Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Maria, 2017. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

I det här arbetet har jag med subjektiva, intuitiva metoder undersökt ett naturområdes utmärkande landskapselement. Jag har också undersökt vad som händer när ett landskapselement förstärkts.

Idéerna har sitt ursprung i tre olika intresseområden som alla har kopplingar till landskapsarkitektur: Land-Art, Landskapslaboratoriet i Alnarp och Bostadnära natur. Arbetet är uppbyggt av tre delar: Platsens inneboende kvaliteter, urval och fullskala. Utöver det tillkommer bakgrund och diskussion.

Jag har under arbetets gång testat, för mig, nya metoder som bygger på intuitiva handlingar och subjektiva tolkningar. Det innebär att mitt resultat bygger på hur jag upplever eller associerat till vad jag möter i naturområdet.
Land-Art konstnärer arbetar ofta i fullskala direkt på plats i landskapet. Med sitt konstnärskap och förhållningssätt mellan människa och natur har de inspirerat landskapsarkitekter till att arbeta på ett nytt sätt med stora landskap. Landskapslaboratoriet i Alnarp är ett exempel på ett planerat planterat naturområde. På grund av dess uppbyggnad bildas intressanta platser i området, till exempel gläntor. Naturområdet känns därför naturligt och manipulerat på samma gång. Landskapslaboratoriet är också ett exempel hur en kan inspireras till att arbeta med att utveckla bostadsnära natur. Den bostadsnära naturen är viktig för människors hälsa eftersom den erbjuder rekreativa miljöer. Därför är det viktigt att den bevaras och utvecklas.

Naturområdet jag har undersökt och arbetat med ligger strax utanför Enköpings centrum. Enköping är känd för sitt mångfald av olika sorters parker och grönområden, därför är det intressant att testa ett nytt sätt att arbeta med ett naturområde där.

I kapitlet Platsstudier utförde jag platsbesök för att identifiera naturområdets utmärkande landskapselement. De utmärkande landskapselement som väckte intresse och idéer hos mig samlades i en översiktskarta och en tabell i kapitel Urval. Av dem valde jag ut fem stycken platser/idéer att förstärka. Därefter undersökte jag i kapitel Fullskala hur min upplevelse/inställning till de kvalitativa elementen förändrats efter de förstärkts.

Resultatet blev skisser och fotomontage för respektive platsbesök. Slutligen valde jag ut fem utmärkande landskapselement som jag prövade att förstärka i fullskala.
Diskussionen behandlar bland annat ämnen som: Hur det var att starta ett arbete när jag inte hade tydliga riktlinjer, hur valet av naturområdets innehåll påverkade resultatet och hur jag upplevde att det var arbeta med de olika metoderna.
Som landskapsarkitekt är det viktigt att testa nya sätt att arbeta. I det här arbetet testade jag att utgå från mina intuitiva och subjektiva intryck vilket för mig var ett nytt sätt att arbeta med ett naturområde.

,

This thesis is based on experiences, methods and concepts that I came into contact with during my education to become a landscape architect. During the education I used different methods for inventory, analyzing and identifying landscape, including its history, geological background, nature and its role in the ecological balance. There were also exercises that meant more intuitive and subjective interpretations of landscape. An example of that is in the design courses where we worked with full scale installations in the urban environment. However before starting this project I had not worked intuitively/subjectively to develop a nature area in full scale.
The aim of the thesis was to test new working methods and to challenge and develop my relationship with nature and large landscapes. I chose to do this by investigating and enhancing Interesting landscape elements in a residential neighborhood, with intuitive and subjective methods. I have looked for interesting landscape elements in a nature area located just outside of Enkoping city-center, I call area the Bergsknallen (the Rocky Knoll). Enkoping is famous for its diversity of different types of parks and green areas, so it is interesting to test a new way of working with a natural area there. For five of the interesting landscape elements, the Wall, the Crown, the Mound, the Winding entrance and the Triangles, I have tested Full-scale enhancements.

Main title:Förstärkt natur
Subtitle:metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde
Authors:Andersson, Maria
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:metod, landskapsarkitektur, natur, upplevelser, fullskala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6779
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6779
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2017 07:16
Metadata Last Modified:31 Aug 2017 07:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics