Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 569.

Abrahamsson, Kristina, 2013. Virtuell 3D-modellering som verktyg : vid kommunikation av Gruvstadsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Kristina and Lindqvist, Helena, 2011. Entré Uppsala : gestaltning av en trafikplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Linn, 2018. Jubileumsparken : ett gestaltningsförslag för Frihamnen i Göteborg med landskapsplanteringar ur ett långsiktigt perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abrahamsson, Linn, 2018. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Emilia, 2014. Attraktiva och säkra samspelsytor : en gestaltningsidé för Nygatan i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlberg, Emilia, 2014. Christiania – en studie av områdets värden som alternativt samhälle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Malin and Sack, Hedvig, 2017. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Malin and Svensson, Sofia, 2015. Människans preferens för natur : en analysmetod för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Niklas, 2020. Landskapsanalys ur löpares perspektiv : en analys av Uppsalas nordöstra stadsrand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldén, Niklas and Andersson, Jakob, 2016. När färden är målet : upplevelser av ett rekreationsstråk i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2019. Pärlbanden i Heby kommun : förslag för tre centrumstråk med fokus på hur träd kan främja rörelse och vistelse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2017. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsawadi, Mina, 2016. Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsawadi, Mina, 2018. Mångfald bland resonemang och studenter : en studie om landskapsarkitektstudenter och landskapsarkitektens yrkesroll. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarsson Hjort, Agnes, 2009. Perceptionsteori som sätt att utvärdera parker : eyetracking inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersdotter, Karolina and Wärnberg, Erik, 2014. Planering till plantering : en fallstudie om växtsäker gestaltning på Campus Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Jonathan and Eriksson, Daniel, 2017. Puzzle pavement : a competition project for better streetscapes in unpaved informal settlements. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anderson, Jonathan and Jörgensen, Maja, 2015. Säljande overklighet : en kritisk granskning av osanningar i visionsbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2012. Friluftsliv i staden : tillfällig landskapsarkitektur på sex platser i Linköping 3-15 april 2012. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2010. Interaktiv skulptur : hur samtidskonst skapar aktivitet i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Cecilia and Andersson, Johanna, 2009. Energiaspekter på gestaltning : fallstudie Energihuset i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Ellinor and Bohlin, Linnea, 2013. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Jakob, 2019. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2017. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2009. Grönskans betydelse som friskvård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria and Appelblad, Jessica, 2016. PULS-parken för folk av alla slag : ett gestaltningsförslag för "Selmas park-framtidens park". First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Martin, 2011. Gestaltningsförslag till stadsdelspark i Östra Sala backe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Martin, 2013. Industriparken i Bergslagen : visionära gestaltningsförslag vid fyra gruvor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sara and Bergbrant, Ulrika, 2015. How to redesign lawns with an ecological approach?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sara and Åström, Matilda, 2013. Biologisk mångfald i en urban miljö : att genom gestaltning öka biodiversiteten i Artilleriparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Stina, 2012. Bildandeprocessen för svenska biosfärområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Stina, 2014. Uppsalas cykelinfrastruktur : förslag på utveckling baserat på studier av danska och nederländska exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Anding, Julia, 2008. Sakta ner : åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på gator i bostadsområden i Varberg, idékatalog och tillämpning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreaheim, Tim, 2014. Filmpresentation för landskapsarkitekter : att förmedla gestaltningsförslag i rörliga bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreaheim, Tim and Hansén, Erik, 2012. Trygghet genom gestaltning : Västerledstorg, Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angergård, Hannes, 2014. Prioriterad cykeltrafik : en undersökning om cykelplanering i centrala trafikkorsningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angergård, Hannes and Nordlund, Johanna, 2016. Plats för cykeln : en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Angner, Fredrik, 2017. Skateboard urbanism : an exploration of skateboarding as an integrated part of public space. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Appelblad, Jessica and Lindén, Jannica, 2017. Hamnen möter : ett gestaltningsförslag för Norrtälje hamn designat utifrån designkriterier för regenerativa systemlandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aronsson, Johan, 2013. Att presentera översiktsplaner med interaktiva kartor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidson, Sofia, 2011. Tillgänglighetslösningar i utemiljö : en fallstudie på Uppsala Resecentrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidson, Sofia and Nilsson, Matilda, 2013. Med leken i fokus : ett gestaltningsförslag för Vittra förskolegård i Vallentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2012. Det offentliga rummet : en möjlighet till rekreation?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2014. Faktorer som påverkar växters utveckling : en studie av vegetationens utveckling i rondeller. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2014. Från Knivsöder till Snobbsöder : en fallstudie av gentrifieringen av Hornstull. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Emma and Marschall, Hannah, 2016. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Johan, 2012. Skräddarsydda träd : trädskulptering i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Johan and Thörne, Anton, 2013. Outpost : ett idéförslag till ett besökscentrum i Tivedens nationalpark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asp, Hanna, 2011. Här ligger en hund begraven : ett gestaltningsförslag över minneslunden för sällskapsdjur i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asp, Hanna, 2009. Hållbar utveckling genom stadsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axellie, Lovisa, 2018. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axellie, Lovisa, 2014. “Vi kan ses hemma hos mig!“ : ett gestaltningsförslag på en bostadsgård för studenter i kvarteret Hamberg i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Hanna and Nederman, Louise, 2019. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Hanna and Nederman, Louise, 2016. Skvallertorget i Norrköping : en studie av fotgängarnas användning av torget och shared space betydelse för platsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axi, Karin and Lindström, Elin, 2016. Msimbazi Wetland Park : restoration of an urban flood plain in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axi, Karin and Sjöberg, Astrid, 2013. Planering av grönstruktur : utveckling från 1940-talet till idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2018. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axling, Mathilda and Sandström, Agnes, 2015. Stadsrum för människor : en studie av mänsklig aktivitet i Vardagsrummet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Anna, 2010. Terapeutisk klosterträdgård : funktion och råd vid anläggning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Kristoffer, 2014. Den digitala blomstertid nu kommer : en studie över sambandet mellan platsidentitet och digital fotouppladdning. Kungsträdgårdens körsbärsblomning som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backman, Kristoffer, 2016. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backmann, Hanna, 2016. Stora torget i Uppsala : en studie om användning och upplevelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Backmann, Hanna and Sohl, Hanna, 2019. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Maria, 2009. En studie om vad som behövs för att skolträdgårdar skall fungera under en längre tid : en utvärdering av Edane skolas skolträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennet, Anna, 2012. Den bilfria staden : om hållbarhet och levnadsstandard. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bennet, Anna, 2015. Gräv där du står : ett förslag för centrala Söderhamn utifrån ungdomars perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bensköld, Emma, 2015. Gestaltning av ett stadsnära vattenrum : en fallstudie i Kalmar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergbrant, Ulrika and Lindström, Elin, 2013. Den attraktiva stadskärnan : en jämförelse av tre svenska kommuners arbete med att uppnå en attraktiv stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Emelie, 2009. Optiska illusioner inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Maria, 2011. Vägen från mental ohälsa leder genom trädgården : en litteraturstudie om terapiträdgårdens läkande effekt och asylsökande barns mentala ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Maria and Dahl, Elin, 2015. A Green Belt of synergies : a study on the implementation of a contemporary Green Belt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomfeldt, Jonna, 2013. Gröna broar : ekologiska, sociala och estetiska tillgångar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomfeldt, Jonna, 2021. Tillfällig oas : temporär landskapsarkitektur på platser i väntan på exploatering. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2016. Borta bra men hemma bäst? : bostadsnära utemiljö ur studenters perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boberg, Ruth and Bergebo, Elsa, 2018. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bohlin, Linnea, 2011. Dynamik i urbana planteringar : gestaltningsexempel för kvartersparken Kungsängen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borselius, Mimmi, 2014. Rum för föränderlighet : gestaltning med fysisk modell som skissverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borselius, Mimmi and Eriksson, Kristina , 2012. Dagvattenparken : estetiska värden i en teknisk anläggning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Isabelle, 2011. Markanvändningens klimatpåverkan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Isabelle and Squassina, Anna and Kanslätt, Sofia, 2009. Hållbar utveckling i Kungsängen : ett gestaltningsarbete med fokus på folkhälsa, biologisk mångfald och ekologisk dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Britzne, Marie, 2016. Biologisk mångfald : från gammal kyrkogård till nyanlagd minneslund. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broström, Selma, 2017. ”Hur blev det?” Från målsättning till verklighet : en jämförande studie mellan målsättning och verklighet i Resecentrum Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brundin, Sara, 2011. Vasaparkens nya kläder : en studie av ett förnyelseprojekt i förhållande till platsens historia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brundin, Sara and Mattsson Kjellqvist, Lova, 2014. From wheels to walking : exploring an alternative planning approach in Sub-Saharan countries - the case of the Axis in Nairobi, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brännlund, Felix, 2011. Cykelgarage : en litteraturstudie om cykelgarage och dess samhällsnytta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brännlund, Felix, 2013. Spårväg för en hållbar stad : stadsomvandling och integrering med grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Byström, Sanna, 2010. Uppsala - en riktig cykelstad!. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Byström, Sanna, 2015. Växter, vatten och whiskytunnor : hur man kan förbättra en skolgård med hjälp av elever, lärare, föräldrar och volontärer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Elvira, 2016. Japansk trädgård på svenska : gestaltning av en omsluten villaträdgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Elvira, 2018. Stråk : ett gestaltningsprogram för Årstaparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bååth, Sofia, 2016. Begravningsplatsens servicestationer : gestaltning för funktion, estetik och användarvänlighet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Böhme, Antje, 2014. Att se gång- och cykelpassager med andra ögon : en landskapsarkitektonisk studie av tre platser i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Böhme, Antje, 2012. The usage of parks : a study of three parks in Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Candefjord, Louise, 2012. Hälsans Stig : promenaden mot ett sundare Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Candefjord, Louise and Nilsson, Linn, 2015. Kivukoni Waterfront: public place or neglected space? : a design proposal for a harbor area in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Elin, 2014. Ekosystemtjänster i MKB : bakgrund, granskning & utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Elin, 2012. Skötsel som gestaltningsförutsättning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstén, Freija, 2014. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlstén, Freija, 2018. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Centervall, Hanna, 2012. Den eko-effektiva staden : en studie av grönytefaktorns relevans för att säkra ekosystemtjänster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Chatti, Hanna, 2010. Gröna värden i Lidingö och Lomma : inventering av upplevelsekvaliteter i grönområden som metod i kommunal planering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chatti, Hanna, 2013. Lekparker som gröna mötesplatser : ett verktyg för inventering, analys och värdering av lekparker ur landskapsarkitektens perspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chesterson, Sofie, 2018. Utformningens betydelse för interaktionerna på en lekplats : en jämförelse av barns och föräldrars sociala interaktioner på en prefabricerad lekplats och en naturlekplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christoffersson, Evelina, 2014. Armasjärvi i förändring : en fallstudie om upplevelser av förändringar i landskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christoffersson, Evelina, 2016. Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ciszuk, Fanny, 2023. Landskapsanalys för byutveckling : en tillämpning av SAVE-metoden på landsbygden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ciszuk, Fanny and Eriksson, Cecilia, 2016. Skolträdgårdar nu och då : ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid Lagga skola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahl, Elin, 2012. Södermalmsskolan : en fallstudie om hur arbetet med en skolträdgård kan bedrivas idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dahlberg, Carin, 2015. Social sustainability in urban renewal : a case study of Melbourne Docklands and Hammarby Sjöstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Danielson, Annika, 2014. Bygga och bevara? : en studie av hanteringen av biologisk mångfald inom planeringsprocessen för detaljplanen norra Bäcklösa i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Danielson, Annika, 2012. En plats för återhämtning : en tillämpning av hälsoträdgårdars stressdämpande kvalitéer på Stora Torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djurberg, Agnes and Forsell, Emilia, 2017. Fågel, fisk och allt däremellan : ett gestaltningsförslag som skapar förutsättningar att besöka Västra Järvafältets naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djurberg, Agnes and Montgomery, Emelie, 2015. Förorenad mark blir park : hur fytoremediering kan användas på St Hans backar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eckerberg, Andreas, 2014. Vision Västra Boländerna : visionsförslag för en stadsdelsomvandling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eckerberg, Andreas, 2011. Världen vill bedragas : arkitekturtävlingar och presentationsteknik som retoriskt knep. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edqvist, Rakel, 2009. Berthåga kyrkogård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edström, Malin, 2016. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edström, Malin and Nystedt, Anna, 2014. Rosenlunds återfunna formträdgård : bilden av en dold anläggning från 1700-talet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edvinsson, Anna, 2009. Ekologisk dagvattenhantering med biodiken : teknik, utveckling och inspiration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekip, Deniz, 2013. Ett gestaltningsförslag för Odinslund : med hänsyn till det sublima. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekman, My, 2009. Land Art och dess förhållande till landskapsarkitektur idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elisabeth, Rågdahl, 2008. Intelligent vattendesign : utformning av Gjutarplan i Kallhälls centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekts, Maria, 2013. Begreppet förtätning och dess tolkning : med en typologi för grönska i den täta staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekts, Maria, 2011. Växtinventering och skötselåtgärder : en studie av Rektorsgårdens trädgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enghag, Charlotta, 2015. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enghag, Charlotta and Sarakinis, Dafni, 2014. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Cecilia, 2019. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Daniel and Kuortti, Hannes, 2015. Äldre och få, om landsbygdskommunernas befolkning : en dokumentgranskning av Östhammars och Tierps översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Jonas, 2012. Peterhof and Drottningholm : a comparison of the formal parks' characteristic elements, structures and overall planning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Jonas, 2014. Ut och skissa! : skapande formstudier som väg till platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Kristina, 2016. Stadslivet på Skärholmstorget : en aktivitetsanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Hannes, 2014. Omfamning : en lekvänlig utemiljö för Byle Gårds hospice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Hannes, 2011. Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Kristjan and Lindström, Petter, 2016. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erlandsson, Kristján and Frelin, Oskar, 2014. Ett gestaltningsförslag för Osmundsbergs kalkbrott. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerfeldt, Lisa, 2014. Komplexa artrika planteringar i urbana miljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerfeldt, Lisa, 2011. Trädgårdar för rehabilitering : en jämförelse mellan Alnarp och Vidarkliniken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fackel, Lina, 2018. Smyckeskrinet : en gestaltning av arbetsområdet i Uppsala Stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fackel, Lina, 2016. Tecken på omsorg : en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Isabelle, 2015. Det övertygande förslaget : visuell retorik inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Isabelle, 2017. En bostadsgård med inspiration från växtsamhällen i Västerbotten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Maja, 2011. Upplev kanten! : ett gestaltningsförslag för rekreativa förbindelser över Södra hällarna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Sofia, 2010. Medborgardialog i ortsanalys : ett arbete om värdet av kommunikation tidigt i planeringsskedet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsell, Emilia, 2015. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forslund, Jenny, 2009. Bilden som kommunikationsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ)

Forssbeck, Kristina, 2010. Arkitekttävlingar : fallstudie : projekttävling Stockholmsporten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssbeck, Kristina, 2012. Vägen till välgestaltade vägar : gestaltningsarbete vid totalentreprenad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forssman, Victor, 2009. Voronoitesselationer i designprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Franklin, Hilda, 2012. Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis : fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredriksson, Linus, 2010. Designteorier i landskapsarkitektur : utveckling, definition och tillämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredriksson, Linus, 2014. Recovering common ground : landscape architecture as a tool for post-conflict recovery and spatial reconciliation in divided cities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frenzel, Anna, 2018. Att ersätta det oersättliga : en undersökning av ersättningsträd för paraplyalmarna på Skogskyrkogården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frenzel, Anna, 2019. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fried, Daniel, 2009. Tre platser i Uppsala : detaljer i landskapsarkitekturprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzson Thor, Ida, 2013. Att öka tillgängligheten till naturområden : ett gestaltningsförslag för naturreservatet Tinnerö eklandskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzson Thor, Ida and Svensson, Stina, 2014. Dunder och flak : ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i Gällivare. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

From Björk, Madelaine and Lindkvist, Jenny, 2012. Parken som redskap för stresshantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

From Björk, Madelaine and Lindqvist, Jenny, 2014. Små ingrepp med stora steg mot förändring : ett utvecklingsförslag i Durban, Sydafrika. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fröling, Ella, 2018. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fält, Jenny and Olsson, Matilda, 2014. Vardagslivet i det offentliga rummet : idéförslag för utformning av en busshållplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fält, Jenny and Rådberg, Louise, 2016. A place to embrace : a design proposal for Mkamasini, a public space in Old Ng’ambo, Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Garnell, Liselott, 2013. Industrimiljö under omvandling : ett gestaltningsförslag av de offentliga miljöerna i Gustavsbergs hamn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Garnell, Liselott, 2010. Studie av dagvattenkanalen utmed Sjöstadsparterren i Hammarby Sjöstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gelinder, Robin, 2016. 3D-modeller i medborgardialogen : en undersökning av interaktiv 3D i Stockholms läns stadsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Granér, Louise, 2009. Landskapsarkitektur för folkhälsa : teorier och reflektioner kring utformning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grimheden, Linda, 2016. Spontana möten : gestaltningsförslag till kvarteret Kadetten i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gronow, Anna, 2016. Från rum till rum : gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gronow, Anna and Gustafsson, Malin, 2014. Växtgestaltning som gynnar pollinerande insekter : gestaltning av en plantering i Gotlandsparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grängsjö, Karin, 2014. Tillgängliga allmänna platser : regler och rekommendationer för utformning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grängsjö, Karin and Vegerfors, Catarina, 2012. Perspektiv på perspektiv : en undersökning om hur bilder uppfattas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gulve, Simon, 2015. Vaksala skateplaza : ett gestaltningsförslag för att främja skateboardåkning i det offentliga rummet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Helen and Lindblom, Agnes, 2019. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Anna and Franklin, Hilda, 2014. Energiväven : ett projekt om tillfällig landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Anna and Maniette, Emelie, 2012. Ekoturism och landskapsarkitektur : landskapsarkitektens roll vid utformning av ekoturismanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Malin and Olsson, Matilda, 2016. Metropolitan foodscapes with multifunctional land use : a design proposal for a peri-urban area in the Metropolitan region of Rotterdam - The Hague. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Stina, 2013. Möjlighet att sitta för att kunna gå : en fältstudie kring tillgång och användbarhet av bänkar i Sala backe i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Stina, 2016. Var med och utveckla Smedstuguplan! : ett examensarbete om medborgarmedverkan i ett parkprojekt i Norrköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gävert, Anna-Karin, 2009. Framtidens utomhusgolv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Susanne, 2010. En bostadsgård för sinnen och minnen : ett idéförslag till bostadsgården på Östanå äldreboende i Tranås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Susanne, 2013. En ny mötesplats i Lövholmen, Stockholm : en studie om hur anpassning till ett förändrat klimat med ökade vattennivåer kan integreras i gestaltningen av offentliga platser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göthlin, Jonna, 2018. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göthlin, Jonna and Lundkvist, Annika, 2016. En trädgård att klappa på : ett gestaltningsförslag med fokus på det taktila sinnet för att främja välbefinnandet hos äldre. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagerfors, Andrea, 2017. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagerfors, Andrea, 2016. Hundpromenaden i Uppsala tätort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagström, Johanna, 2015. Mellan äng och lund : ett trivalent programförslag för Södra Lillängen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagström, Johanna, 2017. Tonåringar och fysisk aktivitet : att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Ingela, 2012. Barnkultur i landskapsarkitektur : hur når vi barns perspektiv?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Maria, 2012. Färgen och landskapsarkitekturen : färgsättningens betydelse för den gestaltande landskapsarkitekten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Maria, 2010. Stockholm - den allt högre staden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hambraeus Victorson, Sara, 2013. Trygghet i en stadspark : undersökning av trygghetsaspekten med fokus på Humlegården i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hambraeus Victorson, Sara, 2014. Vi ses på Gamla torget : en gestaltning av ett torg i Uppsala för att locka människor att stanna och mötas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammar, Alice, 2016. Vem tar plats i det delade utrymmet? : en studie av rörelsemönster utifrån ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammar, Alice and Johansson, Madeleine, 2019. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarström, Emma, 2013. Illustration utan representation? : skalfigurernas demografi i perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Anna, 2016. Trädstammars roll i utemiljö : en studie av barkegenskapers inverkan på upplevelsen av en plats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansen, Anna and Rosquist, Anna, 2019. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansén, Erik, 2015. Neu Neukölln : temporär användning som planeringsverktyg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2012. Biotoppusslet : ett gestaltningsförslag av Lill-Valla temalekplats i Linköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2014. From industrial past to sustainable future : Arboretum Lövholmen; generating trees for a greener future. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedin, Linus, 2009. Släpp ut parken! : gestaltningsprogram för Larsberg på Lidingö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Sara, 2011. Höjdsättning av mark : faktorer som påverkar processen i markprojektering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Sara, 2013. Västra Götalandsregionens inverkan på Skövdes stadsplanering : med Kyrkparken som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgsten, Filip, 2012. Gatuträd och artvariation : strategier för riskspridning i Malmö och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgsten, Filip, 2014. Postindustriella landskap under omvandling : en utvecklingsstrategi för Gredby bangård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Cecilia, 2011. Landskapsarkitektur och genus : en intervjustudie med tre landskapsarkitekter . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Cecilia and Karlsson, Emma, 2014. Reuse, reduce & recycle : planning for sustainable solid waste management in Stone Town - Zanzibar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellner, Ameli and Vilkénas, Julia, 2014. In search for sustainable alternatives to lawns : connecting research and landscape design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellström, Fanny, 2016. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helmfrid, Helen, 2009. Anläggningsmaterial för landskapsarkitekten ur miljösynpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Sara, 2012. Landskapsarkitektens möjligheter att delta inom ekoturismen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Sara, 2014. Re-design of Toledo Riverfront : from industrial past to sustainable biodiverse future. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hogell, Susanna, 2013. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Sara, 2016. Landskapets bortglömda berättelse : kartering av äldre strukturer i Marielund utanför Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmberg, Sara, 2019. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2016. Folds of remembrance : att gestalta en minnesplats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2012. Påvel Snickares gränd : ett gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmqvist, Kajsa, 2016. Väsmans strandband : gestaltningsförslag för en hållbar och tillgänglig aktivitetspark i Ludvika. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmqvist, Kajsa and Lindqvist, Therese, 2014. Biologisk mångfald i kommunal stadsplanering : exempel från Örebro och Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hughes, Anna-Karin, 2009. Med barnens ögon : en studie över hur jag som landskapsarkitekt kan avläsa en skolgård utifrån ett barns perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulth, Hanna, 2010. Återuppbyggnadsprocessen i det krigsdrabbade Bosnien Hercegovina ur ett landskapsarkitektsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Amanda, 2014. POP UPP Café, med skoven som nabo och Pallet Pavilion : en studie av tillfällig landskapsarkitektur i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hultman, Amanda and Svahn, Johanna, 2016. Greening Potosí : making use of green infrastructure in a dense, informal settlement of Bogotá. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häggquist, Tobias, 2015. Samspel mellan trafikslag på Uppsala Resecentrum : en fallstudie om interaktion mellan trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häggstam, Tyra, 2015. Åtta faktorer för en visuellt upplevelsemässigt god parkmiljö : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höij, Hanna, 2009. Faktorer som bidrar till uppehållande aktivitet i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingelsson, Jessica and Lindqvist, Alexander, 2012. Stora Torget i Enköping : visionen om ett grönt torg fullt av liv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ingmar, Helena, 2013. Tunabackar - bostadsgårdens förändring : en undersökning av bostadsgårdens funktioner och hur de har förändrats mellan åren 1947–2013. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Insulander, Anna Maria, 2012. Light pollution : consequences and sustainable lighting design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Insulander, Anna Maria, 2015. Stora stadsparkers liv och död : betydelsen av och framtiden för stora stadsparker. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2016. Erasing borders at Teltow Canal Berlin : an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Johan and Soldemo, Svante, 2013. Social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden : “en hållbar stadsdel i världsklass“. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Martha, 2018. Vad innebär kvalitet på grönstruktur? : en fallstudie om förtätningsprojektet Årstafältet, Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Torun, 2012. Att stimulera närodlade livsmedel i svenska kommuner : hur kan arbetet inom kommunal planering stimulera närodlade livsmedel?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jacobsson, Torun, 2010. Lokaliseringsperspektiv av livsmedel och energi i Hudiksvalls kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jerrås, Jessica, 2017. Ungdomars landskap : att se och förbättra utemiljöer utifrån ungdomars perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jerrås, Jessica, 2019. Vägarna i Örbyhus : att gestalta stråk med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johanson, Isabel, 2017. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johanson, Isabel, 2015. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Alice, 2013. Grönytefaktorn och biologisk mångfald : en anpassning för Rosendalsfältet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Alice, 2014. Hållbar dagvattenhantering på förorenad mark : idéer för Kopparlunden i Västerås. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Anna, 2013. Takträdgårdar vid äldreboenden : från koncept till gestaltning med Brahem vård- och omsorgsboende som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ebba, 2015. Olika förutsättningar - lika planteringar : kan användningen av Nick Robinsons principer få två planteringar i olika miljöer att se likadana ut?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ebba and Peterson, Gerda, 2017. Ris och ROS i Årike Fyris : en utveckling och visualisering av metoden ROS för upplevelserika stadsnära naturområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Hanna, 2013. Uppfattningen om perenna gravplanteringar hos tre uppländska kyrkogårdsförvaltningar : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Hanna, 2015. “Vila vid vikens ängar” : en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2016. Gated communities i staden : en undersökning om hur det offentliga rummet påverkas samt vilka konsekvenser det har för svensk stadsbyggnad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Julia and Sandström, Elli, 2018. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda, 2013. Växtmaterial på bostadsgårdar : en fallstudie av fem nyanlagda bostadsgårdar med trendspaning bland träd och buskar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linda and Smårs, Victoria, 2015. Towards sustainable green infrastructure in Xi’an, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linnéa, 2012. En levande gata : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier om stadsliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linnéa, 2014. Planering för hälsofrämjande grönområden : exemplet Malmvägen i Sollentuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Madeleine and Reppling, Johanna, 2018. Nordisk romantisk funktionalism : en studie av Ulla Bodorffs gestaltning av bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnander, Veronica, 2010. Framtidens stadsträd för en fungerande grönstruktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Anna, 2015. Det första mötet med en stad : en fallstudie om hur entréplatser kan identifieras och gestaltas i Täby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Anna, 2013. Utblicken från ett tågfönster : miljöerna vi passerar och hur de kan utformas för att ge ett positivt intryck av staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Junehag, Sara, 2017. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jörgensen, Maja and Sundin, Ellen, 2017. Obehöriga äga tillträde : om att framhäva en urban vildmark i en växande stad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalacun, Natasha, 2015. Bunkern : en approprierad yta i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kalacun, Natasha, 2022. Lokal dagvattenhantering i bebyggd stadsmiljö : ett gestaltningsförslag för bostadskvarteret Skeppsbyggaren i Gävle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karimzadeh, Nima, 2018. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Emma, 2013. Ekologisk dagvattenhantering (ED) i Stockholms Stad : en studie om kommunens arbete mot en miljövänligare dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Mina, 2012. Informal settlements : the world's invisible communities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Mina and Maniette, Emelie, 2015. Coco Beach from city dump to paradise : a design proposal for a public beach in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kiltorp, Erik, 2013. Gestaltning med naturen som förebild : biomimik som förhållningssätt och metod i svensk landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kiltorp, Erik, 2011. Gröna planeringsverktyg : en komparativ studie av Grönytefaktorn och BREEAM utifrån ett svenskt landskapsarkitekturperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjerrgren, Lovisa, 2011. Layers of land : the palimpsest concept in relation to landscape architecture. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjerrgren, Lovisa, 2015. Lost in place : on place theory and landscape architecture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kowalik, Konrad, 2016. Separering av gående och cyklister : en studie av Uppsalas, Köpenhamns och Nederländernas arbete för ökad cykeltrafik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kowalik, Konrad, 2019. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2016. Hur påverkar gestaltningen bostadsgårdens användning? : en studie av fyra bostadsgårdar i nyproducerade områden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullander, Lisa and Karlsson, Rebecca, 2018. Parkbryggan : en gestaltning av ett parkstråk i södra Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullinger, Jenni, 2009. Introduktion till Socialkonsekvensbeskrivning - SKB, samt metod vilken kan användas inom SKB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuortti, Hannes, 2017. Temporära bostäder : lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagerkvist, Emma and Bååth, Sofia, 2015. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagerström, Rasmus, 2009. Gottsunda torg : program och gestaltningsförslag för Gottsunda centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagumdzija, Nejra, 2013. Att aktivt involvera ungdomar i gestaltningsprocessen : med interaktiv mobilteknik som verktyg för medborgardialog, exemplet Västerholmsstråket, Skärholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagumdzija, Nejra and Lindman, Emma, 2011. Att vistas i gaturummet : en studie av den offentliga gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landrö, Gabriella, 2016. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda, 2012. Medborgardeltagande vid slumuppgradering : en jämförande studie mellan projekt i Medellín och Pune. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda and Sunnefeldt Nyberg, Anna, 2016. Design for social innovation : a case study of Human Centered Design in Khayelitsha. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Anna, 2009. Vintergröna växters förutsättningar och kvalitéer . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennfalk, Fredrik, 2011. Fallstudie: en analys av Kungens Kurva utifrån Huddinge kommuns vision för vidare utveckling av området . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennfalk, Fredrik, 2014. Utvecklingsprogram för Nytorps gärde : ett förslag till utvecklingen av ett parkområde i Stockholms ytterstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenngren, Olle, 2009. Gatans träd : en studie av gatuträdens villkor på tre Uppsalagator. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Levin, Tarina, 2017. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Levin, Tarina and Sedin, Emily, 2015. Odefinierade platser som en del av det offentliga rummet : en undersökning av odefinierade platser i sju kommuner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Simon, 2014. Klimatförändringarnas påverkan på träd i offentlig miljö i Uppsala till år 2100 : tillämpat på tio av de idag vanligaste träden i nyplanteringar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Simon, 2018. Sitta vid växter : en möbelgrupp i trä som gynnar biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbeck, Örjan and Ståhlbom, Erik, 2012. Arkitekturtävlingar och platsbesök : the core project competition . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Charlotta and Nilsson, Mona, 2015. Reglerande ekosystemtjänster i urbana miljöer : från teori till praktik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Charlotta and Nilsson, Stina, 2017. Till det andra genom det ena : ett växande gestaltningsförslag i Järfälla kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom, Agnes, 2016. Jämställdhet i det offentliga rummet : en undersökning av Malmö stads och Botkyrka kommuns översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom Ågren, Hedvig, 2016. En plats i Paradiset : gestaltning av en naturhamn i Stockholms skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom Ågren, Hedvig, 2014. Slakthusområdet : en gestaltning enligt Jane Jacobs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Anna, 2015. Korsa! : ett gestaltningsförslag till församlingshemmet i Rättviks innergård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbom, Anna and Roos, Ida, 2017. Ut på tur - aldrig sur : ett gestaltningsförslag för en ny hamnpromenad i Trondheim. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindeqvist, Petra, 2009. Tycho Hedéns Väg : trafikrum blir stadsrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindgren, Maria, 2012. Det här är min skolgård : tillvägagångssätt för medbestämmande och ökad trivsel i skolmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindh, Petter, 2023. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindman, Emma and Winblad, Malin, 2014. Bangården : ett utvecklingsförslag för det gamla SJ-området i Bollnäs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Alexander and Ingelsson, Jessica, 2014. Att planera för fickparker : förslag på placering av nya fickparker & två gestaltningar i Enköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindqvist, Therese and Söderman, Amanda, 2017. Temporär landskapsarkitektur för långsiktiga effekter : en undersökning i utvecklingsområdet Kungens kurva. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Matilda, 2013. Hållbar stadsutveckling idag : en studie av Delegationen för hållbara städers arbete mot ett mer hållbart Sverige och ett praktiskt exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Matilda and Vagner, Tina, 2015. Flens stadskärna : gestaltningsprogram för Flens stadskärna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Petter, 2014. Bell på Betongen 1 : Simon Bells analysmetod för ett landskaps visuella sammansättning applicerad på ett industriområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindvall, Sari, 2014. All invited : waterfront park design for sustainable tourism in Miches, the Dominican Republic. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindvall, Sari, 2010. Uppvärmda parkbänkar i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindén, Jannica, 2016. Gestaltning av Gransätersparken : en beskrivning av gestaltningsprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lingegård, Magnus, 2009. Gestaltningsförslag för Bölekläppen : utveckling av upplevelsevärden i ett friluftsområde i Umeå stads utkant. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linnros, Fanny and Nilsson, Viktor, 2013. Torget flyttar in : en studie i att förbättra upplevelsen av offentlighet i S:t Per Gallerian. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linnros, Fanny Maria, 2017. Stadsplanering på schemat : att ta fram ett metodmaterial om stadsplanering för mellanstadiet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lizell, Henrik and Rådberg, Louise, 2014. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungman, Henrik, 2014. Green-urban balance : a proposal for balancing green area preservation and urban development in the city of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungman, Henrik, 2012. Undersökning av stadskvaliteter i två bostadsområden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Loberg, Joakim, 2012. Etableringsbeskärning i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Loberg, Joakim, 2014. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundkvist, Annika, 2018. Ullbo Woodlight garden : ett ljussättningsförslag med fokus på estetik. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundquist, Isabell, 2009. Landskapsarkitekturen och den fysisk planeringens betydelse för en social hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundqvist, Caroline and Payne, Helena, 2017. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstedt, Charlotta, 2010. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstedt, Charlotta, 2013. Näckrosen : ett projekt om temporär landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnström, Filip, 2016. Det tilltalande landskapet : en studie av Lancelot Capability Browns arkitektoniska stil utifrån Jay Appletons prospect and refuge-teori. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnström, Filip and Parke, Lovisa, 2018. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lööf Green, John, 2021. Micro-districts, a landscape architecture perspective : the built environment of industrialised residential neighbourhoods of Leningrad, the Soviet Union. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Petronella, 2018. Colourful voices : centering LGBTQ+ perspectives of public spaces. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Petronella and Broström, Selma, 2015. Siktet mot en hållbar stadsutveckling : en undersökning av begreppet hållbar stadsutveckling och en analys av hur arbetet med detta bedrivs i projektet Smaragden, Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Emelie, 2013. När naturen leker : hur barnets relation till naturen framställs i filmen ”Granne med Totoro”. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Emelie, 2016. Vill ha mer grönt! : att anpassa en bostadsgårds gestaltning mot olika målgrupper. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malm, Hannah, 2013. Ungdomars användning av staden : en studie av Sergels torg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmberg, Sandra, 2012. Landskapskaraktärsanalys : som metod för planering av gång- och cykelväg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmberg, Sandra, 2015. Lek utan hinder : hur lekplatser kan anpassas för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmerberg, Oscar, 2014. Att spegla naturen : en studie över biomimikens möjliga tillämpningar inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmerberg, Oscar, 2013. Skateboard i staden : en studie av tre urbana platser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Manberger, Karin, 2009. Kungsängsverket : ett reningsverk omvandlas till park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mangsbo, Ida, 2009. Husbyparken : världens mötesplats : space och place syntax-analyser som instrument för utveckling av förortens urbana struktur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mannehed, Tobias, 2013. Drömparken - den perfekta parken? : undersökning av parkens sociala förutsättningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mannehed, Tobias, 2015. Förarlösa bilar i bilpooler : inverkan på utformningen av stadens fysiska miljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Martinsson, Eleonor, 2012. Naturlika planteringar igår, idag, imorgon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson Kjellqvist, Lova, 2012. Landskapsord och synvinklar : om uppfattningen av landskapsarkitektur i media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Felix, 2009. Konsten i landskapsarkitekturen : argument för landskapsarkitektur med ett konstnärligt innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellberg, Karin, 2012. Att skapa visuellt fredade zoner : en studie av hur olika gestaltning påverkar insyn på en bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellberg, Karin, 2015. Trädgård i Brandbergsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellegård, Oskar and Angner, Fredrik, 2014. Contain : ett gestaltningsförslag för Tritis Septemvriou Street, Thessaloniki, Grekland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellegård, Oskar and Lizell, Henrik, 2016. Jordbruksteatern : från jordbruket till människan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellström, Caroline and Roth, Lovisa, 2021. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Menzinsky, Hanna, 2018. Tillgänglighet för äldre i parkmiljöer : en studie av internationella riktlinjer genom analys av parken Höganäshöjden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mikaelsson, Johanna, 2023. Färgen mellan husen : ett möte mellan Jan Gehls teorier om människovänliga städer och forskning om färgens inverkan på människor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Modin, Anna-Karin, 2012. Äldreboendens utemiljö : en utvärdering av utomhusmiljön kring två renoverade äldreboenden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukka, Sabina, 2017. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mukka, Sabina, 2019. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Munter, Madeleine, 2010. Tre färger av hållbarhet : en studie över blå, gröna och grå inslag i Hammarby Sjöstads utmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Munter, Madeleine and Nilsson, Tove, 2013. Landskapsarkitekten och förskolan : ett gestaltningsförslag för Rondellens förskola. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myhr, Tora and Raustorp, Maria, 2017. Hitta ut! : till natur- och upplevelsevärden i Östa naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Myhr, Tora and Wallstedt, Maria, 2015. Vem får vara skalfigur? : en intervjuundersökning om hur landskapsarkitekter väljer skalfigurer till perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Månsson, Jennie, 2009. Modellen och materialet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nee, Hanna, 2017. Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark : en studie utifrån ett skötselperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nee, Hanna, 2020. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nerman, Cecilia, 2016. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nerman, Cecilia, 2014. Kiruna stadsomvandling, vägen mot ett mer jämställt samhälle?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Linn, 2013. Historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Magnus and Thuring, Henrik, 2010. growforgold.org : a design proposal for creating productive green space in cities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Matilda, 2011. Bostadsgård på bjälklag : en omgestaltning av kvarteret Trumman i Malmö. First cycle, G2E. Ultuna, Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Stina, 2015. Ekosystemtjänster i staden : en studie av nya gatuträd på Fyrislundsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Viktor, 2017. Flykten valde oss : en minnesplats för flykten över Medelhavet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordlund, Johanna, 2013. Synen på friluftsnaturen : en studie av natursynen i elva artiklar ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1900–2010. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordqvist, Maria, 2009. Med staden som förebild : reflektioner kring det stadsmässiga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordstrand, Emma, 2010. Shared Space framtid i Uppsala : en fallstudie av Islandsbrons östra korsning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Anna, 2009. Digital 3D-visualisering som gestaltningsverktyg för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Maria, 2011. Gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala : med utgångspunkt från Jan Gehls teorier för att främja liv och aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Maria, 2013. Industripark Lövholmen : en studie om kreativitet som utgångspunkt i stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nygren, Kristina, 2012. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nygren, Kristina, 2010. Trädgårdsrådgivning via kataloghusföretag : en undersökning om efterfrågan och metod i praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyman, Jonathan, 2015. Resonans : ett gestaltningsförslag för en park med infiltrationsdamm i Gavlehov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyman, Jonathan, 2017. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nystedt, Anna and Rönnols, Lisa, 2017. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Näslund, Stina, 2012. En ny nyans av grönt : Stockholms grönstruktur i förändring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Näslund, Stina and Östberg, Sara, 2014. Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ohlsson, Mikael, 2013. Landskapsanalys och stadsutveckling : en studie av Jonsboda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Erik Peder, 2013. Att föra offentlig dialog om stadens framtida utveckling : en studie av Färgfabrikens projekt Stockholm on the Move. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Erik Peder, 2011. Lokaldemokrati genom urban odling : en outnyttjad resurs för stadsplaneringen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Ida, 2016. Att stärka naturupplevelser : ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Ida, 2018. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Rebecka, 2013. Användningen av genomsläppliga markbeläggningar : ett sätt att fördröja och minska avrinningen av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Rebecka and Svahn, Linn, 2015. Gröna stråk i Rotebro : en socioekologisk stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Onoszko, Benjamin, 2013. Studie av studio : jämförelse mellan två universitet och deras lärosätt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orefelt, Fredrika, 2019. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orefelt, Fredrika and Rosquist, Anna, 2016. Två trappor i stadsmiljö : en studie över hur trapporna vid Sergels torg och Uppsala Resecentrum används. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottosson, Johanna, 2014. Barns favoritplatser, ett underlag vid skolgårdsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottosson, Johanna, 2017. Dongli Lake Eco Info Park : a design proposal to enhance ecological awareness and foster environmental care among the residents of an urban district in Tianjin, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Parke, Lovisa and Sohl, Hanna, 2016. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Paulsson, Anna-Karin, 2013. Barn och sociotoper : en studie av sociotopmetodens möjlighet att föra fram barns bästa i utemiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Ellinor, 2012. En väg till hållbara naturstigar : utveckling av en gestaltningsmetod med Utö som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2018. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson, Oskar, 2016. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson Lannér, Helena, 2020. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Persson Thunarf, Ellinor, 2014. Kättingen i Ljusne : gestaltningsförslag som sammanlänkar historien med framtiden och samtidigt främjar spontana förändringar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peterson, Gerda, 2015. Växtgestaltning för alla årstider : ett gestaltningsförslag för Uppsala Botaniska trädgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Johanna, 2012. Öka äldres fysiska aktivitet : ett planeringsverktyg för glesbygder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Johanna and Sjödin, Sofia, 2014. Blå-gröna synergier : att använda vegetation i dagvattenhanteringen för att klimatanpassa Östra Gäddviken. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pind, Martina, 2016. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pind, Martina, 2014. Växternas samspel i rabatten : ett gestaltningsförslag som visar på hur marktäckande växter kan reducera ogräsets etableringsförmåga. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias, 2016. BiodiverCity : urban ecological design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias and Persson Lanner, Helena, 2016. En skolgård – yta och aktivitet : en observationsstudie på Hägerstensåsens skolas skolgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Propst, Teresia, 2017. Skissa med akvarell : en metod för platskännedom. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Propst, Teresia, 2015. Vinterdvalan som tröst : identifiering av återhämtande faktorer inom miljöpsykologi och trädgårdsterapi med fokus på vinteraspekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randhem, Linnéa, 2014. Biologisk mångfald i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för Odinslund i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Randhem, Linnéa and De Wolfe, Fanny, 2016. Liv & rörelse : ett arbete om hållbar och slitagetålig gestaltning av stadsnära grönytor i en tid av förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Raustorp, Maria, 2015. Aspekter som främjar promenadvänlighet i byggd miljö : en jämförandestudie mellan forskningsområdet fysisk aktivitet i byggd miljö och Jan Gehls forskning om promenad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reimers C-Gyllenskiöld, Stefanie, 2011. Våtmarken som renare av dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rendel, Oskar, 2012. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Renström, Tove, 2016. Attraktiva bostadsgårdar för rörelsehindrade äldre : aspekter i utemiljön som möjliggör och stimulerar utevistelse och aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Renström, Tove, 2018. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppling, Johanna, 2019. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ridderstolpe, Emelie, 2014. Att gestalta utifrån Jan Gehls teori och metod : exemplet Fyristorg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ridderstolpe, Emelie, 2017. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roigart, Adam, 2012. Uteservering för Hotell & Restaurang Villa Anna : urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roos, Ida, 2015. Attraktiva stadsrum för människor : gestaltningsförslag för Östra Hamngatan i Falun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roth, Lovisa and Mellström, Caroline, 2016. Ökad utevistelse på campusområden : gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Runnérus, Lisa, 2012. Att gestalta utan plats : en redogörelse för en teambaserad gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ruth, Elin, 2014. En helande plats : ett gestaltningsförslag för parken Torkelsplan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ruth, Elin, 2016. Med kroppen som referens : en upplevelsestudie av närmiljön vid tre höga byggnader. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2016. Delaktighet och ekosystemtjänster som utgångspunkter för Ekebydalen som landskapspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydeman, Sara and Scharin, Ellinor, 2014. Gräsrotsinitiativens roll i en hållbar omställning av lokalsamhället : en studie om Incredible Edible Todmorden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rönnols, Lisa, 2013. Tät eller grön stad? : en utredning av förtätningsproblematiken med exempel från Årstafältet, Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Klara, 2018. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Klara, 2016. Invasivt växtmaterial : vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandberg, Ingela, 2015. Hastighetsreduktion på genomfartsleder, genom icke-tvingande åtgärder i vägmiljön. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandelin, Emma, 2010. Gatuträd i Stockholm : fallstudie av Sjöviksvägen och John Ericssonsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandelin, Emma, 2012. Grönstruktur: begrepp, innehåll och planering : programskiss med Lindesbergs kommuns grönplan som exempel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sarakinis, Dafni and Uvenberg, Emma, 2016. Skriv ihop Göteborg! : en gestaltning av en pop-up park på Avenyn i Göteborg som uppmuntrar till diskussion om en aktuell samhällsfråga. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saramolki, Peyman, 2016. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Saramolki, Peyman and Gulve, Simon, 2018. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sedin, Emily, 2017. På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sellbrandt, Charlotte and Ström, Kajsa, 2014. Meeting, greeting & seating : a design proposal for Magomeni garden, Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sellbrandt, Charlotte and Vilkénas, Julia, 2011. Designa in, designa ut : social exkludering i det offentliga rummet : en fråga för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina, 2009. Perenndatabasen : för landskapsarkitektstudenter på Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Simonsson, Anton, 2014. Bryt dig fri från ett slentrianmässigt bildskapande : ett arbete om att välja passande illustrationsteknik för aktuellt presentationsskede. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Simonsson, Anton, 2012. Utformning av dagvattendammar genom tri-valent design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Astrid, 2019. Plats i förändring : i utrymmet mellan nu och framtid. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Carolin, 2016. Från produktion till rekreation : ett gestaltningsförslag för strandpromenaden i Ulvsunda industriområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Carolin, 2014. Sociala aktiviteter på Västertorg : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier och metoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjödin, Sofia, 2012. Ljusdesign i trafikmiljö : exempel på gestaltning med effektbelysning för ökad trafiksäkerhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöstrand Härlin, Rebecca and Ögren, Carolina, 2016. BI-EFFEKT : ett tävlingsförslag för Selmas park i Backa, Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skogelid, Evelina, 2011. Cykelparkering i stadsmiljö : en redogörelse för cykelparkeringens komponenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skogelid, Evelina, 2013. Växtkraft : ett gestaltningsförslag för Järåskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skoglund, Hanna, 2018. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skoglund, Hanna, 2014. Inventering av tre skolgårdar i Uppsala : med fysisk aktivitet i fokus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Slettengren, Elin, 2011. Främjande av biologisk mångfald i samspel med parkkaraktärer och sociala värden : en studie av Stadsträdgården i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Slettengren, Elin, 2013. Vård och underhåll av kulturhistoriskt lagskyddade kyrkogårdar : en fallstudie av Lagunda kyrkogårdsförvaltning, Enköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Smårs, Victoria, 2013. Belysning för ökad trygghetsupplevelse : tre exempel på hur Uppsala kommun har arbetat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Somby, Sanna, 2018. Skolgårdens pusselbitar : ett gestaltningsförslag inspirerat av högstadieelevers önskemål. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Somby, Sanna, 2013. Tryggare tillvaro? : en studie av trygghetsupplevelsen av Victoria Parks utemiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sonesson, Cecilia, 2013. Beträdor i det skånska jordbrukslandskapet : en studie av Lunds kommuns arbete med tillgängliggörandet av det tätortsnära jordbrukslandskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sonesson, Cecilia, 2016. Program för nya bostadsgårdar : exemplet Stockholmshem. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Spegel-Nääs, Erika, 2015. Artrika gröna tak : ett gestaltningsförslag med fokus på att öka den biologiska mångfalden på ett befintligt grönt tak. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Spegel-Nääs, Erika, 2017. Kirsebergs Bangårdspark : artrikedom på spåren. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Staflin, Peter, 2016. Stadsliv vid vatten : ett gestaltningsförslag över Söder Mälarstrands kajpromenad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Staflin, Peter, 2011. Årstaparkens framtid : en studie av förtätning i östra Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stengård, Catrin, 2014. Konkretisering av landskapsarkitektens arbete för hållbar utveckling : strategier som förenklar gestaltningsarbetet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stengård, Catrin, 2011. Undersökning av parkers funktion idag kopplat till kulturhistorisk värdering . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stevensson, Linn, 2014. Det nya Kiruna : tävlingsförslag och utopisk förebild. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stevensson, Linn, 2015. From the arid ground up : in Search of water constructions in the Salton Sea Area. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stjernström, Matilda, 2018. Göra som vi brukar eller leta burkar : en jämförelse mellan turistkartan och geocaching som metoder för att upptäcka stadslandskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strandberg, Erik, 2011. Analys och gestaltning av miljön kring vattentornet i Uppsalas stadsskog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strandberg Ferneborg, Erik, 2014. Gestaltning genom medborgarstyrd förvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strandgren, Helena, 2009. Stadsdels- och parkutveckling med sociotopkartan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ström, Kajsa, 2012. Kompensationsåtgärder vid exploatering av naturmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ståhlbom, Erik, 2010. Miljonprogrammet : mytbildning, arkitektur och förnyelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stöckel, Linnéa, 2016. Begravningsplatsen – den nya parken? : förändringen av begravningsplatsens användning och dess möjlighet som framtida rekreationsområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stöckel, Linnéa, 2019. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundin, Ellen, 2015. Nya möjligheter med flytande stadsodlingar : en utveckling av Pocket Park Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundin, Erik, 2013. Idéer för den blandade stadens förverkligande : fallen Norra Vrinnevi och Vallastaden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundin, Erik and Theorell, Hannah, 2015. Farstas nya stadspark : utredning av placering och ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundqvist, Astrid, 2019. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Isabel, 2015. Parkerad biologisk mångfald : utveckling av biologisk mångfald på parkeringsytor i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Isabel, 2016. Storstad och dagvatten i samspel : ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sunnefeldt Nyberg, Anna, 2012. Dagens behov och dåtidens ideal : funktionalistiska bostadsgårdar idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Susanna, Hogell, 2010. Trädgårdar för vård- och äldreboenden : funktioner och kvaliteter att beakta vid gestaltningsarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svahn, Johanna, 2014. Framkomlighet för cyklister : en jämförelse mellan policy och verklighet på två platser i centrala Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svahn, Linn, 2015. I gränslandet mellan natur och kultur : en undersökning om myndigheternas uppdelning av natur- och kulturmiljövård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svanland, Sofia, 2015. Principer för gestaltning av en ridslinga : med avseende på en säker och variationsrik upplevelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svanland, Sofia, 2017. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svedmyr, Sofia, 2019. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svedmyr, Sofia, 2016. Vegetationens påverkan på barns användning av en förskolegård : en observationsstudie på Berga Montessoriförskola och Sagoskogens förskola. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Josefine, 2015. Att gestalta för livfulla gator : ett utvecklingsförslag för Slöjdgatan-Sveagatan i Linköping, med tidsdimensionen i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Josefine, 2011. Utomhuspedagogiska rum : hur naturen kan användas som undervisningsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Stina, 2011. Undersökning : hur gestaltas den anlagda miljön vid naturum?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Stina Sofia, 2017. Natur som arkitektur : gestaltning av en takträdgård inspirerad av skärgårdslandskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Ulrika, 2012. Oppeby torg då, nu och sedan : att utveckla och förnya ett 1950-talstorg i Nyköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Ulrika, 2010. Saluplats Fyristorg : medborgarnas gemensamma uterum?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svärd, Julia, 2009. Trygghetens dilemma : trygghetsskapande arbete i det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Fredrik, 2009. Nya vägar i landskapet : fiskvägar i vattendrag påverkade av flottning och vattenkraft : beskrivning av flottningens och vattenkraftens påverkan på anadroma fiskar och deras möjligheter till vandring, samt beskrivning av lösningar som återskapar dessa möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Maria, 2011. Förskolegårdens utformning och dess påverkan på barns lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Maria, 2013. Temalekplats Sjöhistoriska museet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Ingemar, 2016. Barn och unga i bostadsnära natur : en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Ingemar, 2020. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Kristofer, 2016. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Södergren, Kristofer, 2014. Österplan – en ny kvarterspark i Uppsala : samhällsnyttig utveckling genom omdisponering av allmän plats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderman, Amanda and Sack, Hedvig, 2015. Abstrakt till konkret : en undersökning av gestaltningsprocessen från koncept till förslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderström, Emma, 2010. Gestalta för att visa natur : ett förslag till entréområdet för Billuddens naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thomasdotter, Fredrika and Karimzadeh, Nima, 2016. Stressrestoration i urbana miljöer : en platsanalys av Uppsala entré och Frodeparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thomasdotter, Fredrika and Payne, Helena, 2018. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thunarf, Christian, 2015. Fysisk modell som gestaltningsverktyg : en metodstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thunarf, Christian, 2012. Gestaltning av det flexibla offentliga rummet : Torget i Leksand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thörne, Anton, 2012. Restorativ miljö : återhämtning med naturens hjälp. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Träff, Kristin, 2015. Gestalta för ökade ekosystemtjänster : en exempelsamling för lösningar på bostadsgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Träff, Kristin, 2012. Odefinierade rum i bebyggd miljö : en begreppsstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tunhielm, Jenny, 2011. Parkers användning och funktion : en undersökning av tre centrala parker i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tunhielm, Jenny, 2013. Plats för möten, upplevelse och aktivitet : mötesplatser i det gröna offentliga rummet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tyrväinen, Karl, 2011. Det tillfälliga rummet : en temporär dimension av landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tyrväinen, Karl, 2015. Stockholm temporary : relevancy & potentials for implementing temporary architecture in Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Törnqvist, Malin, 2013. Gröna tak i städer : en jämförelse mellan marknadsföring från företag och en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Uvenberg, Emma, 2015. Den sociala dimensionen vid upprustning av miljonprogramsområden : en analys av miljonprogrammet Hovsjö i Södertälje. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vagner, Tina, 2013. Förnyelse av miljonprogrammets utemiljöer : två aktörers huvudsakliga tankegångar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vestberg, Amanda, 2019. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vestberg, Amanda, 2015. Tillgänglighet till naturupplevelser : ett gestaltningsförslag för raukkusten på Fårö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viksten, Frida, 2016. Designprinciper vid utformning av utemiljöer för äldre : ett gestaltningsprogram för Sunnanäng äldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Viksten, Frida, 2018. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vikström, Marie, 2009. Moderna parker i Paris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Väppling, Viktor, 2010. Då gatumöbler integreras med belysning. First cycle, G2E. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wahl, Scott, 2009. Stormwater best management practices : a first guide for landscape architects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walldén, Saga Elisabet, 2017. Förutsättningar för biologisk mångfald möter mänskliga preferenser i staden : ett analysverktyg för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Joakim, 2013. Landskapsarkitekten och underhållsskulden : ett planeringsverktyg för att kartlägga och förebygga eftersatt skötsel och underhåll. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Joakim, 2010. Uppsala centrums gator : möjligheterna för stensättning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Patrik, 2017. Att observera det osynliga : en kritisk studie av Jan Gehls observationsmetoder utifrån ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Patrik, 2019. Real spaces through mental places : an intuitive design process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallstedt, Maria, 2018. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walter, Maria, 2018. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Walter, Maria, 2017. Mikroparken : en inkluderande plats i den täta staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wedlin, Arvid, 2013. Vinnarnas Gemensamma Nämnare : en jämförande studie av fem vinnande tävlingsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wedlin, Arvid, 2015. A competitor’s reflections : reflections about competing in an international architectural competition: LE:NOTRE Student Competition - (re)discovering the emerald necklace of Colentina. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wejde, Anna, 2013. Morgontrafik vid skolor : hur en säker och fungerande trafikmiljö i anslutning till en skola kan utformas - exemplet Bryngelstorp Nyköping. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Mimmi, 2014. En röd tråd genom skymningen : en gestaltningsidé för Peace & Love-festivalens temporära gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wester, Mimmi, 2015. Lindgrens träd : människors relation till träd i Astrid Lindgrens sagor. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widlund, Sara, 2015. Aktivera och rekreera : ett utvecklingsförslag för Kvarnbacken och Vibblaby ängar i Järfälla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widlund, Sara and Östberg, Gabriella, 2013. Hur behandlas utemiljön vid förnyelse av ett miljonprogramsområde? : en fallstudie av Husby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winblad, Malin, 2011. Layoutmetoder för landskapsarkitekter : undersökning av enkla layoutmodellers betydelse för gestaltningspresentationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winroth, Karin, 2009. Gilles Clemént och Ulf Nordfjell : en jämförande studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winroth, Ru, 2015. Beckholmens omvandling : en fallstudie av allmänhetens tillträde till en ö med kulturhistorisk industri. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winroth, Ru Amanda, 2018. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolgast, Åsa, 2017. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolgast, Åsa and Grimheden, Linda, 2017. Malins nya park i stadsdelen Ör, Sundbybergs kommun : utveckling av planprogram genom medborgardeltagande. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wäppling, Viktor, 2012. Oscarspark – alla tiders park : ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wärnberg, Erik, 2017. Framtidens gator : gaturummets gestaltning och funktioner i ett mer bilsnålt samhälle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yngvesson, Josephine, 2016. Expedition Fermansbo : ett idéförslag till en besöks- och informationsplats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yngvesson, Josephine, 2014. Stranden : gestaltningsförslag för lek och aktivitet i Marnäsparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Zackrisson, Jenny, 2017. Interaktiva stadslandskap för ungdomar : gestaltningsprinciper för fler mänskliga aktiviteter i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ädling, Andreas, 2015. Halvslutna rum : ett idéförslag för kvarteret Kandidaten i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ädling, Andreas, 2017. Tallarna växer : en studie om föryngringsarbetet av tallpelarsalen på Skogskyrkogården. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åberg, Julia, 2010. Landskapsarkitektur i ord : en studie i kritik av Östra Ågatan och Vasaparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åberg, Julia, 2012. ”Vi har ju en skolgård!” : ett gestaltningsförslag framtaget för och med högstadieelever. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åkerström, Jonas, 2015. Myttingelinjen : att omvandla ett nedlagt försvarsområde. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åkerström, Jonas, 2014. Uppsalas stora stadsträd : att ersätta Fyrisåns hästkastanjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Helena, 2012. Gestaltning för innergården Linné : om gestaltningsprocessen i en historisk miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Kajsa, 2012. Barn av vår stad : en studie om barns möjlighet till lek längs gågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Kajsa, 2013. Dagvattenhantering i gatumiljöer : ett gestaltningsförslag över Johannesbäcksgatan i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Matilda, 2016. Landskapsarkitektens landskapspreferenser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ögren, Carolina and Sjöstrand Härlin, Rebecca, 2014. Trygghet i det offentliga rummet : en studie av de faktorer som påverkar trygghetsupplevelsen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhman, Elin, 2010. Kommunikation mellan landskapsarkitekt och brukare under ett gestaltningsmöte : en undersökning av olika kommunikationssätt i trädgårdsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhman, Elin, 2012. Vårdprogram för utemiljön vid Zorngården. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhnfeldt, Anna, 2022. Medborgardialog vid parkutveckling : en fallstudie av NYFIKEN PARK i Tungelsta trädgårdspark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öhnfeldt, Anna and Fröling, Ella, 2016. Från vision till verklighet : upplever besökarna en park i enlighet med den gestaltande landskapsarkitektens visioner?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östberg, Sara, 2012. Barns utomhuslek : en presentation och undersökning av ett inventeringsunderlag för barns lekmiljö utomhus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Österman, Carin, 2013. Geofyter i stadens offentliga rum : en studie i arbetet med lök- och knölväxter i Stockholm stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östling, Ella-Klara, 2011. Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östlund, Andreas, 2016. Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östlund, Andreas, 2013. Tågresenärens reseupplevelse av den nya entrépassagen till Hudiksvall : diskussion kring järnvägen som entrépassage till staden och hur utbyggnaden av Ostkustbanan kommer att påverka reseupplevelsen av Hudiksvall. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östrin, Elin, 2016. Ett attraktivt cykelstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Östrin, Elin, 2014. Vad brukarna tycker om sin gård : en utvärderingsmetod av en bostadsgård för en mer brukaranpassad gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Jun 13 03:16:45 2024 CEST.