Home About Browse Search
Svenska


Ernerfeldt, Lisa, 2014. Komplexa artrika planteringar i urbana miljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Arbetet om komplexa artrika planteringar handlar om hur man kan arbeta med en högre komplexitet och en högre artrikedom än vad vi är vana att se i urbana miljöer.
Syftet med arbetet är att undersöka hur komplexa artrika planteringar kan användas i urbana miljöer. Benämningen komplexa artrika planteringar är skapad som en urbaniserad variant av naturalistiska planteringar. Naturalistiska planteringar har ofta ett organiskt planteringsmönster och innehåller främst rena eller vilda arter. I komplexa artrika planteringarna inkluderas även mindre grupplanteringar samt användning av sorter som uppstått genom växtförädling, med dubbla blommor eller brokiga blad.
Arbetet har tre frågeställningar:
Vad är en komplex artrik plantering (definition och innehåll) och hur kan den se ut?
Vad kan komplexa artrika planteringar bidra med i urbana miljöer och vad finns det för svårigheter med dem?
I vilka miljöer fungerar komplexa artrika planteringar och vad är det för kunskaper som behövs för att skapa dem?
Frågorna besvarades genom litteraturstudier, intervjuer med Ulf Nordfjell och Piet Oudolf och analys och jämförelse av Skogens trädgård i Ockelbo, Norra Kajpromenaden i Norrköping, Drömparken i Enköping och Skärholmens perennpark.
Arbetet struktureras upp efter nio aspekter: Komplexitet, Artantal, Växtgestaltarens kunskaper, Stabilitet, Förlängd säsong, Estetik, Biologisk mångfald, Succession och Fyllda nischer.
Arbetets slutsats är att komplexa artrika planteringar kan bidra med många fördelar i urbana miljöer och för att skapa estetiskt tilltalande och mer hållbara stadsmiljöer är det viktigt att växtgestaltare tänker på att ta hänsyn till aspekterna som presenteras i detta arbete.

,

This thesis about complex and species-rich plantings deals with urban vegetation containing a higher complexity and more species that are common in these environments.
The main purpose in this thesis is to explore and analyse how species-rich plantings with complex patterns can be used in urban environments. The term complex and species-rich is defined as a more urbanized form of naturalistic plantings. Naturalistic plantings are often mixed or with organic planting patterns and contain mostly wild plants. In the concept with complex species-rich plantings, smaller group plantings and horticultural plants such as plants with double flowers or variegated leaves are also included.
There are three main questions in this work:
What is a complex species-rich planting (definition and content) and what could it look like?
What can complex species-rich plantings contribute with in cities, and what are their main problems?
In what areas does the complex species-rich plantings work and what knowledge do you need to be able to create them?
The questions are answered through literature, interviews with Ulf Nordfjell and Piet Oudolf and studies of the plantings in Skogens trädgård in Ockelbo, Norra Kajpromenaden in Norrköping, Drömparken in Enköping and Skärholmens perennpark.
The information is structured by nine aspects: Complexity, Number of Species, Plant Designer’s Qualities, Stability, Extending the Length of Display, Aesthetics, Biodiversity, Succession and Filling Available Niches.
The conclusion of this thesis is that complex, species-rich plantings can provide plenty of benefits in urban environments, important to consider when designing with vegetation with high sustainability and many aesthetic values.

Main title:Komplexa artrika planteringar i urbana miljöer
Authors:Ernerfeldt, Lisa
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Ericsson, Tom
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Artrikedom, artrikt, komplex plantering, naturalistisk, plantering, stiliserad natur, växtkomposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3115
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3115
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Mar 2014 11:15
Metadata Last Modified:18 Mar 2014 11:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics