Home About Browse Search
Svenska


Wedlin, Arvid, 2015. A competitor’s reflections : reflections about competing in an international architectural competition: LE:NOTRE Student Competition - (re)discovering the emerald necklace of Colentina. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF (Examensarbete)
8MB
[img] PDF (Bilaga till examensarbetet "A competitor's reflections" (planscher))
21MB

Abstract

In the profession of architects there is an element called architectural competitions,
where several architects compete in submitting the best solution for a certain task. In
this master’s thesis I am studying the competitor’s perspective of an international
architectural competition, while at the same time gaining experiences for my future
career as a landscape architect. The aim of this thesis is to through an introspection of
my own process examine a competitors view of the international architectural
competition and how to approach the difficulties concerning international competitions.
Through that I hope obtain experience about the international competition as part of
the profession of landscape architects and other involved professions. To examine a
competitor’s reflection of an international competition, I entered and competed in
LE:NOTRE Student Competition, a competition for students where the task was to
develop 25 kilometers of complex urban periphery along a chain of natural and artificial
lakes in Bucharest, Romania. My working process contained a five step method of
Research - Conceptual ideas - Inventory - Analysis - Proposal where I went from knowing
nothing at all about the site and the task, to completing a proposal and submitting it in
the competition. The idea of my competition submission called Retain, Restore and
Revive, build upon the intentional purpose of the artificial lakes; to serve as water
supply, irrigation, fishing and primary leisure. Existing values will be retained, vacant
lands and available shores will be restored into green spaces and the entire area will be
revived with a new identity uniting people and attracting tourists. Discussing the
working process and the results, I bring up the difficulties in competing in an
international architectural competition and what experiences I obtained through my
introspection of my participation in a competition. I also discuss creating a competition
submission that is both innovative and unique and at the same time fulfills the aim and
requirements. Furthermore, I discuss the wider perspective of international architectural
competitions, if they contribute in creating high quality architecture or not and if they
may contribute in a global generalization of architecture and less cultural differences in
the long term. Lastly, I mention my own experience and development when completing
this competition and the master’s thesis, how I have found myself as a landscape
architect and the harmony in designing.

,

I arkitekters profession finns ett element som kallas arkitekttävlingar, där flera arkitekter
tävlar i att hitta den bästa lösningen på en viss uppgift. I detta examensarbete
undersöker jag den tävlandes perspektiv av en internationell arkitekttävling samtidigt
som jag skaffar mig erfarenheter inför min framtida karriär som landskapsarkitekt.
Syftet med examensarbetet är att genom en introspektion av min egen process
undersöka en tävlandes bild av den internationella arkitekttävlingen som en del av
landskapsarkitekters och andra involverades professioner. För att undersöka den
tävlandes perspektiv av en internationell tävling registrerade jag mig och deltog i
LE:NOTRE Student Competition, en tävling för studenter där uppgiften var att utveckla
ett 25 kilometer komplex urban periferi längs en kedja av naturliga och konstgjorda
sjöar i Bukarest, Rumänien. Min arbetsprocess innehöll en femstegsmetod: Undersökning
- Konceptuella idéer - Inventering - Analys - Förslag, där jag gick från att inte veta
någonting alls om platsen och uppgiften, till att färdigställa ett tävlingsförslag och
lämna in det i tävlingen. Idén med mitt tävlingsförslag kallat Retain, Restore and Revive
[Bevara, Restaurera, Förnya] bygger på de konstgjorda sjöarnas ursprungssyfte; att
användas till vattenförsörjning, bevattning, fiske och framförallt rekreation och friluftsliv.
Befintliga värden ska bevaras, tillgängliga områden och stränder ska restaureras till
grönområden och ska förnyas med en ny identitet som förenar människor och
attraherar turister. I diskussionen behandlas arbetsprocessen och resultatet, där jag tar
upp svårigheterna med att tävla i en internationell arkitekttävling och ville erfarenheter
jag införskaffade genom min introspektion av mitt deltagande i en tävling. Jag
diskuterar också skapandet av ett tävlingsförslag som är både innovativt och unikt och
samtidigt uppfyller det mål och de krav som finns. Vidare diskuteras det bredare
perspektivet av internationella arkitekttävlingar, om de bidrar till högre kvalitet eller inte
och om de kan bidra till en global generalisering av arkitektur och färre kulturella
skillnader på lång sikt. Till sist nämner jag mina egna erfarenheter och utveckling genom
att genomföra denna tävlingen och detta examensarbetet, hur jag har hittat mig själv
som landskapsarkitekt och harmonin i gestaltande.

Main title:A competitor’s reflections
Subtitle:reflections about competing in an international architectural competition: LE:NOTRE Student Competition - (re)discovering the emerald necklace of Colentina
Authors:Wedlin, Arvid
Supervisor:Johansson, Rolf
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:International architectural competition, introspection, student competition, Colentina, LE:NOTRE
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4606
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4606
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Additional Information:Examensarbetet har en bilaga som visas som en separat PDF-fil. Bilagan hittas i samma Epsilons post. Bilagans titel är "Retain, Restore and Revive - The Emerald Necklace of Colentina: Competition submission in LE:NOTRE Student Competition"
Deposited On:08 Jul 2015 11:05
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 11:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics