Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Sara, 2016. Landskapets bortglömda berättelse : kartering av äldre strukturer i Marielund utanför Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna uppsats handlar om små, ofta förbisedda, strukturer som finns i vardagslandskapet. Gamla vägar, hägnader (gärdesgårdar), ägogränser och hävdad mark berättar alla en historia om svunna tider och kan spåras via historiska kartor. Landskapsarkitekter kan ta fram och berätta denna vardagliga historia och ge de boende på en plats, gammal eller nyligen bebyggd, en historisk förankring som de kan knyta an till. Marielund utanför Uppsala är en plats med höga kulturmiljövärden, främst beträffande sina stora sommarhus från 1900-talets början, och utreds nu för utökad bebyggelse. Men finns det fler värden där som inte lyfts upp? Kan de små strukturerna från vardagslandskapet utgöra ett komplement till de redan kända kulturmiljövärdena? Syftet med uppsatsen är att jämföra den karterade markanvändningen från olika tidpunkter inom kommunens utredningsområde i Marielund för att identifiera vardagslandskapets strukturer. Frågan är: Vilka strukturer så som vägar, hägnader, ägogränser och hävdad mark går att identifiera via en analys av de historiska kartorna i Marielund? Metoden med kartöverlägg kompletteras av en analys med platsbesök för att se hur platsen ser ut i dag. Resultatet visar att många gamla strukturer fortfarande finns kvar men att de kan ha ändrat karaktär och betydelse i dagens landskap. Detta kan utgöra ett diskussionsunderlag inför kommande exploateringar av området.

,

This essay is about small, often neglected, structures in the everyday-landscape. Old roads, fences, property-borders, cultivated land, meadows and grazing grounds all tell a story about past times and they can be traced through old maps. Landscape architects are able to bring this story up and tell it to the people living in that place. Weather this place is old or new, the story of the small structures can give it a historic connection and the inhabitants can connect to it. Marielund outside Uppsala is a place with high cultural values, mainly because of its big summerhouses from the beginning of the twentieth century. It is now being investigated for further buildings. But are there more values there that are not brought up? Can the small structures from the everyday-landscape be complementary to the already known cultural values? The aim of the essay is to compare the mapped land-use from different point of times in history, in the area investigated for further buildings in Marielund, to identify the structures in the everyday-landscape. The question is: Which structures, such as roads, fences, property-borders, cultivated land, meadows and grazing grounds, can be identified through analysis of the old maps in Marielund? The method of map-overlay is complemented by an analysis and a visit at the place to see how it looks like today. The results show that many old structures still exist but they might have changed their character and importance in the landscape of today. This can form a basis of discussion to coming development of the area.

Main title:Landskapets bortglömda berättelse
Subtitle:kartering av äldre strukturer i Marielund utanför Uppsala
Authors:Holmberg, Sara
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:historiska kartor, kulturhistoriska värden, landskap, markanvändning, planering, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5874
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2016 14:40
Metadata Last Modified:26 Sep 2016 14:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics