Home About Browse Search
Svenska


Johnander, Veronica, 2010. Framtidens stadsträd för en fungerande grönstruktur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

The effect of climate change places demands on how we build cities. Cities have to be built denser to meet the objectives of sustainability but as a result of this densification city green areas are at risk of exploitation
and disappearing. The question this raises is whether there has to be an opposition between a dense and a green city?

Urban trees are playing a very important role in cities. They stand as the major part of the vegetation in cities
which are otherwise dominated with concrete and stone. In this master thesis the part played by trees in cities is investigated. The thesis also examines how urban conditions affect trees and how their qualities can give an extra value for example by, local disposal of stormwater, reducing carbon dioxide and benefits to wildlife.

A list of trees for present and future urban areas in the Stockholm region has been created. The list contains the parameters which describe the characteristics of the trees such as; tolerance to air pollution, salt resistance, carbon absorption, allergies and the importance for animals.

I explain the word biodiversity and the importance of biological diversity and dispersal in urban areas. Terms
of biological dispersal are illustrated and explained together with different theories of urban dispersal.

Strategies for promoting biodiversity in planning and in management are pointed out.

A questionnaire survey has been sent out to all local authority offices in charge of city planning and/or the
environment in the region of Stockholm. The purpose of the questionnaire was to get a picture of how much the local authorities are working with biological dispersal in urban areas, selection of urban trees, multifunctional
vegetation and compact cities versus biological diversity. A summary has been made in which I comment on the answers I got from the survey.

Finally an application of a dispsersal theory has been made in a part of Stockholm with a subsequent discussion of the models consequences for biological dispersal.

,

Framtidens förändrade klimat ställer krav på hur vi bygger våra städer. Städer förtätas för att klara hållbarhetsmålen
men i och med förtätningen riskerar grönområden att försvinna. I arbetet ställs frågan om förtätning och grönska behöver stå emot varandra och hur kan vi få biologisk mångfald i en tät stad?

Träden har funktionen som viktiga byggstenar i staden där de står för huvudparten av grönskan i en annars
stendominerad miljö. I arbetet utreds trädens roll i staden men också deras förutsättningar och hur deras egenskaper kan ge ett mervärde bland annat genom att lokalt omhänderta dagvatten, minska mängden koldioxid och gynna djurlivet.

En lista på träd för dagens och framtidens tätorter i Stockholmsregionen har skapats. Listan innehåller parametrar
där trädens egenskaper redogörs gällande tolerans mot luftföroreningar, salttålighet, koldioxidupptag,allergier och betydelse för djur.

Jag utreder begreppet biologiskt mångfald och nyttan av biologisk mångformighet och spridning i urban miljö. Begrepp som används inom spridningsteorier förklaras och illustreras tillsammans med urbana spridningsteorier.

Arbetet innehåller punktlistor med strategier för att både planmässigt och skötselmässigt gynna biologisk mångfald.

Inom arbetet skickades en enkät ut till länets samtliga stadsbyggnads- och/eller miljöförvaltningar för att ta
reda på hur mycket Stockholms läns kommuner arbetar med bland annat biologisk spridning i tätortsmiljö,
selektion av stadsträd, multifunktionellgrönska och förtätning kontra biologisk mångfald. En summering
har gjorts där jag kommenterar svaren från enkäten.
Slutligen innehåller arbetet en applicering av en spridningsteori på en stadsdel i Stockholm med en efterföljande diskussion av modellens konsekvenser för spridning.

Main title:Framtidens stadsträd för en fungerande grönstruktur
Authors:Johnander, Veronica
Supervisor:Lagerström, Tomas
Examiner:Ericsson, Tom and Redbo-Torstensson, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Stadsträd, Grönstruktur, Biologisk mångfald, Biologisk spridning, Förtätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Feb 2010 07:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics