Home About Browse Search
Svenska


Lindman, Emma and Winblad, Malin, 2014. Bangården : ett utvecklingsförslag för det gamla SJ-området i Bollnäs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Originalversion)
130MB
[img] PDF (Komprimerad version)
23MB

Abstract

Syftet med examensarbetet är att göra ett visionärt
utvecklingsförslag för hur SJ-området i Bollnäs kan
utvecklas till en tillgänglig stadsdel, väl integrerad med
omgivande stad. I och med områdets centrala läge
med många stråk som passerar förbi bedömde vi att
området hade mycket goda förutsättningar för att bli
en levande stadsdel. Inventerings- och analysarbetet
utgick från egna upplevelser på platsen och från Bollnäs
kommuns redan gjorda utredningar om området
och dess omgivning. De punkter vi fann viktigast
och som vi arbetade mest med vid planeringen och
gestaltningen är: 1) att bevara områdets unika karaktär
med kulturhistoriskt viktig struktur och karaktäristiskt
landskap och bebyggelse, 2) att tillgängliggöra det
idag slutna och delvis oanvända området, 3) att lägga
extra fokus på målgruppen ungdomar och unga vuxna
vid planering av nya funktioner i stadsdelen, då vi
uppmärksammade problem med att denna målgrupp
flyttar från Bollnäs.

Vår ambition var att skapa ett område med en
funktionsintegrering som främjar socialt liv på platsen
under stora delar av dygnet, där vi velat få in både
boende, handel och service. Vi föreslår en etablering
av ett distansutbildningsuniversitet som skulle främja
stadens ungdomar. Vid utformningen av området lade
vi stor vikt vid att koppla det till omgivande trafiknät
och grönstruktur och att bibehålla den historiska
strukturen. Begränsande faktorer vid utformningen
av förslaget har utgjorts av de stora trafiklederna som
omger området och områdets tidigare användning som
resulterat i stora förorenade områden.

De eventuella riskerna med vårt förslag omfattar
främst biltrafiken vi tillåter i stadsdelen och den möjliga
gentrifieringen som kan uppstå. Vi diskuterar också hur
hållbart det är att bevara ett gammalt industriområde
som detta och hur underhållskrävande det blir.

Main title:Bangården
Subtitle:ett utvecklingsförslag för det gamla SJ-området i Bollnäs
Authors:Lindman, Emma and Winblad, Malin
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Berglund, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Bollnäs SJ-område, stadsutveckling, utvecklingsförslag, industriområde, lokstall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2996
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2996
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2014 12:25
Metadata Last Modified:24 Jan 2014 12:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics