Home About Browse Search
Svenska


Hagström, Johanna, 2015. Mellan äng och lund : ett trivalent programförslag för Södra Lillängen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ian Thompson menar att man, vid gestaltning, bör ha som mål att slutresultatet ska inneha höga värden av
ekologiska, sociala och estetiska kvaliteteter. Detta benämner han som trivalent design, något som han menar
att generellt innebär bättre design än uni- eller bivalent design där endast en respektive två av dimensionerna
ovan tas i beaktande. I detta arbete är syftet att ta fram ett programförslag för ett bostadsområde i Södra
Lillängen i Mariehamn och samtidigt undersöka trivalent design som hjälpmedel för landskapsarkitekten.
Frågeställningen som använts är hur ekologiska, sociala och estetiska dimensioner kan bevaras och gestaltas
vid en exploatering av Södra Lillängen. Arbetet har delats upp i en förstudie och en programförslagsdel.
Förstudien bestod av en inventering, en art- och habitatsundersökning och en analys. Under inventeringen
studerades området och omgivningen för att ta reda på vad som fanns på och omkring platsen idag. Vid
frågor som rör Mariehamns stad har stadsarkitekt Sirkka Wegelius på Mariehamns stads stadsarkitektkansli
tillfrågats. Då det finns flera känsliga arter och habitat i området har även en art- och habitatsundersökning
utförts, vid frågor gällande denna har professor Göran Thor på SLU:s ekologiska institution tillfrågats.
Vidare utfördes en analys som byggde på inventeringen och art- och habitatsundersökningen. Till slut togs
ett programförslag fram utifrån de fakta som kommit fram under förstudien. Förslaget presenteras i två programförslagskartor
med beskrivande text. Den avslutande diskussionen tar upp metoden och trivalent design
som hjälpmedel i arbetet med programförslaget. Trivalent design var en hjälp i arbetet men den estetiska
faktorn verkar vara mer fokuserad på parkdesign vilket gör det svårt att använda den inom planering av ett
bostadsområde. Trots detta fungerade teorin som en ögonöppnare för övriga dimensioner då platsen hade så
pass starka ekologiska behov.

,

Ian Thompson says that the goal with design should be that the end result has high levels of ecological, social
and aesthetical values. He calls this trivalent design, which he means is generally better than uni- or bivalent
design where only one or two of the value fields above are taken into account. The purpose with this essay is
to produce a program proposal for a residential area in Södra Lillängen in Mariehamn and at the same time
investigate trivalent design as an aid for the landscape architect. The issue is how it is possible to preserve
the sensitive species and habitats that exist in Södra Lillängen and at the same time plan the area from an
aesthetic and social point of view. The work has been split up into a pre-study and the program proposal.
The pre-study includes a study of trivalent design and which aspects of it that applies in this case. During the
inventory of the area Södra Lillängen and its surroundings were studied. When questions regarding the city
of Mariehamn arose I have asked Sirkka Wegelius, city architect at the City Architect’s Office. I have also
studied the sensitive species and habitats in the area. Questions regarding this has been asked to Göran Thor,
professor at the ecological department at SLU. Based on the inventory and the studies regarding the sensitive
species and habitats an analysis has been made. The program proposal was then made with the help of the
pre-study. The proposal is presented on two program proposal maps. Finally there is a closing discussion
about my method and about trivalent design as an aid in my work towards the program proposal. Trivalent
design helped me in my work but the aesthetic factor seems to be more focused on park design which makes
it difficult to use within the planning of a residential area. Despite this the theory was an eyeopener for the
other dimensions of the place since it had strong ecological needs.

Main title:Mellan äng och lund
Subtitle:ett trivalent programförslag för Södra Lillängen
Authors:Hagström, Johanna
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsområde, programförslag, stadsplanering, Thompson, trivalent design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4669
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4669
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2015 10:18
Metadata Last Modified:13 Jul 2015 10:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics