Home About Browse Search
Svenska


Böhme, Antje, 2012. The usage of parks : a study of three parks in Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
394kB

Abstract

In today’s world urbanisation is an on-going process, cities are growing and becoming denser, and places for recreation gain value. Therefore, urban parks are much appreciated by people living in cities. When the first public parks where planned, their main function was to increase health, hygiene, education and social
life. In the middle of 19th century the meaning of public parks to people’s wellbeing gained attention and parks were planned to provide space for lively activities.

This paper focuses on parks’ activities. The main aim is to investigate and discuss the connection between the park’s design and its usage by studying three parks in Uppsala and observing their visitors. The three chosen parks are
Stadsträdgården (City park), Engelska parken (English park) and Botaniska trädgården (Botanical garden).

Eight different categories of activities were distinguished during the studies: Meeting, resting, transportation, play, sport, culture, café and knowledge. The more diverse a park is in its character and structure, the more different activities are initiated. Although public parks attract more different groups of visitors when having diversity in usage, the most important activities are meeting and resting. These can include active or passiv recreation, which means the possibilities for meeting and resting should be diverse, too.

,

Idag är urbaniseringen en pågående process, städer växer och blir tätare, och platser för rekreation vinner i värde. På grund av denna utveckling är stadsparker mycket uppskattade av stadsbor. När de första offentliga parkerna planerades, var deras huvuduppgift att öka hälsa, hygien, utbildning och socialt liv. I mitten av 1800-talet lyftes betydelsen av offentliga parker för människors välbefinnande
och man började planera parker för att ge utrymme för mer livliga aktiviteter. Denna uppsats fokuserar på parkers aktiviteter. Huvudsyftet är att undersöka och diskutera sambandet mellan parkers utformning och deras användning
genom att studera tre parker i Uppsala och observera besökarna. De tre utvalda parkerna är Stadsträdgården, Engelska parken och Botaniska trädgården.

Under arbetets gång kunde åtta olika kategorier av aktiviteter urskiljas: Möte, vila, transport, lek, idrott, kultur, café och kunskap. Ju mer varierad en park är i
sin karaktär och i sin struktur, desto mer olika aktiviteter initieras. Fastän offentliga parker attraherar flera olika grupper av besökare om de har en stor
mångfald i sin användning, är de viktigaste aktiviteterna ändå möte och vila. Dessa kan innefatta aktiv eller passiv rekreation, vilket betyder att möjligheterna till möten och vila också ska variera.

Main title:The usage of parks
Subtitle:a study of three parks in Uppsala
Authors:Böhme, Antje
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Dahlman, Ylva and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:parker, parker i Uppsala, parkers användning, aktiviteter, Botaniska trädgården, Engelska parken, Stadsträdgården, parks, parks in Uppsala, usage of parks, activities
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1808
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1808
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:25 Oct 2012 13:28
Metadata Last Modified:25 Oct 2012 13:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics