Home About Browse Search
Svenska


Helgsten, Filip, 2014. Postindustriella landskap under omvandling : en utvecklingsstrategi för Gredby bangård. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Med ett särskilt fokus på nedlagda bangårdar behandlas i detta examensarbete de postindustriella landskapens nyckelroll i formandet av våra samtida städer. Centralt beläget i Eskilstuna och som en del av stadsutvecklingsprojektet Väster finns Gredby bangård, ett drygt 20 hektar stort område där verksamheten sannolikt kommer att avvecklas. Uppsatsen syftar till att ta fram en övergripande strategi för hur Gredby bangård i framtiden kan omvandlas till ett publikt grön- och aktivitetsområde med inslag av nya verksamheter och bostäder. Målet har varit att visa ett möjligt framtidsscenario där en omvandling baserad på bangårdens befintliga värden kan resultera i en stadsmiljö med såväl en stark egen karaktär som en fysisk och idémässig integration med det nya Väster och Eskilstuna. Arbetet är strukturerat i två huvudsakliga delar där den första, baserad på en litteraturstudie och en studieresa till Berlin, behandlar postindustriella landskap, typsituationen bangård och identitet. Del två är platsspecifik och behandlar Eskilstuna, Väster och Gredby bangård för att sedan utmynna i en utvecklingsstrategi baserad på tre huvudprinciper; Variation, Strukturering för föränderlighet samt Bevarande, förädling och tillägg. Till utvecklingsstrategin läggs även ett mer detaljerat förslag för hur strategins första fas, initieringsskedet, kan gestaltas. Avslutningsvis diskuteras motiven till och värdet av en för Eskilstuna ny typ av park, de studerade Berlinprojektens giltighet som förebilder samt utmaningen i att influerad av landskapsurbanistiska idéer ta sig an en komplex uppgift som denna inom ramen för ett individuellt examensarbete.

,

This master thesis discuss the key role that post-industrial landscapes play in shaping our contemporary cities with a particular focus on abandoned rail yard areas. The rail yard Gredby is centrally located in Eskilstuna and is a part of the urban development project called Väster. Gredby is about 20 hectares and the rail yard activity is likely to be phased out in the future. The purpose of this thesis is to develop an overall strategy that deals with the question of how the area can be developed toward a public green activity space. The aim is to present a scenario where transformation of the site is based on the existing values and results in an urban area with strong character where good physical and conceptual integration with Väster and Eskilstuna is of importance. The thesis is divided into two main parts. The first one concerns post-industrial landscape, identity and rail yards. This part is based on a literature study and field trip to Berlin. The second part is site specific and deals with Eskilstuna, Väster and Gredby rail yard which results in a development strategy based on three main principles; Structuring for variability, variation and preservation, and reuse and additions. Linked to the overall strategy a more detailed design for a first development phase is presented. Finally, three main topics are discussed. First, what motives there are to create a new type of park in Eskilstuna. Second, the validity of the studied objects from the field trip as role models. Third, the challenge of independently working with a complex task influenced by landscape urbanism ideas.

Main title:Postindustriella landskap under omvandling
Subtitle:en utvecklingsstrategi för Gredby bangård
Authors:Helgsten, Filip
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Åkerskog, Ann and Eriksson, Tuula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, stadsplanering, postindustriellt landskap, omvandling, park, bangård, Eskilstuna, Gredby
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3924
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3924
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2014 12:45
Metadata Last Modified:22 Oct 2014 12:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics