Home About Browse Search
Svenska


Klasson, Pauline, 2015. Näringsbehov hos moderlösa föl. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

No summary of feeding recommendations for foals exists today, which is why this subject was chosen for a literature study. The aim of this study was to describe nutrient requirements of healthy full term foals and how the feeding should be designed to raise foals if they lose their mother. Mare milk composition changes during lactation to meet the requirements of the suckling foal. Foals are born with enzymes in their small intestine and the concentrations of these follow the consumption patterns of the foal. Microbes colonizes the gut as the foal becomes older and these changes cause foal diarrhea. Foals are born with a digestive tract incapable for digestion of grass but the large intestine grows and develops for a long period of time which gives the foal a higher capacity to digest fiber the older it gets, partly stimulated by growth factors in the mare milk. Orphan foals shows a temporarily lower growth after weaning but thereafter undergoes a compensatory growth. By looking at the nutritional values in mare milk the nutrient requirements of foals could be estimated and compared to three commercial milk replacers and cow’s milk with 1,5 % fat.

,

Eftersom det idag saknas en sammanställning av utfodringsrekommendationer för föl valdes detta som ämne för denna litteraturstudie. Syftet var att undersöka vad friska fullgångna föl har för näringsbehov och hur utfodringen ska utformas för att föda upp föl ifall de förlorar sin moder. Stomjölk genomgår en mängd förändringar i komposition under laktationen och föl får sina näringsbehov uppfyllda när de diar sina mödrar. I tarmkanalen finns enzymer vars halter följer konsumtionsmönstret hos föl och mikrober koloniserar tarmen i takt med åldern på föl vilket orsakar földiarré. Föl föds med en tarmkanal som inte är fysiologiskt anpassad till konsumtion av gräs men näringsutnyttjandet av grovfoder ökar i takt med att grovtarmen växer, och stomjölk innehåller tillväxtfaktorer som kan inducera sådan tillväxt av tarmkanalen. Moderlösa föl har en temporärt lägre tillväxt efter avvänjningen från modern men genomgår en kompensatorisk tillväxt. Genom att titta på näringsinnehåll i stomjölk kunde näringsbehov hos föl uppskattas och jämföras med tre kommersiella mjölkersättningar och mellanmjölk.

Main title:Näringsbehov hos moderlösa föl
Authors:Klasson, Pauline
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:534
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:föl, näringsbehov, moderlösa föl, mjölk, mjölkersättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4628
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 11:54
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics