Home About Browse Search
Svenska


Häggquist, Tobias, 2015. Samspel mellan trafikslag på Uppsala Resecentrum : en fallstudie om interaktion mellan trafikslag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsala Resecentrum är en relativt nybyggd mötesplats för många olika färdsätt. När ett
flertal olika verksamheter och transportleder ska samspela på en begränsad yta behöver
avvägningar göras. Alla funktioner på platsen kan inte få det utrymme som vore ultimat
för verksamheten. Syftet med fallstudien är att undersöka hur olika färdsätt interagerar i
transportnoder där trafikslagen samexisterar med olika villkor vad gäller hastighet,
manövrerbarhet, skydd/säkerhet och krav på utrymme. Så hur har de avvägningar som
gjorts på Uppsala resecentrum kommit att påverka samspelet mellan färdsätten på
platsen? En yta i anslutning till centralpassagen, Stadshusgatan och Kungsgatan har
avgränsats för att göra undersökningen överblickbar. Ytan är vald för att den innehåller
många olika transportsätt och interaktion mellan dessa. För att få en greppbar bild av
området har undersökningen delats in i ett flertal metoder. Fallstudien innehåller
intervjuer med personer som är verksamma på platsen, inventeringar av färdstråk och
konflikter och observationer av beteenden hos brukare. De slutgiltiga resultaten ger en
enklare bild av en plats som förändras med tiden. En plats som påverkas av de som vistas
där men även av platsens strukturer.

,

Uppsala Resecentrum is a relatively newly built junction for different ways of traveling.
Trade-offs need to be made when a number of different activities and transport routes
must interact in a limited space. In the end functions on the site may not get the space that
would be perfect for their needs. The purpose of the case study is to investigate how
different transportation solutions interact in the transport nodes when they coexists with
different conditions in terms of speed, maneuverability, safety / security and space
requirements. So how are the trade-offs made at Uppsala Resecentrum? An area adjacent
to Centralpassagen, Stadshusgatan and Kungsgatan has been selected for the survey. This
area has been chosen because it is a place where pedestrians, bicykles and motorised
traffic coexist. To create a usefull image of the examined area a number of different
methods have been used. The case study includes interviews with people who are active
on site, inventories of routes and conflicts and observations of the behavior of users. The
final results provide a simplified picture of a place that changes over time and never
remains the same. A place that is affected by those staying there, but also by the site's structures.

Main title:Samspel mellan trafikslag på Uppsala Resecentrum
Subtitle:en fallstudie om interaktion mellan trafikslag
Authors:Häggquist, Tobias
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:buss, cyklism, gående, resecentrum, trafik, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4976
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4976
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2015 14:29
Metadata Last Modified:17 Nov 2015 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics