Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Maja, 2011. Upplev kanten! : ett gestaltningsförslag för rekreativa förbindelser över Södra hällarna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Detta examensarbete omfattar 30 hp, i ämnet landskapsarkitektur vid Institutionen för stad och land, SLU.
Examensarbetet fokuserar på hur upplevelsekvalitéer i landskapet kan tas tillvara samt på rörelser utmed
stråk. Jag har valt att arbeta med Södra hällarna, ett naturområde i Visbys södra utkant som efter lång tid
i militärens ägo nu kommer få en helt ny roll i staden. Kommunen som idag förvaltar området, har stora
planer på bebyggelseutveckling i och i anslutning till området men pekar också på vikten av att utveckla
kustremsan som framtida rekreationsområde. Kommunen lyfter specifikt fram behovet av en ny gång- och
cykelförbindelse genom området. Detta examensarbetes syfte är att utifrån en teoretisk grund komma med
ett förslag som svarar mot dessa behov och som med rumsliga och fysiska lösningar visar hur ett stråk kan
utformas.

Arbetet är uppdelat i en teoristudie och ett gestaltningsförslag. I den teoretiska delen hanteras
ämnesområden som tillgänglighet, upplevelsepedagogik och användbara metoder för att analysera
landskapet. Detta är ämnen som är värdefulla i det fortsatta gestaltningsarbetet med stråkets
utformning. Förslagsdelen innefattar en inledande inventering av dagens förutsättningar, analyser av
relevanta aspekter och så resultatet av teoristudie, inventering och analys - ett gestaltningsförslag med
sträckning och rumsliga lösningar för stråket. Här visas hur stråket kan lokaliseras i landskapet för att
skapa en varierad rörelse genom olika karaktärer, hur stråket anknyter till befintliga strukturer samt på
hur händelser och målpunkter kan skapas där landskapets karaktärer kan komma till uttryck. Förslaget
visar hur stråk och platser kan ge förutsättningar för människor att ta del av områdets upplevelsekvalitéer.
Medvetet är idéerna lagda på en visionär nivå för att inspirera till nytänkande och kraftfulla insatser och
se möjligheter bortom de begränsningar som idag låser området för framtida utveckling.

Uppdraget är en utmaning att ta vara på ett områdes befintliga upplevelsekvalitéer och skapa förutsättningar
för människor att uppleva dem. Med det här arbetet vill jag understryka betydelsen av att använda sig
av karaktärer och identitet som utgångspunkt för gestaltning. Jag vill också visa hur naturintressen och
social användning kan kombineras och på så vis förstärka områdets identitet som rekreationsområde.

Main title:Upplev kanten!
Subtitle:ett gestaltningsförslag för rekreativa förbindelser över Södra hällarna
Authors:Forsberg, Maja
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltningsförslag, visby, stråk, upplevelse, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2011 11:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics