Home About Browse Search
Svenska


Åkerström, Jonas, 2014. Uppsalas stora stadsträd : att ersätta Fyrisåns hästkastanjer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vilka träd som kan vara aktuella vid en eventuell ersättning av hästkastanjerna vid Östra Ågatan i Uppsala. Arbetet
syftar också till att förklara vilka komplikationer träd möter i dagens städer, såsom vattenbrist och markkompaktering.

Delen rörande trädens förhållanden utfördes med hjälp av litteraturen Trees for tough urban sites av Henrik Sjöman och med hjälp av Tom Ericsson som specialiserar sig på botanik och ekologi. Jag besökte Östra Ågatan för att bekräfta vilka begränsningar träd i dagens städer har. För artval användes boken Stadsträd från A till Z av Rune Bengtsson, på grund av dess fokus på träd och stora artrikedom. Kriterier på storlek och tålighet som sattes upp hjälpte i urvalsprocessen och allvarliga trädsjukdomar togs i beaktande och därefter betygsattes trädens lämplighet.

Jag erhöll resultaten att städer är ganska ogästvänliga platser för träd men att Östra Ågatan ändå är fullt acceptabel som växtplats. Den begränsande faktorn är
markkompaktering men det kan lösas med markberedning. I trädurvalet fanns inget rätt svar, vilket träd som bör användas beror mest på vilken typ av anläggning som eftersträvas, exempelvis en snabbvuxen, långlivad eller lyxig anläggning.

,

The goal of this bachelor's essay is to investigate what species of trees that might be suitable as eventual replacemants of the Horse-chestnut trees at Östra Ågatan
in Uppsala. The essay will also explain what complications trees might face in today's cities, complications such as lack of water and soil compaction.

Concerning the situation of the trees, the research was carried out with the use of the book Trees for tough urban sites by Henrik Sjöman and with the help of Tom Ericsson who specialises in botany and ecology. I visited Östra Ågatan in person to investigate what kind of restrictions trees face in a modern city. For selecting species, I used the book Stadsträd från A till Z by Rune Bengtsson,
because of the book's focus on trees and amount of species described. Criteria concerning size and resilience of the trees that I established were helpful in the process of selection and serious tree-diseases were taken into account.
The results I obtained told that cities are rather inhospitable places for trees but that Östra Ågatan is a fully acceptable place for a tree to grow. The limiting
facter is soil compaction. In the process of selecting suitable trees there were no right answer, the type of facility built should determine what trees should be
used, for example, a fast-growing one, a long-lived one or a luxurious one.

Main title:Uppsalas stora stadsträd
Subtitle:att ersätta Fyrisåns hästkastanjer
Authors:Åkerström, Jonas
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:aesculus, ersättningsväxt, stadsträd, växtplats, urbana träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3827
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2014 12:54
Metadata Last Modified:26 Sep 2014 12:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics