Home About Browse Search
Svenska


Nordlund, Johanna, 2013. Synen på friluftsnaturen : en studie av natursynen i elva artiklar ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1900–2010. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
535kB

Abstract

Synen på naturen har förändrats genom tiderna. För en landskapsarkitekt är det intressant att göra sig medveten om sin egen natursyn och att sätta den i ett historiskt sammanhang, eftersom natursynen med nödvändighet, medvetet eller omedvetet, gör avtryck i landskapsarkitektens arbete. Därför är det relevant att som landskapsarkitekt ställa sig frågor som: Vilka roller har den svenska naturen fått ikläda sig genom tiderna? Vilka egenskaper tillskriver jag själv naturen? Hur påverkas min egen natursyn av trender och skeenden i samhället? Hur påverkar natursynen vårt sätt att vistas i naturen? Den här uppsatsen behandlar hur ett visst slags natur – nämligen friluftsnaturen – har uppfattats, upplevts och skildrats under 1900-talet och 2000-talets första årtionde. För att svara på frågan analyseras tio antal artiklar ur Svenska Turistföreningens årsskrifter, mot bakgrund av fakta kring friluftsliv och natursyn. Analysen identifierar vilka egenskaper som tillskrivs naturen, vilka ord som används för att beskriva den och slutligen vilken eller vilka sätt att se på naturen som kan ligga bakom författarens sätt att beskriva naturen. Analysen visar att redan dokumenterade natursyner finns tydligt representerade i artiklarna och att de påverkar författarnas sätt att vistas i naturen. Avslutningsvis diskuteras dagens natursyn och vårt sätt att vistas i friluftsnaturen idag.

,

The ways of looking at nature have varied over time. As a landscape architect it is of interest to become aware of ones own way of perceiving nature, as this will affect the way one works. Therefore it is relevant to ask oneself questions like: Which roles has the Swedish nature been given throughout history? Which properties do I ascribe to nature? How are my ways of looking at nature affected by trends and processes in society at large? How do our ways of looking at nature influence how we spend our time there? One way to answer these questions is to place our views of nature today in a historical context. This essay discusses perceptions, experiences and descriptions of nature, described in ten articles in the yearbooks of the Swedish Tourist Organisation during the years 1900–2010. The analyse identifies which properties are ascribed to nature, which words that are used to describe nature, and finally which way or ways of perceiving nature that prevails in the different articles. The analysis shows that the articles do reflect already documented ways of perceiving nature. It also shows that these perceptions influence how the authors spend their time there. The essay ends with a discussion of which perceptions of nature are prevailing today and how this affects how we spend our time in the outdoors.

Main title:Synen på friluftsnaturen
Subtitle:en studie av natursynen i elva artiklar ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1900–2010
Authors:Nordlund, Johanna
Supervisor:Eriksson, Malin and Åkerskog, Ann
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Friluftsliv, friluftsnatur, naturskildringar, natursyn, Svenska Turistföreningen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2013 14:45
Metadata Last Modified:19 Aug 2013 14:45

Repository Staff Only: item control page