Home About Browse Search
Svenska


Lundahl, Louise, 2017. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
374kB

Abstract

Vaccination against boar taint with Improvac® is one of the alternatives to surgical castration. It was not until 2009 the use of Improvac® was approved within EU. There is a lack of Swedish studies concerning the requirement of protein and lysine to vaccinated male pigs. Therefore, the aim of this study was to examine if the protein and feed efficiency of vaccinated male pigs differ from that of female pigs. The study included 4 treatments: low and high lysine level to vaccinated entire male and female pigs assigned to a pen with animals of the same sex. The pigs were randomly allocated to one of the treatments at weaning depending on litter and live weight. The pigs were moved into the slaughter stable at an average age of 9 weeks. The vaccinated male pigs and females were raised in separate pens in two batches. Two feeds with different lysine content (8.3 and 9.8 g lysine/kg) were used and the pigs were single fed. The male pigs were vaccinated at 9 and 13 weeks of age. The pigs were weighed at the start of the experiment and thereafter every second week and finally the day before slaughter. The results showed no interactions between lysine level and sex. However, female pigs grew faster from a live weight of 60 kg to slaughter than vaccinated pigs. Pigs fed 9.8 g lysine/kg had a higher daily weight gain in the interval from start to 60 kg than pigs fed 8,3 g lysine/kg. The pigs fed the low lysine level compensated totally during the following period and consequently daily weight gain for the total raising period did not differ between pigs fed the low and the high lysine level. Furthermore, the result showed that the lysine content did not have any significant impact on feed efficiency, slaughter weight and lean meat content. A lower lysine content resulted in a price reduction for feed with 9% per pig and 25% lower nitrogen emission.

,

Vaccinering mot galtlukt är ett alternativ till kastrering (Jaros et al. 2005). Användandet av Improvac® är relativt nytt inom EU och inte minst i Sverige. Det var först 2009 som användningen av Improvac® inom EU godkändes (European Medicines Agency, 2013). När andelen vaccinerade hangrisar förväntas öka är det relevant att undersöka de vaccinerade hangrisarnas protein och lysinbehov. Syftet med denna studie var att undersöka vaccinerade hangrisars foder- och proteinutnyttjande. Studien omfattade 4 behandlingar, låg och hög lysinhalt till könsvis uppfödda vaccinerade hangrisar och sogrisar. Vid avvänjningen fördelades grisarna slumpvis till en av behandlingarna med hänsyn till kön, kull och levandevikt. Vid en medelålder av 9 veckor flyttades grisarna in i slaktsvinsstallet. Vaccinerade hangrisar och sogrisar föddes upp könsvis i boxar under två uppfödningsomgångar. Två foder med olika lysinhalter (8,3 g lysin/kg respektive 9,8 g lysin/kg) användes. Grisarna enhetsutfodrades med ett av de två fodren. Hangrisarna vaccinerades med Improvac® vid 9 och 13 veckors ålder. Grisarna vägdes vid insättning och därefter varannan vecka under hela uppfödningen samt dagen innan de skickades till slakt. Resultatet visade att det inte fanns något samspel mellan kön och fodrets lysinhalt, d.v.s. de vaccinerade hangrisarna utnyttjade inte fodrets lysin och protein bättre än sogrisarna. Vid en jämförelse mellan könen kunde skillnader i tillväxt från 60 kg fram till slakt, slutvikt samt slaktutbyte observeras. Då behandlingarna jämfördes visade resultatet att de grisar som fått högst lysinhalt växte bäst fram till 60 kg. Från 60 kg fram till slakt hade grisarna som fick en lägre lysinhalt bäst tillväxt. Vidare visade resultaten att lysinhalten inte hade någon inverkan på foderomvandling, slaktad vikt eller andel kött i slaktkroppen. En lägre lysinhalt bidrog till en minskad foderkostnad på 9 % per gris samt 25% lägre kväveförlust.

Main title:Vaccinerad hangris
Subtitle:optimal lysinhalt?
Authors:Lundahl, Louise
Supervisor:Andersson, Kristina
Examiner:Neil, Maria
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:610
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:vaccinerade hangrisar, lysin, protein, foder, tillväxt, klassning, kompensatorisk tillväxt, kväveutsläpp, foderstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6804
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6804
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Sep 2017 09:40
Metadata Last Modified:07 Sep 2017 09:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics