Home About Browse Search
Svenska


Stenberg, Elin, 2015. Vitamin B som tillskott för ökad mjölkproduktion hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
304kB

Abstract

Denna litteratursammanställning redogör för studier som utvärderade huruvida tillskott av biotin, folsyra och vitamin B12 kunde höja mjölkavkastningen hos mjölkkor. Syftet var att ta reda på huruvida B-vitaminerna biotin, folsyra och vitamin B12 kan ge effekt på mjölkproduktion och om vitaminerna därmed bör ingå i utfodringsrekommendationer till högproducerande mjölkkor. De inkluderade studierna jämförde tillskott av olika B-vitaminblandningar och enskilda vitaminer. Försöken utfördes på mjölkkor i olika laktationsstadier och laktationsnummer, där de studerade parametrarna var den totala mjölkavkastningen och torrsubstanshalten i mjölken. De flesta studier som inkluderats indikerar på att tillskott av biotin, folsyra eller vitamin B12 höjde mjölkavkastningen i tidig laktation hos högproducerande kor i andra laktation och högre. De mjölkkomponenter som påvisades i högre mängd var i de flesta fall mjölkfett och mjölkprotein. Behovet av ytterligare studier är nödvändigt för att säkerställa vilka B-vitaminer som resulterar i vilka höjningar, för att till sist säkerställa vilka komponenter ur B-vitaminkomplexet som bör konkluderas i utfodrings-rekommendationer för högproducerande mjölkkor. Slutsatsen utifrån litteraturgenomgången är att det idag finns övertygande stöd för att påstå att biotin, folsyra och vitamin B12 ger avkastningsökning hos högmjölkande kor. Det finns därmed potential för nya utfodringsrekommendationer för dessa B-vitaminer i framtiden.

,

This literature review describes studies performed to evaluate whether the addition of biotin, folic acid and vitamin B12 could increase the milk yield of dairy cows. The aim was to find out whether the B vitamins biotin, folic acid and vitamin B12 can have an effect on milk production and if these vitamins thereby should be included in feeding recommendations for high producing dairy cows. The studies included compared the addition of various B vitamin mixtures or individual vitamins. The experiments were performed on dairy cows in different stages of lactation and lactation number, where the studied parameters were the total milk yield and the dry matter content of the milk. Most of the included studies indicate that supplemental biotin, folic acid or vitamin B12 increased milk yield in early lactation of high producing multiparous cows. The milk components that demonstrated higher yield where in most cases milk fat and milk protein. The requirement for additional studies are necessary to ensure which of the B vitamins that gives particular increases, to finally be able to secure which components of the vitamin B complex that should be included in feeding recommendations for high producing dairy cows. The conclusion based on this literature review is that there are a convincing support for the claim that biotin, folic acid and vitamin B12 provides an increase in milk yield of high producing dairy cows. There are therefore potentials for new feeding recommendations of these B vitamins in the future.

Main title:Vitamin B som tillskott för ökad mjölkproduktion hos mjölkkor
Authors:Stenberg, Elin
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Kronqvist, Cecilia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:532
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, mjölkmängd, biotin, folsyra, vitamin B12
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4626
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4626
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 11:33
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics