Home About Browse Search
Svenska


Grimheden, Linda, 2016. Spontana möten : gestaltningsförslag till kvarteret Kadetten i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Den förtätning som sker i staden medför att de gröna ytorna minskar och blir färre. Detta innebär att bostadsgårdens roll som bostadsnära grönyta blir viktigare. Den gemensamma bostadsgården för denna bostadsrättsförening används väldigt lite och därför har bostadsrättsföreningen planer på att göra om gården till en inbjudande plats som de boende vill vistas på. Gården används mest av de boende för att komma till gårdsentréerna, parkera sin cykel och slänga sopor. Om en bostadsgård är uppskattad och används spelar den en viktig roll i människors bostad. Att använda gården behöver inte betyda att man fysiskt befinner sig på gården. Det kan även vara att sitta på balkongen och njuta av utsikten.
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka hur man kan omgestalta en bostadgård med hjälp av landskapsarkitekten Eva Kristenssons teori om att bostadsgården spelar fyra olika roller i människors vardag. Dessa fyra roller är: bostadsnära natur, lekmiljö, social arena och utsikt.
Ett program utarbetades utifrån inventering och analys med fokus på de fyra rollerna. Programmet låg till grund för arbetet med gestaltningen. Resultatet presenteras genom ett gestaltningsförslag där gården har fått ett nytt formspråk . Kristenssons teori är ett bra hjälpmedel vid gestaltning av bostadsgårdar.
Att använda en teori som utgångspunkt för att studera en plats kan skapa bra förutsättningar och ramar inför ett fortsatt gestaltningsarbete på platsen. Det kan vara en god hjälp under arbetet med gestaltningen men kan även bli begränsande. Genom detta arbete upplevde jag att det var svårt att arbeta med rollerna under gestaltningsarbetet men däremot hävdar jag att det hjälpte mig att komma igång bra med skissandet i början av processen.

,

The densification occurring in the city reduces the green areas which make the residential yard to a significant green area close to people’s home. This residential yard is mostly used by the residents to reach the entrances, parking their bikes and throw garbage. If a residential yard is appreciated and used it plays an important role in people´s homes. Using the yard does not mean that one is physically located there. It may also be to sit on the balcony and enjoy the view.
The purpose of this bachelor thesis is to examine how to make a design proposal of a residential yard by using a theory. The theory used is the landscape architect Eva Kristensson’s research on how a residential yard plays four different roles in people´s everyday lives. These four roles are: Nearby nature, play area, social arena and view.
A program was based on an inventory and analysis with a focus on the four roles. The program formed the basis for the further design. The result is presented through a design proposal where the yard has a new design shape.
Using a theory as an inception when performing a study of a site can create good conditions for the following design work. It can be a great help in the designprocess but can also be limiting. Through this work, I felt that it was difficult to work with the roles during the design process but I argue that it helped me to get started with sketching in the beginning of the process.

Main title:Spontana möten
Subtitle:gestaltningsförslag till kvarteret Kadetten i Stockholm
Authors:Grimheden, Linda
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Nordin, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgård, bostadsnära natur, gestaltning, grannskap, mänsklig aktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6108
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Dec 2016 10:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2016 10:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics