Home About Browse Search
Svenska


Wärnsberg, Emma, 2018. Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
908kB

Abstract

Vinterdieten hos många renpopulationer består till största delen av lav. Främst på grund av det moderna skogsbruket har skogar inom renskötselområdet klassificerade som lavrika minskat med 71 % under de senaste 60 åren. Syftet med litteraturstudien är att belysa eventu-ella konsekvenser i kalvningsfrekvens av ett ändrat klimat och en minskad tillgång på lav under vintern. Lavar innehåller mest olika typer av kolhydrater med hög smältbarhet för re-nar, men har ett lågt innehåll av protein. Renen har sin parningssäsong på hösten och kalvning sker vanligtvis i maj. Vajans kondition på hösten har betydelse för hennes chans att bli dräk-tig. Ett optimalt vinterbete gör att fostret har stor chans att överleva och att födelsevikten hos kalvar blir hög. Höjning av planetens medeltemperatur förväntas ge ökad nederbörd på vin-tern och ökad risk för isbildning på grund av att temperaturen växlar mellan plus- och minus-grader, men kan även ge tidiga vårar. Kalvningsfrekvens påverkas negativt av vintrar med isbildning och sen snösmältning medan det finns ett positivt samband mellan tidig grönska och reproduktionsframgång. Stödutfodring av vajor på vintern kan ge förbättrade kalvningsre-sultat, men medför höga kostnader och en del hälsorisker.

,

The winter diets for many populations of reindeer mostly consist of lichen. Mainly due to the modern forestry, forests classified as lichen abundant within the reindeer husbandry area has decreased with 71 % over the last 60 years. The aim with this literature review is to clarify possible consequences in calf/female ratio due to a changed climate and decreased availability of lichens in the winter. Lichens consist mostly of different carbohydrates with a high digesti-bility for reindeers, however they have low protein content. The reindeer has its mating sea-son in the autumn and calving usually takes place in May. The female’s condition in the au-tumn is of importance for her chance to become pregnant. An optimal lichen pasture increases the foetus’ chance of survival and the birth weight of calves becomes high. Increase of the average temperature of the planet is expected to increase precipitation during winter and an increased risk for icing due to fluctuations in temperature above and below zero, although early onset of spring is also expected. Calf/female ratio is negatively affected by winters with icing and a late snow melt, while there is a positive connection between early vegetation green-up and reproductive success. Supplementary feeding of females in winter can improve calving results, although entails high costs and some health risks.

Main title:Kan minskat lavbete och ett ändrat klimat ha nega-tiva konsekvenser för kalvningsresultat hos renar?
Authors:Wärnsberg, Emma
Supervisor:Åhman, Birgitta
Examiner:Skarin, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:637
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:ren, caribou, Rangifer tarandus, dräktighet, kalvningsfrekvens, lav, vinterbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9525
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2018 07:54
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics