Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, Emilia, 2014. Attraktiva och säkra samspelsytor : en gestaltningsidé för Nygatan i Eskilstuna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Idag handlar en stor del av dagens stadsutveckling om hur vi hanterar och utmanar bilismen. Historiskt sett har bilens framkomlighet haft ett stort inflytande i stadsplaneringen. För att skapa attraktiva städer med plats för stadsliv och möten måste man effektivisera användningen av gatan, eftersom när alla trafikslag har separata delar tar det mycket plats.
När alla trafikslag delar på samma utrymme måste bilisterna sänka hastigheten för att skapa en trygg, säker och attraktiv miljö för fotgängare och cyklister. Det är i detta sammanhang som det engelska uttrycket ”Shared space” har sitt ursprung. I Eskilstuna kommun har man valt att översätta begreppet till samspelsyta. Begreppet innebär ingen särskild reglering utan riktar in sig på lösningarna och det är vanligt att man utformar en samspelsyta på ett särskilt sätt.
Syftet med arbetet är att utforma en gestaltningsidé för Nygatan i Eskilstuna som kan bidra till en mänskligare stadskärna genom att prioritera fotgängare och cyklister och samtidigt bidra till Eskilstuna kommuns trafiksäkerhetsarbete som grundar sig i en nollvision. Målet är att undersöka och jämföra befintliga samspelsytor för att hitta principer som ger en fungerande trafikplats och samtidigt gör stadsrummet attraktivt för gående och cyklister.
Referensprojekt i Uppsala, Sollentuna, Stockholm, Västervik och Norrköping studeras genom samtalsintervjuer och platsbesök för att få en djupare förståelse för samspelsytans form och funktion. Arbetet är en del av ett examensarbete inom ämnet landskapsarkitektur vid Sverges lantbruksuniversitet.
Utifrån litteraturstudier och samtalsintervjuer utformas en analytisk modell som beskriver och kategoriserar samspelsytan med dess innebörd och innehåll. Denna beskriver samspelsytans komplexitet som grundas i begreppen stadsliv, säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
Fallstudien Nygatan i Eskilstuna gestaltas översiktligt utifrån utökad förståelse och kunskap från litteraturstudier, modell och referensprojekt. Men framförallt är de platsspecifika förutsättningarna och värdena i fokus.
Gestaltningsidéns ambition är att omvandla Nygatans befintliga karaktär som bakgata till en levande och urban gata som inspirerats av Eskilstunas omgivningar och historik med ledorden natur, vatten och metall. Gatan utvecklar en egen identitet som lockar människor att vistas på ytan istället för att bara passera förbi. För att bryta långa linjära samband delas gatan upp i olika rum och platsbildningar som skiljer sig i karaktär. Rum- och platsbildningarna inbjuder till samspel, aktiviteter och vistelse. Mellan husen samsas fotgängare, cyklister och bilister vilket förtydligas genom att gatan inte delas in i olika ytor, utan upplevs som ett sammanhängande stadsrum.

,

This is a master thesis in landscape architecture about shared space, as an approach to integrate motion and create an attractive and safe urban space at Nygatan in Eskilstuna. The overall aim of the thesis is to design a proposal that may contribute to a more humane city center by prioritizing pedestrians and cyclists while effectively contributing to Eskilstuna’s road safety work based on a vision of zero serious accidents.

My design proposal at Nygatan is based on literature studies, several reference projects and the existing character of the town.

Main title:Attraktiva och säkra samspelsytor
Subtitle:en gestaltningsidé för Nygatan i Eskilstuna
Authors:Ahlberg, Emilia
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Paget, Susan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gaturum, karaktär, rörelse, samspelsyta, shared space, stadsmiljö, trafik, trafikanter, trafikplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3776
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2014 15:13
Metadata Last Modified:18 Sep 2014 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics