Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Kristina, 2013. Virtuell 3D-modellering som verktyg : vid kommunikation av Gruvstadsparken. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

3D modeling is a common tool in landscape architecture. Today, there have been new ways in which virtual 3D models are successful tools in the dialogue with the public. These new methods involve children and young people who are groups that is hard to reach and engage in citizen dialogues.

The purpose of this work was to investigate how a virtual 3D model works in the landscape architect’s communication with the public through the project Gruvstadsparken in Kiruna. Through workshops, I wanted to communicate Gruvstadsparken to get ideas from participants on how the park can be used and be revisited. The question for my work was: How can I with a virtual 3D-model of a place, receive an increased understanding of 3D-modeling as a tool in the communication process with the public?

In Kiruna, a major transformation of the city is going on due to the development of the mine. Kiruna municipality and LKAB have decided to build a temporary park called Gruvstadsparken (Mining City Park). The idea is that the park should be a smooth transition between the mine and the town where no one has to live next to the growing mining area. Through the project Kiruna municipality and LKAB want to create a good communication with the residents of Kiruna and the idea is to engage the public in the development of Gruvstadsparken.

In my work three school classes has studied the plans for the park through a virtual 3D model during workshops, with a final survey. The 3D model was based on a complete design proposal for Gruvstadsparken. In my work, communication was a multi-process where young people would feel that they were involved. Public participation in the development of communities promotes social sustainability as evidenced by the Rio Declaration, Agenda 21 and the Habitat Agenda.

The students' reaction to the design proposal of Gruvstadsparken was that it was exciting and cool, but the question came quickly how the park should be used. Students designed their own ideas and suggestions for how the park could be used through the 3D program Google SketchUp. A clear difference was shown between the younger and the older students' ideas when it came to consideration of various aspects, mainly the park's short duration. The survey revealed that 18 of 35 students have visited Gruvstadsparken and even more believed that they would visit the park in future. Many wrote that it was nice to work in SketchUp, but it was difficult at first.

I think the interactive 3D models should be used more in the communication processes between the public and landscape architects. Especially helpful is the tool when it comes to the involvement of children and young people since the method is engaging and promotes active participation, which is the result of my work. By using the tool at an early stage in the design process it is easier to take advantage of the plurality of ideas. Making use of similar tools in phase two of Gruvstadsparken is a great way to move forward and develop the now established contact. Increased awareness and participation of the park will hopefully lead to increased use and visits. I also believe that it contributes to a better anchoring of the project and good communication.

,

3D-modellering är ett vanligt verktyg inom landskapsarkitekturen. Idag har det kommit nya sätt där virtuella 3D-modeller är framgångsrika verktyg i dialogen med allmänheten. Dessa nya metoder engagerar barn och ungdomar som är svåra grupper att nå och engagera i medborgardialog.

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur en virtuell 3D-modell fungerar i landskapsarkitektens kommunikation med allmänheten genom projektet Gruvstadsparken i Kiruna. Genom workshops ville jag kommunicera Gruvstadsparken för att få idéer från deltagarna om hur parken kan användas och bli återbesökt. Frågan för mitt arbete var: Hur kan jag med en virtuell 3D-modell av en plats, få en ökad förståelse för 3D-modellering som verktyg i kommunikationen med allmänheten?

I Kiruna pågår en större omvandling av staden på grund av utvecklingen av gruvan. Kiruna kommun och LKAB har beslutat att bygga en tillfällig park som kallas Gruvstadsparken. Tanken är att parken är en smidig övergång mellan gruvan och staden där ingen behöver leva intill det växande gruvområdet. I projektet vill Kiruna kommun och LKAB vill skapa en god kommunikation med de boende i Kiruna och tanken är att engagera allmänheten i utvecklingen av Gruvstadsparken.

I mitt arbete har tre skolklasser tagit del av planerna för parken genom en virtuell 3D-modell i workshops, med en avslutande enkät. 3D-modellen bygger på ett komplett designförslag för Gruvstadsparken. I mitt arbete var kommunikationen en multi-process där ungdomarna skulle känna att de var delaktiga. Allmänhetens deltagande i utvecklingen av samhällen främjar även social hållbarhet vilket framgår av Riodeklarationen, Agenda 21 och Habitat Agendan.

Elevernas reaktion på designförslaget för Gruvstadsparken var att det var spännande och coolt, men snabbt kom frågan om hur parken ska användas. Eleverna utformade egna idéer och förslag för hur parken skulle kunna användas genom 3D-programmet Google SketchUp. En tydlig skillnad visades mellan de yngre och de äldre elevernas idéer när det kom till överväganden av olika aspekter, och då främst parkens korta varaktighet.I enkäten framkom det att 18 av 35 personer har besökt Gruvstadsparken och ännu fler trodde att de skulle besöka parken i framtiden. Många skrev att det var trevligt att jobba i SketchUp, men det var svårt i början.

Jag tror att interaktiva 3D-modeller bör användas mer i kommunikationsprocesser mellan allmänheten och landskapsarkitekter. Särskilt användbart är verktyget när det gäller att involvera barn och ungdomar eftersom metoden är engagerande och främjar ett aktivt deltagande, vilket är resultatet av mitt arbete. Genom att använda verktyget på ett tidigt stadium i designprocessen är det lättare att dra nytta av flertalet idéer. Att använda sig av liknande verktyg i fas två av Gruvstadsparken är ett bra sätt att gå vidare och utveckla den nu etablerade kontakten. Ökad medvetenhet och deltagande om parken kommer förhoppningsvis att leda till en ökad användning och återbesök. Jag tror också att det bidrar till en bättre förankring av projektet och god kommunikation.

Main title:Virtuell 3D-modellering som verktyg
Subtitle:vid kommunikation av Gruvstadsparken
Authors:Abrahamsson, Kristina
Supervisor:Lundvall, Anna and Viklund, Sandra
Examiner:Dahlman, Ylva and Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, 3D-modellering, 3D-verktyg, kommunikation, Gruvstadsparken, dialog, kommunikationsmetod, workshop, interaktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2695
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2695
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2013 12:14
Metadata Last Modified:09 Sep 2013 12:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics