Home About Browse Search
Svenska


Thunarf, Christian, 2015. Fysisk modell som gestaltningsverktyg : en metodstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

Fysisk modell är ett är ett effektivt medel att översätta arkitektoniska koncept till konkret form - både för den egna förståelsen och kommunikation med kollegor, kunder och allmänhet. Modellen är ett av de verktyg som står landskapsarkitekter och arkitekter till hands i gestaltningsprocessen. Inom både svensk utbildnings- och arbetskultur verkar det finnas en syn på modellbygge som tidsödande och svårtillgängligt, trots att dess fördelar ofta diskuteras och tillämpning uppmuntras av både lärare och yrkesverksamma. Parallellt ökar datorgenererade bilder och modeller inom gestaltning och kommunikation, på grund av de senaste decenniernas teknologiska revolution. Syftet med detta arbete var att utforska modellen som skissverktyg och dess konkreta bidrag till en gestaltningsprocess. En bärande del var även att undersöka vanligt förekommande byggmaterial. Ett offentligt rum i Uppsala valdes ut som gestaltningsobjekt utifrån egenhändigt uppsatta kriterier. Konkreta åtgärder i gestaltningsarbetet dokumenterades löpande och diskuterades i relation till en förstudie. Förstudien användes till att få djupare kunskaper om modellens tillämpningsmöjligheter och användningsområden. Studien bestod av en litteratursökning, erfarenheter från Köpenhamns Universitet, intervjusamtal, samt en enkät och utförda modellarbeten på White Arkitekter i Uppsala. Kunskaperna från förstudien sammanfattades i tips till mig själv, som sedan låg till grund för det egna gestaltandet. Resultatet visade att modellen bidrar till ett lustfyllt arbete, där materialen och byggandet i sig genererar utveckling av gestaltningsidéer. Samtidigt kan inte modellen ensam resultera i en färdig gestaltning, utan måste kompletteras av landskapsarkitektens övriga verktyg. En viktig aspekt av modellbyggande är även att bibehålla ett presentabelt uttryck, för att kunna använda modeller som kommunikationsmedel gentemot kollega eller kund. Framtida forskning kring fysisk modell skulle exempelvis kunna fokusera djupare på modellens kommunikationsegenskaper. En annan intressant aspekt vore att sammanställa en inspirationsguide till modellvärldens mångfald och kreativa uttryck.

Main title:Fysisk modell som gestaltningsverktyg
Subtitle:en metodstudie
Authors:Thunarf, Christian
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Dahlman, Ylva and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, fysisk modell, gestaltning, urban design, 3D
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4098
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2015 09:47
Metadata Last Modified:09 Feb 2015 09:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics