Home About Browse Search
Svenska


Sonesson, Cecilia, 2016. Program för nya bostadsgårdar : exemplet Stockholmshem. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

När staden växer och blir allt mer kompakt ökar samtidigt utmaningen i att skapa en attraktiv, hållbar och god livsmiljö för stadens invånare. Eftersom bostadsmarken utgör den största andelen mark i tätorterna är bostadsgården ett viktigt stadsbyggnadselement som det bör finnas en tydlig strategi för. För att skapa bra förutsättningar för att goda bostadsgårdar byggs, bör beställare i planeringsstadiet lägga ett stort fokus på utformningen av dessa miljöer. Bostadsbolaget Stockholmshems mål är att höja kvalitén på deras utemiljöer, bland annat genom att ta fram styrdokument som säkerställer att hållbara och goda bostadsgårdar gestaltas. Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett gestaltningsprogram för Stockholmshems nyproduktion av bostadsgårdar som ska resultera i en god utemiljö ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Ett utformningsunderlag till gestaltningsprogrammet tas fram genom förstudier som bland annat består av litteraturundersökning, granskning av andra bostadsbolags styrdokument, samt intervjuer med anställda på Stockholmshem. Litteraturstudien resulterar i sju viktiga aspekter för vad en god bostadsgård kan innefattas av. Granskningen av fyra andra bostadsbolags styrdokument resulterar i viktiga aspekter att ha i åtanke vid utformandet av ett program, och intervjuer med anställda på Stockholmshem resulterar i en målbild för program och utemiljö. Slutsatserna från förstudierna utgör underlaget till gestaltningsprogrammet vars syfte är att öka förutsättningen för att goda bostadsgårdar gestaltas, byggs och förvaltas. Programmet beskriver hur den fysiska utformningen kan uppfylla Stockholmshems vision för utemiljön, samt den direkta kopplingen mellan en god bostadsgård och hållbar stadsutveckling. I programmets inledning beskrivs bolagets vision som består av sju aspekter; tillgänglighet, trygg & säker, användbar, ekologiskt hållbar, tilltalande för alla sinnen, stor boendedelaktighet och god skötsel & förvaltning. Därefter presenteras krav och riktlinjer för bland annat rumslig struktur och gestaltning av växtmaterial och övrig utrustning, vilka är kopplade till visionens sju aspekter.

Main title:Program för nya bostadsgårdar
Subtitle:exemplet Stockholmshem
Authors:Sonesson, Cecilia
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Granvik, Madeleine and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:utemiljö, gestaltningsprogram, stadsutveckling, hållbarhet, ekosystemtjänster, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5237
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2016 16:55
Metadata Last Modified:18 Mar 2016 16:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics