Home About Browse Search
Svenska


Axegärd, Caroline, 2013. Närproducerade fodermedel till mjölkkor : positiva och negativa aspekter på proteinrik fodergröda. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
128kB

Abstract

Närproducerat foder har varit en viktig fråga den senaste tiden, då alternativet är sojabönor som odlas i Amazonas området och exporteras över hela världen. Sojabönan är en viktig proteinkälla för Sveriges mjölkkor, dock bidrar den till en negativ klimatpåverkan. I Sverige har vi tillgång till några inhemska proteinfodermedel, till exempel åkerböna, ärter, lupin, lusern, raps/rybs samt biprodukterna agrodrank och rapsmjöl/kaka. Dessa grödor och biprodukter kan inte ersätta sojabönan helt idag, då de inte har lika högt proteininnehåll som sojan, samt att de inte kan odlas över hela landet då grödorna behöver olika förutsättningar. Mjölkavkastningen, djurvälfärden, miljö och ekonomin är viktiga faktorer som kommer påverka lantbrukarens foderval och foderkvalité. En hög mjölkavkastning ger en bättre ekonomi, men påverkar även kornas hälsa. Vid en mindre mjölkavkastning minskar den ekonomiska inkomsten, men kornas hälsa förbättras eftersom det inte behöver pressas lika hårt som vid en högre produktion. Kor som enbart får svenskt foder med en lägre råproteinhalt i fodret kommer att producera mindre mängd energikorrigerad mjölk (ECM), dock kan förlusten på grund av en lägre mjölkavkastning täckas av de lägre foderkostnaderna. Idag är det inte möjligt att skifta helt från sojabönan till ett närproducerat proteinfoder med en bibehållen mjölkavkastningen, men förhoppningsvis ska det i framtiden vara möjligt att använda enbart närproducerat foder till våra Svenska mjölkkor utan några produktionsförluster.

,

Locally produced feed has been discussed a lot nowadays because of the cultivation in Amazonas and export of soybean to other countries over the whole world. Soybean products is an important protein feed to dairy cows in Sweden, however, soybean has a negative impact on the environment. Sweden has many protein feeds, for example faba bean, pea, lupine, alfalfa, canola / rapeseed and distiller’s grain. These crops cannot replace soybean, because they do not contain as much crude protein as soybean. Also, the crops cannot grow over the whole country because of the need of different pH, soil type, and growing seasons. Milk yield, animal welfare, economics, and environment are important factors that affect the choice of protein feed and protein quality. High milk yield gives a high economic output and affect the cows health negatively. Lower milk yield gives lower income but affect the cows health positively because they do no need to be pushed as hard as high milking dairy cows. Today, it is not possible to change from soybean to homegrown Swedish protein crops with maintained milk yield. However, in the future it can be possible to maintain the high milk yield when using only locally produced feed to our dairy cows.

Main title:Närproducerade fodermedel till mjölkkor
Subtitle:positiva och negativa aspekter på proteinrik fodergröda
Authors:Axegärd, Caroline
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:442
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:närproducerat, mjölkkor, proteinrikt fodermedel, miljö och avkastning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:23 Jul 2013 06:44
Metadata Last Modified:23 Jul 2013 06:44

Repository Staff Only: item control page