Home About Browse Search
Svenska


Hellman, Cecilia, 2011. Landskapsarkitektur och genus : en intervjustudie med tre landskapsarkitekter . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
285kB

Abstract

Vid första anblick kan rum och platser verka könsneutrala. Men eftersom dessa är skapade av människor som ingår i politiska och sociala sammanhang påverkas även de av omgivningens könsnormer. Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur landskapsarkitekter ser på genusperspektiv och hur de konkret arbetar med det i sitt yrke. Med en ostrukturerad intervjuform har tre stycken yrkesverksamma landskapsarkitekter intervjuats i Stockholm. Resultatet av intervjun visade på att de dominerande frågorna inom genusperspektivet är trygg- och säkerhetsaspekten samt barns lekplatser. Med feministisk teori som utgångspunkt kan resultatet tolkas med hjälp av begreppen reproduktion, produktion, privat- och offentlig sfär. Genusperspektiven tillåts råda inom områden som traditionellt sätt ses som ”mjuka” eller feminina. Barnomsorg och bostadsnära områden tillhör båda den kategorin. I det offentliga rummet ses kvinnan som ett potentiellt offer som måste beskyddas. Trygg- och säkerhetsperspektivet är en balansgång mellan att göra trygga platser som folk vill vistas på men samtidigt undvika att stigmatisera kvinnan som offer. Inom denna aspekt är det även viktigt att diskutera vad kvinnors rädsla för män beror på. För att komma vidare i jämställdhetsarbetet inom landskapsarkitektur behöver genusperspektivet få ta plats i andra sfärer än de traditionellt kvinnliga.

,

At first sight, spaces and places might seem gender neutral. But since these are created by people who are part of a political and social context they are also affected by gender norms. The purpose of this paper is to investigate how landscape architects look at gender perspectives and how they practically work with these question in their profession. Three landscape architects has been interwiewed in Stockholm. The result of the interview showed that the dominant issues within the gender perspective is security questions and children's playgrounds. In feminist theory as a starting point, the result may be interpreted using the concepts of reproduction, production, private and public sphere. Gender perspectives have dominated areas traditionally seen as "soft" or feminine. In the public sphere the woman was viewed as a potential victim who must be protected. Security and safety perspective is a balanc act between making safe attractive places and in at the same time avoid stigmatizing women as victims. In this aspect, it is also important to discuss what women's fear of men originate from. To advance in the work of gender equality in landscaping it is necessary to have a gender perspective in other spheres than the traditional female.

Main title:Landskapsarkitektur och genus
Subtitle:en intervjustudie med tre landskapsarkitekter
Authors:Hellman, Cecilia
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, genus, genusperspektiv, trygghet, samhällsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2011 14:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics