Home About Browse Search
Svenska


Ögren, Carolina and Sjöstrand Härlin, Rebecca, 2014. Trygghet i det offentliga rummet : en studie av de faktorer som påverkar trygghetsupplevelsen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stadens offentliga rum är platser där människor ska kunna vistas på lika villkor och det är en demokratisk rättighet för alla att kunna röra sig fritt i alla offentliga miljöer. En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja vistas i det offentliga rummet är känslan av trygghet. Det är svårt att bygga bort reella hot och faror men det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka den upplevda otryggheten. Vissa platser upplevs
som otrygga av många människor trots att inget brott någonsin har begåtts på platsen.

Ändå finns det ett samband mellan dessa, då platser som uppfattas som otrygga i förlängningen kan bli obefolkade. Ofta upplevs en befolkad plats tryggare än en öde men
detta beror även på vem man är, vilka människor som vistas på platsen och vad de gör.

Människans samspel med dess omgivning är komplex och därför är sambandet mellan trygghetsupplevelsen och den offentliga miljön viktigt att undersöka. Den teoretiska bakgrunden till uppsatsen baserades på litteratur inom ämnena trygghet
och miljöpsykologi med fokus på det offentliga rummets utformning och användande.

Aspekterna av den upplevda tryggheten sammanfattades i fyra huvudområden som sedan stod till grund för utarbetandet av en checklista. Frågorna i checklistan användes för att
undersöka trygghetskänslan i det offentliga rummet. För att konkret testa hur den fungerade i verkligheten tillämpades denna på två utvalda platser i centrala Uppsala,
Törnlundsplan och torget vid Kvarnengallerian.

Resultatet visas i analyser och enkla principskisser av platserna och ger förslag till åtgärder i form av gestaltning och aktiviteter för att öka trygghetskänslan. Målet med uppsatsen är att identifiera faktorer som bidrar till känslan av en trygg miljö och ta reda
på hur vi som landskapsarkitekter kan arbeta med trygghetsskapande på offentliga platser.

,

The public spaces in the city are places where all people have a democratic right to reside. A basic prerequisite for people in public domains are the feeling of safety. It is difficult to eliminate real threats and dangers but there are several aspects that can affect the perceived
sense of security. The human interaction with the environment is complex and, therefore, the relationship between safety and the public environment is important to investigate.

Since the conception of safety is a subjective feeling, this varies between people. For this reason, it is important to include as many aspects as possible when
investigating the feeling of safety. Generally, the feeling can be described with terms such as calm, in control, well-being, trust and free from threats.

The theoretical background of the essay was based on literature in the subjects of safety and environmental psychology, with focus on public space design and use. The aspects of the perceived safety were summarized in four main areas which became the foundation for a checklist. The questions in the checklist were used to examine the sense of safety in the public domain. To examine how the checklist works in reality it was applied on two
selected locations in central Uppsala, Törnlundsplan and the square at Kvarnengallerian.

The result is shown in analysis and sketches of the places with suggestions of how to increase the perceived safety. The aim of this essay is to identify aspects that contribute to the feeling of a safe environment and find out how we as landscape architects can work with creating a perceived safety in public spaces.

Main title:Trygghet i det offentliga rummet
Subtitle:en studie av de faktorer som påverkar trygghetsupplevelsen
Authors:Ögren, Carolina and Sjöstrand Härlin, Rebecca
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:checklista, gestaltning, offentlig miljö, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3417
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 13:49
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics