köa framför ME än kor av hög rang. I försök med styrd kotrafik spenderar kor mer tid väntande än i fri kotrafik. Väntandet påverkar de ranglåga kornas tidsbehov av att äta och ligga ned negativt och kan dessutom leda till hälta. Fri kotrafik har visat sig ha en positiv påverkan på kors ätbeteende, grovfoderkonsumtion och att väntandet framför ME är lägre än vid styrd och selektiv kotrafik. Därför bör fri kotrafik väljas framför styrd och selektiv kotrafik. Det finns emellertid ett problem i att mjölkningsfrekvenser i fri kotrafik inte visats sig vara lika tillfredställande som i styrd kotrafik. Det finns eventuellt potential att med hjälp av olika typer av foder i ME erhålla tillfredställande mjölkningsfrekvenser och på samma gång hålla ned antalet kor som måste hämtas. AMR är ett nytt system och de flesta studier har gjorts på storskalig, betesbaserad mjölkproduktion. Att utfodra korna antingen med en kraftfodergiva eller med grovfoder i anslutning till AMR kan vara av vikt för att få korna att oftare besöka denna.

,

The cows’ movement in the barn between the feeding area, the resting area and the milking unit (MU) in an automatic milking system (AMS) is referred to as cow traffic. There are mainly three different types of cow traffic systems; Free, forced and selective cow traffic. Dairy farmers with AMS or automatic milking rotary (AMR) are dependent on cows that voluntarily visit the MU sufficiently to attain milking frequencies that are satisfactory but also to reduce the amount of cows that need to be fetched to milking. Different types of methods that can stimulate the cow traffic to the MU can achieve this. When the cow traffic is planned, it is important to consider that cows are herd animals with ranking order. It has been found that cows of low social rank often spend more time waiting in front of the MU than cows of high social rank. In experiments with forced cow traffic cows spend more time waiting than in free cow traffic. Waiting time affects the behavioral need of time for eating and laying down for cows of low social rank and it may also lead to lameness. Free cow traffic has been found to have a positive effect on feeding behavior and forage consumption. It has also been shown that waiting times in front of MU is lower in free cow traffic compared to forced and selective traffic. Therefore, Free cow traffic is the most preferable cow traffic system. However, milking frequencies in free cow traffic has not been shown to be as satisfactory as in controlled cow traffic. There is a possibility to attain satisfactory milking frequencies and at the same time reduce the amount of cows that need to be fetched by feeding the cows with different types of feed in the MU. AMR is a new system and most studies have been conducted on large-scale, pasture-based dairy production. Feeding cows with either concentrate or roughage in conjunction with AMR may be important to get the cows to frequently visit the AMR.

Main title:Kotrafik i mjölkproduktion med automatiserad mjölkning
Authors:Dufmats, Josefin
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:Spörndly, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:498
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:kotrafik, bete, AMR, AMS, tidsbudget, mjölkningsfrekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3493
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3493
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:22 Jul 2014 12:22
Metadata Last Modified:22 Jul 2014 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics