Home About Browse Search
Svenska


Franklin, Hilda, 2012. Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis : fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Västvärlden och Japan har sedan år 1869 haft en ömsesidig inverkan på varandra.
De senaste åren har den japanska kulturen kommit att influera många länder i
väst mer än tidigare, däribland Sverige. Den japanska trädgården är en av influenserna
och det syns bland annat i privata trädgårdar och i plantskolekataloger.
Denna uppsats är en studie av hur man i Sverige använder sig av den japanska
trädgården. Syftet är att genom besök i japanska trädgårdar i Japan och Sverige ta
reda på hur man har valt att gestalta den japanska trädgården i Sverige. Jämförelsen
utförs genom litteraturstudier och platsstudier. Litteraturstudierna skapar en
förståelse för vad en japansk trädgård är och vad den har för betydelse. Platsstudierna
utförs i fyra japanska trädgårdar, varav två i Japan och två i Sverige. Dessa
studier ska visa om det finns några skillnader mellan trädgårdarna i Japan och
Sverige och i så fall vad det är för skillnader, hur de uppkommit och varför. Urvalet
av de japanska trädgårdarna gjordes bland offentliga japanska trädgårdar då
de är lättare att besöka och för att det ofta finns en tydlig tanke bakom gestaltningen
i offentliga sammanhang. I arbetet förklaras tankarna bakom de mest kända
japanska trädgårdstyperna: palatsträdgården, meditationsträdgården,
teträdgården och promenadträdgården. Platsstudierna för de japanska trädgårdarna
redovisas med hjälp av ett protokoll från platsbesök och jämförs sedan med
kunskaps från litteraturstudierna. De främsta skillnaderna som framkommer av
platsstudierna grundar sig i olikheter i religion och kultur, till exempel japanernas
vördnad för naturen som härstammar från den inhemska religionen shinto. Enligt
shinto är människan och naturen jämlika och detta avspeglar sig i hur japanerna
värnar om sina trädgårdar. Denna vördnad finns inte i Sverige och det kan bero
på att de judisk-kristna traditionerna ser motsättningar mellan människan och
naturen och säger att människan ska ta makten över naturen. Dessa skillnader
som går så långt tillbaka i tiden är svåra att förändra, så för att kunna använda sig
av den japanska trädgårdens principer och filosofier bör de anpassas till vår kultur
och våra förutsättningar.

,

Since 1869 the Western world and Japan has reciprocally influenced each other.
In recent years the Japanese culture has come to influence the Western countries
more than before, including Sweden. The Japanese garden has become popular
and you see that in people’s private gardens where you nowadays often find typical
Japanese elements. The aim of this study is to compare Japanese gardens in
Sweden to the originals in Japan. The study is carried out by a literature study
and a comparative study of different Japanese gardens. The literature study gives
an understanding for what a Japanese garden is and the evolution behind it. The
comparative study is performed with four Japanese gardens, two in Japan and
two in Sweden. The object of the study is to determine whether there are any
differences between the Japanese gardens in Japan and Sweden, and if, what kind
of differences, how they occur and why. I choose to study public gardens as they
are easy to visit and often have a clear thought behind the design. The main differences
observed in these comparative studies are probably a result from differences
in religion and culture between Sweden and Japan. An example of this is
Japanese reverence for nature which comes from the religion of Shinto. Shinto
sees humans and nature as equals. You can still see it in their way of respecting
their gardens. In Sweden we have learned from the Jew-Christian traditions that
nature and humans are different and that human beings should take control over
the nature. The roots of these differences are set far back in time and are difficult
to change. In order to make the Japanese garden useful in Sweden you should use
the philosophies about the garden and adapt them to our culture and our possibilities.

Main title:Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis
Subtitle:fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige
Authors:Franklin, Hilda
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:japanska trädgårdar, palatsträdgård, meditationsträdgård, teträdgård, promenadträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2012 12:14
Metadata Last Modified:05 Jul 2012 12:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics